Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:31

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Формування гуманістичної культури, духовної моралі та загальнолюдських цінностей учнів

Формування гуманістичної культури, духовної моралі та загальнолюдських цінностей учнів через сучасні технології навчання на уроках української мови та літератури

 

Дев’ятка Ганна Володимирівна,
вчитель української мови та літератури, спеціаліст першої категорії 
                        
Запорізька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №30 
Запорізької міської ради Запорізької область 


директор: Чумаченко О.В.
адреса: вул. Леонова 4, м.Зaпopiжжя 69006,
тел.: (061)236-87-71,E-mail: nvk_30@mail.ru 
адреса сайту: http://nvk30.ucoz.ru/

 


Провідна педагогічна ідея досвіду: 
    На сучасному етапі національно-духовного відродження України, розбудови демократичного суспільства все більшої гостроти набуває проблема моралі. Інтеграція України в єдиний світовій простір вимагає, щоб вітчизняна загальноосвітня школа, сприяла формуванню гуманної особистості з багатим внутрішнім світом, яка з увагою вслуховується і вдивляється в оточуючих її людей; вступаючи в спілкування з ними, виявляє такі якості, як людяність, дружелюбність, добропорядність, шанобливість, комунікабельність; демонструє глибокі й ґрунтовні знання. 
    Із огляду на зазначення, я окреслила для себе концепцію власної педагогічної ідеї, яку сформулювала у вигляді невід'ємної складової етичної освіти — формування гуманістичної культури учнів, створення умов для самореалізації особистості через формування на уроках української мови та літератури духовної моралі, загальнолюдських цінностей на засадах гуманної педагогіки та народних традицій, створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня, розвиток соціальної та громадянської компетентності дитини

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:  
В. Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою твориться народ. А творять його  в першу чергу вчителі української мови та літератури, «наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу й красу, її минуле й майбутнє. Найефективнішим засобом формування духовної моралі учнів є сучасні технології навчання на засадах гуманної педагогіки, які забезпечують умови для розвитку творчої особистості дитини, сприяють виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти, позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні, дозволяють  гарантувати досягнення певного стандарту освіти, робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури, вироблення певної сукупності технологій навчання української словесності, сприяння  розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів. 
Ця тема є актуальною, бо:
–    забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;
–    сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
–    робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.
Суть досвіду у впровадженні таких принципів: 
–    сприйняття дитиною нових знань має бути осмисленим; 
–    думати, розуміти сутність речей; 
–    аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов; 
–    створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра; 
–    розвивати творчу уяву учня , асоціативне мислення;
–    прагнення постійно вдосконалюватися;
–    розв'язувати дедалі складніші творчі завдання;
–    перевага в роботі надається нестандартним урокам, які сприяють розкриттю творчого потенціалу  вчителя і учнів; 
–    вивчає індивідуальні особливості дітей, сприяє розвитку їхніх здібностей; 
–    особистим прикладом виховує повагу до моральних принципів; 
 У досягненні цього  найбільш сприятливими є використання сучасних технологій навчання на засадах гуманної педагогіки, впровадження яких забезпечує:
–    якісний рівень знань;
–    робить урок цікавим;
–    досягнення максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем;
-    значною мірою забезпечує розв’язання проблеми виховання;
-    сприяє та навчає трансформуванню гуманістичного світовідчуття у життєві погляди;
•-  розвиває вміння бачити проблему, знаходити шляхи її вирішення;
-    формування духовного світу учнів, виховання загальнолюдських орієнтирів.
-    формування компонентів духовного світу дитини, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів;
-    збагачення позитивного життєвого досвіду шляхом зацікавлення художнім твором як «інструментом» пізнання світу себе, в ньому.
        Створення комфортного середовища в загальноосвітніх закладах України останнім часом набула актуальності, оскільки пов'язана із реформуванням національної освітньої системи на гуманістичних засадах в нових соціально-економічних, соціально-культурних і політичних умовах. Сучасні діти - це майбутні громадяни, професіонали, надія української нації, які повинні спрямовувати свою соціальну активність і знання на користь того суспільства, в якому вони зростають. Тому актуальність досвіду полягає в   створенні  умов на уроках української мови та літератури, за яких кожна дитина має засвоїти певні знання, уміння й навички.

