Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 18:33

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Трудове навчання

Формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня в умовах сучасної школи

Формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня в умовах сучасної школи

Куралех Віра Василівна вчитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії, «Вчитель - методист», «Відмінник освіти України»

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Ситенко Неля Юріївна

Адреса: 69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 18-а.

Телефон: +38 061 2799592

Е-мail: school103zp@ukr.net

Сайт: http://gradum103.zp.ua/

Провідна педагогічна ідея досвіду: Створення та впровадження комплексу соціально-педагогічних, виховних заходів до формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня шляхом збереження народних традицій, народних ремесел, виховання та розвиток  інтелектуальних і творчих здібностей особистості на основі культури і мистецтва українського народу, залучення дітей та молоді до духовних надбань, любові до Батьківщини, до праці, турботи про благо свого народу, виховання патріотичних почуттів учнівської молоді, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку, відношенням до цілісності, незалежності і суверенності України як консолідуючого  чинника національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Актуальність теми визначена тим, що протягом останніх десятиліть необхідність національно-патріотичного виховання  підростаючих поколінь стає все більш гострою. Сьогодні це питання не потребує спеціального обґрунтування. Пріоритетного значення набуває питання про розробку нових підходів до його реалізації. Зазначена проблема, будучи порівняно молодим напрямком в педагогічній теорії та освітній практиці, вже відчуває очевидну інерцію традиційних уявлень. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. Тому формування «нових»  патріотичних та громадянських якостей учнівської молоді полягає у гармонійному поєднанні традиційного виховання минулим  і вироблення нових виховних парадигм з урахуванням перспектив розвитку суспільства в цілому. Ефективність проведених сьогодні соціально-педагогічних перетворень у цьому напрямку багато в чому залежить від спрямованості та пріоритетів розвитку системи національно - патріотичного виховання.

Наукова новизна  обумовлена сукупністю визначених завдань і полягає в розробці пропозицій, заходів щодо оновленої моделі патріотичного виховання молоді, взаємодії особи та держави в умовах демократичної трансформації України.

Науково-теоретична база досвіду: Зміст патріотичного виховання зумовлений соціальним замовленням української держави в галузі освіти і виховання, яке конкретизується у Законі України „Про освіту”, Державній національній програмі „ Освіта" („Україна XXI століття”),  Законі України

„ Про загальну середню освіту”, Національній доктрині розвитку освіти, Концепції педагогічної освіти.  У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді від 16.06.15 року №641 вказано, що «…потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді». Найпершим серед видатних зарубіжних мислителів сутність, теоретичні основи і напрями патріотичного виховання окреслив чеський педагог Я. Коменський. Зміст цього поняття, на його думку, має ґрунтуватися на ідеї народності, яка включає вимоги навчання рідною мовою, виховання людяності, гуманності, прагнення сформувати таку людину, яка вище за все ставить благополуччя своєї батьківщини і готова пожертвувати собою заради її свободи і незалежності.Історія формування терміну «Патріотизм» представлена у працях І. Кравцова, І. Харламова, П. Кононенко та багатьох інших науковців.

Проблема національного, громадянського та патріотичного виховання в Україні розкривається в працях І. Беха, А. Бойко, О. Вишневського,П. Ігнатенка, О.Киричука, В. Івашковського, Н. Косарєва, О. Кузьменко, О. Кучер, І. Кучинської, А. Крицької, В.Кузя, В.Мачурського, Б.Мельниченко, Н.Нікітіної, О.Пометун, В.Поплужного, О. Рацул, Ю. Римаренка, С. Сліпченко,О. Сухомлинської, Г.Філіпчука, Л. Хітько та інших.

Стисла анотація досвіду: Досвід роботи, представлений вчителем – комбінаторний, ґрунтується на поєднанні відомих ідей, методик освітньої роботи. У даному досвіді розглядається питання національно-патріотичного виховання учнів. Викладені матеріали мають практичну направленість. Поряд з теоретичними відомостями, державними методичними рекомендаціями про виховання патріотизму та практичними наробками вчителя  розкривається сутність патріотичного виховання, висвітлюються традиційні та інноваційні форми й методи роботи з учнівською молоддю, пропонуються розробки уроків, творчі проекти 10-А класу «Подаруй собі вишиванку», майстер-класи на виготовлення сувенірів з національною символікою, адаптовані виховні заходи, а також матеріали по проведенню  предметних тижнів, під час проведення яких є можливість провести заходи з запрошенням поважних гостей, виїзних експозицій музеїв на різну тематику, організувати виставки творчих робіт учнів з декоративно-ужиткового мистецтва з метою збереження та примноження культури, традицій, звичаїв, обрядів рідної країни, благодійні акції, ярмарки, конкурси та інші види діяльності, які спрямовані на розкриття  завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Працюючи над даним питанням, переконуюсь, що наші учні ростуть справжніми патріотами України. Це проявляється в їхніх діях, вчинках та серцях, бо без любові до своєї Батьківщини, без утвердження патріотичної свідомості, ідеї нації як політичної спільноти, об’єднаної історичною долею, державною мовою, без визнання гідності людини й цінності людської особистості як ключового елемента права годі сподіватися на динамічну трансформацію української патріотичної молоді в суспільстві.  Саме тому патріотичне виховання молоді є одним із найголовніших виховних напрямків роботи кожного вчителя.

Даний досвід стане у нагоді для вчителів-предметників, педагогів-організаторів, класних керівників та усіх бажаючих, хто не байдужий до виховання майбутнього покоління України для широкого обговорення на засіданнях РМЦ, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати порушені питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.

Результативність впровадження досвіду: У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання очікується:

*забезпечення у молодого покоління  патріотичних та громадянських якостей, складовими яких є моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, за національні цінності та благо свого народу і України;

           *розширення кругозору учнів, готових до подальшої освіти і трудової діяльності;

*розвиток спеціальних навичок з предметів, зокрема з трудового навчання та «Технології».

Перспективу подальших ідей вбачаємо в розробці нових форм навчання та методів виховання патріотичних цінностей у підростаючого покоління відповідно до соціально-педагогічних реалій.

Посилання на матеріал     http://gradum103.zp.ua/index.php/pedagogicheskaya-vystavka

Репрезентація досвіду: Досвід поширений на загальношкільному та районному рівні, а саме: урочна  та  позаурочна діяльність. Методична  робота:  доповіді та представлення заходів щодо впровадження завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» на засіданнях районного методичного об’єднання  вчителів трудового навчання, динамічної групи, консультативна  діяльність. Планується семінар з даного питання.

Категорія: Трудове навчання | Додав: kommun (28.01.2016)
Переглядів: 1275 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 1.0/160
Всього коментарів: 2
2 larisa63c  
Проблема національного, громадянського та патріотичного виховання  сьогодні особливо актуальна. Бажаю перемоги!

1 ЕленаЗамаенко  
Педагогический опыт Веры Васильевны представляет собою кропотливую и ежедневную работу учителя, который живет всегда в ногу со временем, понимает значимость и актуальность задач, поставленных перед школой сегодня. Национально-патриотическое воспитания подрастающего поколения - это именно то, что необходимо сейчас поднимать на должную высоту, именно этого ждет от учителя наша многострадальная Украина. 
Вера Васильевна - очень талантливый педагог и свои таланты она с радостью и большим удовольствием передает ученикам, делится новаторскими наработками с коллегами. 
Очередной опыт, представленный на педагогической выставке 2016 года, заслуживает самой высокой оценки!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023