Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:50

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Математика

Математичні змагання як засіб підвищення якості математичної освіти мотивованих учнів

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Математика»

Тема досвіду: «Математичні змагання як засіб підвищення якості математичної освіти мотивованих учнів»

Інформація про авторів досвіду:

Приходько Вікторія Вячеславівна, учитель математики вищої категорії, «учитель-методист».

 

 

 

 

Лєвіна Юлія Ігорівна, учитель математики, спеціаліст II категорії.

 

 

 

 

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99

69114 м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-а, тел/факс 224-93-09, e-mail: litsey99@ukr.net;  адреса сайту: http: litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду ґрунтується на припущенні, що досягнення високих результатів середньої та вищої природничо-наукової освіти спостерігатиметься за умови популяризації математичних ідей, активізації творчої діяльності вчителів, посиленні мотивації навчання та успішного засвоєння математичних знань, виявлення та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей не тільки за шкільною партою, на уроках математики, а й в позаурочний час.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

         Сьогодні кожна країна має попит на досвідчених молодих спеціалістів, які спроможні швидко оволодівати новітніми технологіями та ефективно використовувати їх в будь-якій життєвій галузі.

Найбільше, чим може зараз пишатись Україна, – це її талановита молодь, особливо в галузі точних природничих наук. Це той ланцюг, за допомогою якого можна буде підняти рівень української науки, виробництва, життя тощо. Математика завжди була провідною наукою в Україні, про що свідчать неабиякі успіхи українських школярів та студентів на престижних змаганнях, а також бажання провідних західних університетів залучити до своїх лав студентів, аспірантів та інших науковців.

Для того, щоб найталановитіші юні математики України залишалися на навчання та подальшу роботу (наукову чи виробничу) у рідній країні, треба надати їм можливості здобувати якісну освіту, розвиватися та демонструвати свої знання. Пошук найбільш ефективних форм роботи з такими учнями і визначає актуальність досвіду.  

Науково-теоретична база

 Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про  загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти,  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; проект Концепції профільного навчання в старшій школі; Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований, діяльнісний та особистісно спрямований  підходи до навчання.  

Методологічна основа досвіду:

- компетентнісний підхід до змісту освіти, розглянутий  О.Глобіним, М.Бурдою, О.Вашуленко, Т.Хмарою;

- теорія розвитку особистості в діяльності (Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов);

- теорія творчого саморозвитку особистості (В.І. Андреєв,

В.А. Караковський);

  -практична складова досвіду (Б.В.Рубльов, І.М.Мітельман, О.М.Вороний, О.А.Сарана, В.А.Ясинський  та ін.)

Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний.

Новизною досвіду є використання математичних змагань з метою  широкого залучення зацікавлених та мотивованих учнів до складної олімпіадної математики, спрямоване на підвищення якості математичної освіти.

           Стисла анотація досвіду

        Формування в ЗБЛ №99 позитивного освітнього простору забезпечує реалізацію компетентнісного підходу в навчанні шкільної математики та розкриття резервів творчого потенціалу особистості учня. На нашу думку, реалізації даних цілей сприяють різні форми позакласної роботи з обдарованими та зацікавленими математикою учнями, а також  пошук  найбільш ефективних шляхів впровадження ідей формування математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності

в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті,  логіки, культури мислення та інтуїції .

Велику роль у цьому відіграють  Всеукраїнські учнівські предметні олімпіади. Загальна методологія таких заходів, науково-методичні принципи, на яких вони ґрунтуються, успадкована ще від сформованих 30-40 років тому форм роботи з талановитою молоддю, а тому виникають певні проблеми.

        Перспективним шляхом вирішення таких проблем, на наш погляд, є органічне доповнення державної системи предметних олімпіад розвиненою мережею наукових учнівських змагань, турнірів, конкурсів тощо, ініціаторами яких повинні виступати провідні вищі та середні навчальні заклади, благодійні фонди та  інші зацікавлені установи. Це сприятиме значному підвищенню якості математичної освіти та створенню дієвих передумов щодо інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

          Виходячи з цих міркувань, потрібно створити низку заходів, метою яких є підвищення якості математичної освіти в Україні.

           У Запорізькій області, на превеликий жаль,  математичний рух не представлений ніякими змаганнями. Які математичні заходи проходять у нас?

  1. Всеукраїнська олімпіада з математики (три етапи, обмежена кількість учасників).
  2. Міжнародний конкурс «Кенгуру» (досить широкомасштабний, розвиваючий, однак структурою нагадує щорічну разову контрольну роботу з  розв'язання логічних завдань).

Аналізуючи виступи команди школярів від Запорізької області на четвертому заключному етапі Всеукраїнської олімпіади останніми роками, розумієш, що замало підготовки лише на рівні навчального закладу. Окрім гуртків та факультативів, діти повинні якомога  більше й частіше долучатися до різноманітних змагань, індивідуальних та командних. Учні саме тих регіонів, де приділяється увага таким заходам, показують блискучі результати на олімпіадах високого рівня та здобувають славу Україні.

         З метою масового залучення школярів до математичної творчості в окремих областях проводяться командні змагання: математичні бої, каруселі, регати, занзібари, турніри тощо. Причому в них беруть участь УСІ, хто БАЖАЄ, з 4-го по 11 клас.

          Вже кілька років поспіль команди Запорізького багатопрофільного ліцею №99  із задоволенням  беруть участь у  різних Всеукраїнських математичних змаганнях: усних командних олімпіадах, турнірах, математичних боях, реалізують та підвищують математичний потенціал, і, головне, досить успішно демонструють свої знання.

