Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.06.2024, 10:34

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Історія і правознавство

Уроки тематичного узагальнення до курсу "Всуп до історії" (навчальний предмет "Історія України") для 5 –х класів

Уроки тематичного узагальнення до курсу "Всуп до історії" (навчальний предмет "Історія України") для 5 –х класів (методичні розробки уроків для підручника з історії України В.С. Власова, 2013 року)

Болотіна Тетяна Вікторівна

вчитель історії та правознавства, кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання "учитель-методист"

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області

Директор  Шульга Валерій Іванович

Адреса школи: бульвар Шевченка, 49, м. Запоріжжя, 69001,

тел./факс 0 (612) 32-26-59

E-mail: director@znvk20.inf.ua

Сайт: www.znvk20.klasna.com

 

Провідна ідея досвіду: Розроблені уроки тематичного узагальнення відповідають вимогам нового Державного стандарту освіти і можуть бути використані в практиці вчителем історії, який працює в 5-х класах шкіл з українською мовою навчання.

Обгрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Історія як навчальний предмет відіграє значну роль у розвитку особистості, розвиває учнівську допитливість та уяву, надихає ставити запитання та отримувати відповіді щодо минулого свого краю, своєї держави, Європи та світу в цілому. Історія повинна допомогти учням ідентифікувати себе як громадянина України, усвідомлювати складність зв’язку сьогодення з минулим, сприймати культурне розмаїття суспільств, підготуватися до життя в складному сучасному світі. Державна національна програма "Освіта"("Україна ХХІ століття") ставить мету виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Програма з історії для 5-х класів спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі  "Суспільствознавство" Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Комплексним показником засвоєння учнями навчального змісту  є набуття ними ключових, галузевих та, насамперед, предметних історичних компетентностей. На уроках, які представляє вчитель розвиваються компетентності: хронологічна- здатність орієнтуватися в історичному часі; просторова- здатність орієнтуватися в історичному просторі; інформаційна- здатність працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, виявляти та критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел; логічна- здатність визначати та застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ; аксіологічна- здатність формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей.

Актуальність досвіду в тому, що методичних розробок щодо уроків тематичного  узагальнення для 5-х класів недостатньо. Впровадження уроків тематичного узагальнення з використанням мультимедійних презентацій сприяє систематизації набутих знань та навичок, використані методи дидактичних ігор впливають  на формування компетентності учнів в процесі уроку та викликають інтерес до предмету та мотивації до його вивчення, а також впливають на спрямованість навчально-виховного процесу, на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкування та партнерства у навчанні. Данні уроки допомагають виявити рівень набутої історичної компетентністі учнів на поточних уроках і використання компетентностей на заняттях патріотичного гуртка, під час спілкуватися з ветеранами, людьми похилого віку, розуміння збереження історичної спадщини для майбутніх поколінь. Цей досвід розкриває модель організації навчально-виховної роботи вчителя з формування в особистості почуття відповідальності за самовиховання і модель патріотичного виховання. Тому представлений матеріал є актуальним на сучасному етапі, а застосування інноваційних педагогічних технологій вчителем на уроках історії підвищує рівень компетентності учнів.

Науково - теоретична база досвіду

Творчий учитель завжди знаходиться в пошуку. Його увага зосереджена на тому, щоб змінити урок як форму навчання. Так з’явилися нестандартні форми уроків. Про інноваційні педагогічні технології  говорили в своїх працях передові педагоги: Дичковьска І. "Педагогічна інноватика і сучасний погляд", Кожем’яка Т. "Навчати і творити граючи", Комаров В. "Традиції та інновації в сучасній історичній освіті", Непомняща Т. "Нові інформаційні технології в старому світі гри", Якубець А. "Використання рольової гри на уроках  всесвітньо історії" та інші. У даному досвіді представлені різні форми роботи на уроках тематичного узагальнення з історії у 5 класі:

  1. Використання ігор, які полегшують засвоєння  історичних фактів в  хронологічній послідовності, дає можливість повторити пройдений матеріал, згадати імена історичних осіб, дати, поняття, поглиблює знання за рахунок нових даних, формують пізнавальний інтерес учнів.
  2. Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності учнів, розвитку їхніх інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників є  використання ІКТ на уроках історії.
  3. Розвиток  творчих здібностей учнів.
  4. Використання тестових завдань, що в подальшому готує дітей до ЗНО.
  5. Реалізація міжпредметних зв’язків (мова, література, математика, географія).

