Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:03

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Формування в учнів орфографічної компетентності на уроках української мови за допомогою інтерактивних електронних таблиць

Формування в учнів орфографічної компетентності на уроках української мови за допомогою інтерактивних електронних таблиць


Скулкіна Наталія Василівна,
учитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії

Запорізький колегіум № 98
Директор: Погребняк Юлія Валеріївна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1а
Телефон: (0612) 63-61-63    
е-mail: nadegda98@ukr.net  
Сайт колегіуму: http://98.zp.ua 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду 
Дане дослідження присвячене проблемам використання інформаційних технологій в цілях моделювання змісту шкільного курсу української мови і вдосконалення засобів мовної наочності. учасні інформаційні технології, зокрема технологія гіпермедіа, дозволяють удосконалити таблиці як дидактичний засіб, зробити їх мультимедійними, інтерактивними, багаторівневими, а їх зміст і методику роботи з ними - максимально відповідними цілям, завданням, умовам навчання в сучасній загальноосвітній школі.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 
Серед принципів, сформульованих класичною дидактикою стосовно до навчального предмету «Українська мова», особливе значення надається реалізації принципу наочності навчання, що безпосереднім чином пов'язано з необхідністю засвоєнням учнями великої кількості матеріалу високого рівня теоретичної абстракції. Відповідно до цього викладання української мови в школі спирається на використання наочних засобів, серед яких особливу роль відіграє навчальна таблиця. Компактність, широкі можливості для структурування, синтезу, узагальнення інформації, варіативність композиційних рішень роблять навчальні таблиці незамінним засобом моделювання змісту курсу української мови, її конкретизації та візуалізації. На сьогоднішній день можна об'єктивно відзначити факт глобального переосмислення традиційних принципів і засобів навчання з точки зору можливостей інформаційних технологій (гіпертекст, мультимедіа, інтерактивність) і постановку нових цілей, завдань навчання в умовах формування єдиного інформаційно-освітнього простору. Таким чином, впровадження освітніх ресурсів на базі інформаційних технологій в шкільний навчальний процес продиктовано в наші дні не просто прагненням реалізувати те нове, що пропонують методисти, але й необхідністю надати в розпорядження педагогів та учнів всі засоби, здатні якісно підвищити рівень шкільної освіти, зробити її сучасною, конкурентною, гнучкою. У цьому зв'язку представляється необхідним здійснювати науково-практичну роботу з удосконалення всіх без винятку дидактичних засобів, переглядати методику їх створення і використання в навчальному процесі з урахуванням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Дане положення стосується і  навчальних таблиць з української мови.
Сучасні інформаційні технології, зокрема технологія гіпермедіа, дозволяють удосконалити таблиці як дидактичний засіб, зробити їх мультимедійними, інтерактивними, багаторівневими, а їх зміст і методику роботи з ними - максимально відповідними цілям, завданням, умовам навчання в сучасній загальноосвітній школі. Іншими словами, навчальна таблиця з української мови, перенесена на електронний носій, що презентується за допомогою екрану монітора, проекційного екрану або інтерактивної дошки, набуває властивостей і функції інноваційного засобу моделювання навчальної інформації в шкільному курсі української мови, що дозволяє вчителю вирішувати цілий комплекс освітніх завдань на якісно іншому рівні.

Науково-теоретична база досвіду 
Теоретичну та методологічну основу дослідження склали фундаментальні праці в наступних областях наукового знання:
•  нові концепції навчання української мови (О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.І.Мацько, С.Я.Єрмоленко, Л.В.Скуратівський, Л.М.Симоненкова, Г.Т.Шелехова);
•  педагогіка і педагогічна психологія (Б Г Ананьєв, Ю К. Бабанський, , С.Л.Рубінштейн, Е.Ф.Рибалко, Н.Ф. Тализіна , К.Д.Ушинський Е.Н.Кабанова-Меллер, Я. А. Коменський, А. Н.Леонтьєв, Н.А. Менчинська, П.І.Підкасистий, Л.М.Фрідман та ін.);
•  психолого-педагогічні основи створення і використання в навчанні засобів наочності (В.Г.Болтянський,  А.Г. Войтов, Л.В. Занков, В.Г.Зварич, Л.М.Зельманова, А.П.Коваль, Н.М.Лебедєв, І.Я.Мауріна, Н.С.Різдвяний та ін.);
•   теоретико-методологічні та психолого-педагогічні основи використання комп'ютера в навчанні (Б. Андерсен, В.П.Беспалько, Б.З.Гершунський, І.Г.Захарова, А.В.Осін, І.В.Роберт та ін.);
•    теорія електронного підручника з української мови (С.Баханова, О.І.Руденко-Моргун, А.Л.Архангельська, Л.А.Дунаєва та ін.);
•  дослідження особливостей зорового сприйняття в аспекті ергономічних характеристик сприйманого об'єкта (В.В.Волков, А.В.Луїзов, В.П.Зінченко, І.А.Клипіна, В.Л.Латишев, Б.Ф.Ломов, А.Нуросі та ін).
При вирішенні поставлених завдань були використані наступні методи і дослідницькі підходи:
•    теоретичний аналіз і синтез при дослідженні та узагальненні літературних джерел, електронних видань і ресурсів навчального призначення;
•    метод імовірнісного прогнозування при проектуванні навчальних таблиць і навчального процесу з їх використанням;
•    метод моделювання при розробці електронних інтерактивних таблиць,
•    метод спостереження за процесом навчальної діяльності школярів, що працюють з електронними інтерактивними таблицями на уроках української мови.