Саме про таку форму роботи йдеться в цьому досвіді.

Практична значущість досвіду

Запропонований проект дає змогу долучитися до математичного руху широким масам школярів, які не мали можливості займатися олімпіадною математикою на високому рівні через жорсткі рейтинги.

Запропонований проект дозволяє учням молодших класів не стояти осторонь в очікуванні певного віку (7-8 клас), а  брати активну участь в командних математичних змаганнях. До речі,  це дуже важливо, бо діти 5-6 класів активні, мотивовані і наполегливі, турніри підсилюють їх інтерес до предмету.

Запропонований проект сприяє створенню умов щодо втілення компетентнісного підходу в навчанні математики, який передбачає вміння:

• швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, що динамічно розвивається й постійно оновляється;

• одержувати, використовувати, створювати різноманітну інформацію;

• виявляти самостійність у постановці завдань та їх вирішенні;

• приймати обґрунтовані рішення, вирішувати проблеми на основі отриманих знань, умінь і навичок, брати на себе відповідальність за отриманий результат;

• активно й зацікавлено пізнавати світ, усвідомлювати цінність знань, науки, творчості; усвідомлювати важливість освіти й самоосвіти для життя та діяльності;

         • навчатися протягом усього життя, застосовувати отримані знання на практиці.

Досвід математичних боїв допоможе учасникам в майбутньому: в умінні зробити наукову доповідь, вислухати й зрозуміти роботу іншого, поставити чіткі питання по суті; усе це знадобиться на семінарах і конференціях, для спільної наукової роботи й інших видів діяльності.

Серед інших переваг можна відзначити такі:

–  учні різних шкіл знайомляться, створюють нове коло спілкування;

– після вдало проведеного математичного бою прокидається смак до хорошої роботи, хочеться  виступити ще раз, але як слід врахувавши усі прорахунки. тому програти командам часом буває корисніше, ніж перемогти;

– кожний учень отримує можливість відчути радість від інтелектуальних зусиль і перших, нехай маленьких, відкриттів і перемог ;

– участь в таких заходах – це вже перемога: над собою, «комп’ютероманією»  і лінню;

– практика показує,  що діти, захоплені математикою, успішні і з інших предметів; серед них з’являються призери олімпіад з фізики, хімії, а також інформатики і, як не дивно! - з гуманітарних предметів, тому в них немає проблем зі вступом до вишів.

Результативність впровадження досвіду

         Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – акмеологічний навчальний заклад, орієнтований на роботу з високо мотивованими і обдарованими дітьми, які мають можливість і бажання розвивати свій творчій потенціал. Створення на базі ліцею умов для роботи з обдарованими учнями сприятиме подальшому розвитку інтелектуальних здібностей та удосконаленню навичок самопрезентації талановитої особистості.

Минулий рік відзначився чималою кількістю призових місць на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади – 9 призерів; ІІІ диплом в молодшій лізі на Всеукраїнському турнірі математичних боїв в м. Києві; ІІ місце у відкритій олімпіаді УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка.

2015-2016 н.р.: 1 місце виборола команда Запорізької області в Турнірі юних математиків ім. ак. Ядренка (лідер команди – учень 10-В класу ЗБЛ№99 Авраменко Микола); 3 місце здобула команда учнів 9-В класу в Всеукраїнському турнірі математичних боїв в м. Києві; дипломи за 2 та 3 місце в індивідуальному заліку олімпіади УФМЛ КНУ ім. Т.Шевченка привезли ліцеїсти Авраменко Микола та Кравченко Валентин. На ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади команда ліцею заробила 25 призових місць.

Попереду нас очікують випробування в ІІІ етапі, на Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», на відкритому математичному турнірі ХАІ в м. Харкові  та на Міжнародному чемпіонаті з розв’язання логічних задач в м. Вінниця.

Репрезентація досвіду:  

З метою підвищення якості природничо-математичної освіти проводяться різноманітні методичні заходи: семінари-практикуми, майстер-класи, засідання творчих груп.

Досвід  репрезентовано на районному, міському та обласному рівні під час проведення відкритих уроків та майстер-класів, представлено  публікацією «Складна задача» або як навчити учня розв’язувати задачі», збірник ІАМЦ «Методи навчання розв’язування задач», 2015 р; на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014».

Розпочата робота щодо створення бази практичної  складової (правила, завдання для підготовки, турнірні задачі  тощо).Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hYXlFLUZ3YzFWZFU/view
Категорія: Математика | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Приходько В Левина Ю E W
Переглядів: 2747 | Коментарі: 37 | Теги: компетентнісний підхід у навчанні п, математичні турніри змагання з мате | Рейтинг: 1.0/1066
Всього коментарів: 351 2 3 4 »
35 yakimenko-lyubov  
Спасибо. Очень интересно.

34 tanyakomp  
Очень интересная работа!

33 natalipogorelova70  
Блискуче подання матеріалу!

32 tanyakomp  
Мені подобається.

Діти захоплені математикою- це прекрасно!

30 Kesunia  
Работа достойна внимания, учителя творчески подошли к выбранной теме.

29 gemini  
Необычно....

28 Elen_78  
Результати Вашої роботи вражають! Дякую, що поділилися досвідом.

27 skotc2011  
Гарна робота

26 markovskayahelen  
Актуально.

1-10 11-20 21-30 31-35
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023