Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:46

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Математика

Використання інтерактивних технологій і засобів навчання з метою формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Використання інтерактивних технологій і засобів навчання з метою формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Барбарицька Тетяна Петрівна,  вчитель математики, категорія «вища», «вчитель-методист»

Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Шальміна Доліна Михайлівна

Адреса: м. Запоріжжя, вул.Маяковського, 14
Телефон: (0612) 34-05-33    
е-mail: Dolina.Shalmina@ort.zp.ua
 
Сайт:  http://zportalef.at.ua

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема підготовки випускників, здатних швидко орієнтуватися в обстановці, викликає необхідність пошуку шляхів і засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку їх творчих здібностей, стимуляції розумової діяльності. У зв'язку з цим виникає необхідність у цілеспрямованому впровадженні в освітній процес технологій, що сприяють ефективному навчанню. До таких технологій належить інтерактивне навчання, яке передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання дидактичних ігор, спільне вирішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації, проникнення інформаційних потоків у свідомість, що викликають його активну діяльність. Інтерактивні технології дозволяють зробити урок незвичайним і більш насиченим і цікавим.

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: 
У наш час математична наука проникла в усі сфери наукової та практичної діяльності і стала, поряд з іншими науками, безпосередньою продуктивною силою суспільства. Тому необхідно організувати діяльність учителя та учнів на уроках математики так, щоб учні не стали пасивними спостерігачами, а брали активну участь у процесі уроку, свідомо оволодівали знаннями. Цьому сприяє впровадження нових підходів у навчанні, удосконалення уроків особистіснозорієнтованої освіти, активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою активних та інтерактивних методів навчання. У зв’язку з цим висуваються на перший план діалогічні методи спілкування, спільний і самостійний пошук істини, розвитокособистості учня через створення виховних ситуацій, різноманітну творчу діяльність.

 

Науково-теоретична база досвіду:  
Концепція та технологія інтерактивного навчання засновані на явищі інтеракції (від англ. Interaction? взаємодія, вплив один на одного). Інтерактивний ? означає здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (учнем, учителем). Застосування інтерактивних технологій сприяє розвитку позитивної мотивації учнів до вивчення математики, формуванню стійкого пізнавального інтересу до предмета, підвищенню якості знань, розвитку творчих здібностей учнів,тобто значною мірою підвищують ефективність навчання.

Інтерактивні технології відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітній процес, у якому учень стає активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. Порівняно з традиційним навчанням в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога та учнів: активність педагога поступається місцем активності учнів, а завданням педагога стає створення умов для ініціативи вихованців. Учитель виступає в ролі помічника, консультанта, що вітає оригінальні знахідки учня, стимулює активність, ініціативу, самостійність.

Залучаючись до інтерактивної діяльності, учні вчаться критично мислити, вирішувати самостійно поставлені завдання на основі аналізу інформації, що надходить з різних джерел, брати участь у дискусіях, доводити правильність своєї думки, спільно вирішувати значущі проблеми.

Інтерактивне навчання зберігає кінцеву мету й основний зміст освітнього процесу. Воно видозмінює форми з транслюючих на діалогові, тобто включають у себе обмін інформацією, заснованої на взаєморозумінні та взаємодії.

Психологами встановлено, що в умовах навчального спілкування спостерігається підвищення точності сприйняття, збільшується результативність роботи пам’яті, більш інтенсивно розвиваються інтелектуальні та емоційні властивості особистості, такі як: стійкість уваги, вміння її розподіляти; спостережливість при сприйнятті; здатність аналізувати діяльність партнера. В умовах спілкування активно протікають процеси самоконтролю, виразніше усвідомлюються «прогалини» у досліджуваній темі. У процесі спілкування відбувається виховання культури почуттів та емоцій, розвиток здатності до співчуття, співпереживання, здатностікерувати своєю поведінкою.

Інтерактивні технології, включаючи в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвиваючого, проектного навчання), дають кожному учневі, спираючись на його інтереси та індивідуальні здібності, можливість самореалізації у пізнавальній та інших видах діяльності.

 

 

Стисла анотація досвіду:
У даному досвіді представлена можливість використання інтерактивних технологій та засобів навчання з метою формування ключових і предметних компетентностей учнів, активізації діяльності вчителів та учнів на уроці, здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, підвищення інтересу до вивчення предмета математики. Все це надає можливість підвищити рівень навчальних досягнень учнів. У досвіді представлені основні форми, методи, засоби реалізації технологій інтерактивного навчання:

  • інтерактивний урок;
  • застосування дидактичних ігор;
  • групове навчання;
  • метод проектів;
  • застосування інтерактивної дошки.

Досвід демонструє, що використання інтерактивних методів навчання, дидактичних ігор, проведення інтерактивних уроків, уроків з комп’ютерною підтримкою таіз застосуванням інтерактивної дошки з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх навчальних досягнень сприяє позитивній мотивації навчання, формуванню ключових і предметних компетенцій, підвищує ефективність навчання. Особливу увагу в представленому досвіді приділено нетрадиційним урокам як одному із засобів творчого розвитку особистості.

Таким чином, досвід підтверджує, що інтерактивні навчальні технології, методи, форми та засоби стимулюють процес пізнання, активізують розумову діяльність, сприяють формуванню таких груп компетенцій, як соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна, саморозвитку та самоосвіти, а також стимулюють розвиток творчихздібностей. Учні навчаються застосовувати свої знання у нових ситуаціях, використовувати їх на практиці й самостійно здобувати їх.

             

Результативність впровадження досвіду: 

Використання інтерактивних методів і засобів навчання в процесі організації навчальної діяльності сприяє активізації роботи учнів на уроці, формуванню основних груп ключових компетентностей. Це засіб для створення такої атмосфери у класі, яка найкраще сприяє співробітництву, взаєморозумінню й доброзичливості, стимулює пізнавальну активність учнів, розвиває інтерес до математики, дійсно дає можливість реалізувати особистісноорієнтований підхід до навчання.

Описані в досвіді методи, форми і прийоми роботи з учнями дозволяють учителю домагатися стабільно позитивної динаміки навчання.

Репрезентація досвіду: 
Досвід був представлений на засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, на засіданнях педагогічної ради, на міському семінарі для заступників директорів «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя в сучасному інформаційному полі», у конкурсі уроків з використанням інтерактивної дошки. Методичні розробки було оприлюднено за допомогою публікації в журналі«Відкритий урок»  

 


Джерело: https://drive.google.com/folderview?id=0B-1WWh4TVjp6NS1SakZQZms0bmc&usp=sharing
Категорія: Математика | Додав: ShPP (14.01.2016) | Автор: Барбарицька Тетяна Петрівна
Переглядів: 2461 | Рейтинг: 1.0/58
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023