Стисла анотація досвіду 
В роботі запропоновано і всебічно описано інноваційний засіб навчання - електронна інтерактивна таблиця, розкрита її специфіка як педагогічного інструменту, розроблені принципи моделювання електронних інтерактивних таблиць на основі проведеної класифікації; наведені приклади навчальних таблиць з української мови. 
Навчальна таблиця з української мови, перенесена на електронний носій, що презентується за допомогою екрану монітора, проекційного екрану або інтерактивної дошки, набуває властивостей і функції інноваційного засобу моделювання навчальної інформації в шкільному курсі української мови, що дозволяє вчителю вирішувати цілий комплекс освітніх завдань на більш якісному рівні.
Визначено специфічні і неспецифічні ознаки електронних інтерактивних таблиць з української мови у порівнянні з таблицями на друкованій основі та розроблено відповідні класифікації з опорою на змістовну частину нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти. На основі класифікаційних ознак і принципів моделювання розроблено електронні інтерактивні таблиці з української мови для учнів 5-7 класів середньої загальноосвітньої школи, робота за якими спрямована на формування орфографічної зіркості та підвищення якості навчання школярів.
Електронні таблиці вчитель використовує на всіх етапах уроку. При вивченні нового - застосовується ілюстративний матеріал, електронні таблиці, схеми-опори, схеми-путівники. Ці ж схеми повторно використовуються  на етапі закріплення вивченого.
Результативність впровадження досвіду 
Результати проведення дослідного навчання  на уроках української мови в колегіумі №98 з використанням електронних таблиць доводять їх спроможність і високу педагогічну ефективність як інноваційного засобу моделювання та подання навчальної інформації в шкільному курсі української мови.
Виходячи з дослідження, використання в навчальному процесі електронних інтерактивних таблиць з української мови, розроблених з урахуванням загальних дидактичних принципів, сприяє комплексному і ефективному вирішенню освітніх завдань, що стоять перед сучасною мовною освітою. Впровадження електронних таблиць на уроках української мови дозволяє реалізувати ідею розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, скоротити витрати робочого часу до мінімуму, збільшити обсяг самостійної роботи, як на уроці, так і при підготовці домашніх завдань, зробити урок більш яскравим і захоплюючим . Розширюються й закріплюються отримані знання, підвищується творчий та інтелектуальний потенціал учнів, навчання стає цікавим і захоплюючим, підвищується рівень якості знань, покращуються орфографічні уміння та навички учнів. 

Репрезентація досвіду 
Виступи на МО вчителів української мови та літератури (листопад, 2015), на методичній раді колегіуму (грудень, 2015 року).

Посилання на матеріал:
http://98.zp.ua/skulk%D1%96na-natal%D1%96ya-vasil%D1%96vnaДжерело: http://98.zp.ua/skulk%D1%96na-natal%D1%96ya-vasil%D1%96vna
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: Zhovt2 (17.01.2016) | Автор: Скулкіна Наталія Василівна E W
Переглядів: 952 | Коментарі: 1 | Теги: Українська мова, електронні таблиці, Жовтневий, інтерактивні, орфографічна компетенція | Рейтинг: 1.0/26
Всього коментарів: 1
1 raduga0209  
Грамотные школьники сегодня - грамотная страна завтра! Современный и нестандартный способ подачи материала в электронных таблицах повышает и учебную мотивацию, и эффективность урока. Очень интересный опыт учителя!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023