Науково-теоретична база досвіду: Державний стандарт загальноосвітньої середньої школи.  Праці Г.Сковороди, С.Русова, В.О.Сухомлинського,Симона Соловейчика, В.Ф. Шаталова, С.М.Лисенкова, І.Л.Волкова, Є.М.Ільїна, Т.І.Гончарова, О.І.Виговської, О.І.Вишневського, Г.І.Іванюка, Б.З.Козак, Л.І.Макарової, В.М.Оржеховської, О.В.Сухомлинськлї, Ш.О.Амонашвілі, І.Д.Бех, В.О.Білоусова, С.У.Гончаренко, Ю.І.Мальований, О.Я.Савченко, І.С.Якиманської, В.Г.Ніорадзе, Я.А. Коменського,  Л.І. Бондарчук, Л.О. Варзацької, І.Родигіної, Г.А. Ладижинської.

Стисла анотація досвіду: 
      Реалізуючи на практиці власну концепцію педагогічної ідеї, намагаючись доцільно й оптимально поєднувати гуманістичні, моральні принципи із низкою інноваційних технологій, які в цілому відображають моє особистісне ставлення до навчального процесу, сприяють його оптимізації. Серед них хотілося б визначити:
-    ігрові технології (рольові ігри);
-    технології критичного мислення (мозковий штурм, аналіз дилеми, мікрофон, коло ідей гроно, незакінчене речення);
-    технології формування творчої особистості (презентації творчі доробки);
-    інформаційні технології (використання комп'ютера, засобів мультимедія);
-    технології особистісного орієнтованого уроку або технологія співробітництва (діалогічне спілкування , індивідуалізація та диференціація навчання, врахування освітніх інтересів і потреб учнів).
      Формування гуманістичної культури і розвиток особистості дитини - це дві сторони медалі під назвою «виховання». Як же учитель може формувати гуманістичну культуру учнів? Через власний приклад, власну модель поведінки, де кожний крок має бути надзвичайно продуманим: щоб не образити, не нашкодити, не зруйнувати.
«За очима дитини схована її душа, за душею-світ, а в тому світі-її тривоги, радощі, проблеми, бажання, почуття, думки…
І світ дорослих теж віддзеркалений там.»       Навиріст. 
       Створення позитивного освітнього простору може бути міцним підґрунтям для активної співпраці усіх суб’єктів виховного процесу. Гуманні цінності й відповідні їм норми є тим культурним кодом, який впливає на спрямованість і  характер потреб, цілей, інтересів особистості, визначає  повсякденну поведінку й регулює взаємини людей, забезпечує раціональність і людяність їхнього способу життя, а отже, життєздатність суспільства. Це винятково актуалізує проблему гуманізації навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл в останні роки. Крім того, на новому витку обговорення даної проблеми приходить розуміння особої актуальності гуманізації й гуманітаризації як розумної альтернативи технократизації.

Результативність впровадження досвіду: 
а) бажання до творчого пошуку;
б) використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальному  процесі, що сприяє формуванню та  розвитку ключових компетентностей учнів;
в) підвищення якості навчального процесу;
г) зацікавленість дітей до вивчення української мови та літератури.

Репрезентація досвіду:

Всеукраїнська конференція, районні та обласні семінари з гуманної педагогіки, обласна творча група з гуманної педагогіки, шкільні та районні МО.
Тегі: національні цінності, засади гуманної педагогіки, індивідуальний підхід, здоров’язберігаючі форми,  комунікативна компетентність учнів, креативні здібності учнів, гуманно-особистісний підхід, проектна технологія, творчий потенціал молоді, творчо мисляча особистість. 


Посилання на матеріали: http://nvk30.ucoz.ru/load/

Категорія: Українська та російська філологія | Додав: LeninRMO (24.01.2016)
Переглядів: 816 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/75
Всього коментарів: 1
1 elint_m  
Цікава, актуальна тема.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023