Стисла анотація досвіду:

Досвід за інноваційним потенціалом – комбінаторний (здійснення поєднання провідних ідей, методик). Розробки  уроків тематичного узагальнення і презентації є авторськими. Позитивне значення представлених матеріалів в тому, що  уроки тематичного узагальнення виявляють рівень історичної компетентності, розвантажують учнів (це одна з умов нового Державного стандарту освіти), зацікавлюють учнів вивченням історичного минулого, розвивають творчі здібності. Новизна педагогічного досвіду в тому, що підготовлені  розробки уроків тематичного узагальнення до курсу  "Вступ до історії" в 5-х класах у межах навчального предмету "Історія України" з використанням мультимедійних презентацій з різними формами роботи, які подані у вигляді ігрових моделей навчання для цієї вікової категорії; диференційовані завдання,;нестандартні форми оцінювання учнів (картки самооцінки). Практичне значення представленого матеріалу: педагогічний досвід вчителя  може бути використаний вчителями історії на уроках  тематичного узагальнення в 5-х класах шкіл з українською мовою навчання

Результативність впровадження  досвіду: у зв’язку з тим, що цей курс для 5-х класів є пропедевтичним, ці уроки тематичного узагальнення дають змогу зацікавити учнів вивченням навчального предмету "Історія України". У процесі гри у дітей виробляються навички зосереджуватися, мислити самостійно, розвивається увага, прагнення до знань. Захопившись,  діти не помічають, що вчаться, пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію.

Репрезентація досвіду:  матеріали з досвіду було презентовано:

- на засіданні творчої групи вчителів історії  Орджонікідзевського району у жовтні 2013 року;

- на міському практично-орієнтовному семінарі для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Тема семінару "Організація навчально-виховного процесу з історії в п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя в умовах впровадження нового Державного стандатру  освіти в 2013-2014 рр." у жовтні 2013 року. За участь у творчій групі Орджонікідзевського району і представлення матеріалів до одного уроку тематичного узагальнення "Звідки і як історики дізнаються про минуле" для міського практично-орієнтовного семінару  на тему "Організація навчально-виховного процесу з історії в п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя в умовах впровадження нового Державного стандатру освіти в 2013-2014 рр." вчитель нагороджений грамотою Департаменту Наказ від 18.10.2013 року № 601.

- на ЗапоВікі представлені матеріали творчої групи Орджонікідзевського району, січень 2014 року;

- на педагогічній раді в ЗОШ №20 екологічного профілю "Впровадження нового Державного стандарту освіти " у 2015р.

Посилання на матеріал:

 розробки уроків та презентації до них знаходяться за адресами:

  http://www.slideshare.net/8888888asd/1-56488351

  http://www.slideshare.net/8888888asd/2-56488269

  http://www.slideshare.net/8888888asd/3-56488281

  http://www.slideshare.net/8888888asd/4-56488249

  http://www.slideshare.net/8888888asd/ss-56487843

  http://www.slideshare.net/8888888asd/ss-56487939

  http://www.slideshare.net/8888888asd/5-56487593

  http://www.slideshare.net/8888888asd/ss-56488077

 

 

Категорія: Історія і правознавство | Додав: jenya2016 (16.01.2016)
Переглядів: 1007 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/30
Всього коментарів: 1
1 black-pantera4755  
Спасибо, очень интересно!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024