Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:28

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Хімія, біологія, екологія

Використання методу навчальних проектів з питань екологічної освіти та виховання учнів

Використання методу навчальних проектів з питань екологічної освіти та виховання учнів

Долгова Ганна Іванівна

вчитель хімії, біології, спеціаліст вищої категорії

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Баєва Ірина Володимирівна

Адреса школи: вул. Кронштадтська,17-А, м. Запоріжжя, 69001     

тел.(0612) 32-60-02, факс 32-60-02       

E-mail: shkola37zp@gmail.com

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Робота над проектом — практика особистіно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі  його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, і для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати».

Для педагога — це прагнення знайти розумний баланс між ака­демічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на са­мостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну або групо­ву, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу.

Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з од­ного боку, використання різноманітних методів, засобів на­вчання, а з другого — інтегрування знань, умінь з різних га­лузей науки, техніки, творчості.

Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична— конкретний результат, готовий до впровадження.

 Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, пока­зати практичне застосування надбаних знань. Учитель і учні  йдуть від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагма­тичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Розвиток освіти в Україні передбачає поступове впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також нових навчальних програм з хімії, біології, екології. Цей процес послідовно продовжується. У зв'язку з цим на сучасному етапі одним із найбільш прийнятних методів, характерних для організації інтерактивного навчання є  навчальна проектна  робота.

Науково-теоретична база досвіду:

 Учитель базує свою діяльність на провідних  принципах дидактики: науковості, доступності, послідовності, наочності, а також на принципі свободи вибору, принципі діяльності, принципі зворотного зв'язку. А також на ідеях прагматичної педагогіки Джона Дьюї, американського  педагога У. Кілпатріка, теоретико - практичних напрацюваннях  Є. С. Полат.

 Вивчення  різних форм і прийомів проектного аналізу, концепції створення  навчального проекту, послідовного застосування цих різновидів інтерактивного навчання  спрямовано на  реалізацію у педагогічній діяльності провідної мети предметів «Хімія», «Біологія», «Екологія», їх освітніх, розвивальних і виховних цілей.

Головна мета проекту – формування різних ключових компетенцій, під якими в сучасній педагогіці розуміються комплексні якості особистості, що містять у собі взаємопов'язані знання, уміння, цінності, а також  готовність мобілізувати їх у необхідній ситуації.

          Групова (або індивідуальна) форма підготовки навчальних проектів повинна одночасно розв’язувати три основні задачі:

 • конкретно – пізнавальну, що пов’язана безпосередньо з навчанням;
 • комунікативно – розвивальну,  яка сприяє формуванню основних навичок спілкування всередині  та за межами даної групи;
 • соціально –  зорієнтовану,  що виховує громадянські якості, необхідні для адекватної соціалізації індивіда у соціумі.

         В процесі проектної діяльності формуються наступні компетенції:

 1. Рефлексивні уміння;
 2. Пошукові (дослідницькі) уміння;
 3. Уміння і навички роботи в співробітництві;
 4. Менеджерські уміння й навички;
 5. Комунікативні уміння;
 6. Презентаційні уміння й навички.

        Окремі учні та  групи учнів працюють  над створенням проектів за такою схемою:

 • одержують від учителя чітку інструкцію щодо виконання певного завдання (пропедевтично);
 • виконують своє завдання ґрунтовно;
 • обмінюються інформацією один з одним, члени групи з членами іншої групи, створюючи нові групи з представниками,  що мали інше завдання,  тобто вчаться, навчаючи один одного;
 • об’єднуються в коло однодумців з метою перевірки виконання завдань, поставлених учителем.

         Під час перевірки виконання завдань окремих учнів і  окремих груп відбувається як індивідуальна, так і групова звітність,  коли учні відповідають   особисто за себе і свій рівень підготовки завдання, і за результати роботи групи.

          Сенс цього методу полягає у тому,  що окремі учні, що готують власні проекти або учні всієї групи, об’єднані спільною метою, знають, що успіх роботи залежить і від праці кожного, і від праці колективу – тільки тоді можна досягти  й особистої мети,  й колективної. І в цьому яскравим прикладом слугує й робота самого вчителя, який теж залучається до навчальної проектно-дослідницької роботи.

Представлені до розгляду:

- Екскурсія по шкільній екологічній стежині «Зелений Яр» як різновид екскурсії в природу (чим може здивувати і вразити шкільне подвір'я) -конкурсна робота.

- Екологічний проект «Аналіз впливу екологічного стану середовища на якість життя та здоров'я населення. Шляхи оздоровлення екологічної ситуації в м.Запоріжжі» (презентація)

- Екологічний проект «Розділяємо побутове сміття – зберігаємо природні ресурси»

- Презентація «Збережемо довкілля разом»

- Учнівські проекти (презентації). 

Стисла анотація досвіду:

За інноваційним потенціалом –  раціоналізаторський.

Матеріали з  підготовки  навчальних проектів  розроблені вчителем на базі   положень прагматичної педагогіки Джона Д'юї,  теоретико-практичних досліджень американського педагога У. Кілпатріка, напрацювань групи педагогів під керівництвом С.Шацького, теоретичних розробок та обґрунтувань  у роботах Є.С.Полат.

Учні працюють із завданнями як  у обмеженому часі уроків (міні-проекти), так і у вільному режимі домашньої роботи (ґрунтовні проекти за  досить широкою темою). Мають змогу звертатися  за консультацією до педагога і  керівника групи, виконуючи записи у зошитах тощо. Методичні матеріали, розроблені вчителем, дозволяють  підвищити об'єктивність, точність оцінювання навчальних досягнень учнів на етапах навчання, стимулювати зацікавленість  у вивченні школярами  предметів природничого циклу. Завдання  слугують формуванню загальних, спеціальних компетенцій, а також компетенцій самостійності, творчості у розв'язанні певних навчальних завдань.

Результативність впровадження досвіду

Запровадження цих методичних матеріалів  дозволило  досягти  підвищення результатів навчальної діяльності учнів та зацікавленості учнів предметом (систематична результативна  участь учнів у інтелектуальних іграх-конкурсах «Соняшниек», «Екологічний вектор», «Олімпус»,  предметних олімпіадах з біології, екології (ІІІ, ІУ,У місця тощо), а також слугує досягненню об'єктивності оцінювання результатів засвоєння  навчальної програми учнями.

Репрезентація досвіду

Напрацювання вчителя можуть бути використані  колом викладачів школи району, міста (області): можливе відтворення (повторення) і творче використання досвіду, розширення до масового. Матеріал створювався протягом 5-ти років, перевірений в роботі з учнями.

Тегі: «метод навчального проекту» «навчальний проект з екології»,  «метод проектів на уроках», «групові проектні завдання з екології, 9-10-11 класи»; «Уроки-захисти проектів з екології в 10-11 класі»,  «виховання інтересу до екологічних питань  і досліджень».

Матеріали розміщені на сайті школи № 37: https://yadi.sk/d/43hExehMn6PBh

 
Категорія: Хімія, біологія, екологія | Додав: jenya2016 (25.01.2016)
Переглядів: 951 | Рейтинг: 1.0/23
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023