Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.06.2024, 11:30

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Історія і правознавство

Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій

Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій

Дашко Марина Володимирівна 
вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області
Адреса гімназії: вул. Патріотична, 76; м.Запоріжжя,   69000  тел. (061)2209643
Директор гімназії: Колесник Олег Федорович
e-mail: zp25gimn@ukr.net 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: формування особистості, національно - свідомого громадянина України. Сприяння ефективній соціалізації учня сьогодні і в майбутньому шляхом формування ключових компетентностей через використання інноваційних  та інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі.

Спільна ігрова діяльність і робота в групах сприяє зростанню культури міжособистісних стосунків, вихованню толерантності, здатності співпрацювати, потягу до партнерських стосунків.

Технологія критичного мислення формує вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту, незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосовувати здобуті знання на практиці.

Застосування тестових технологій при оцінці навчальних досягнень учнів з історії – один із напрямків підготовки до ЗНО.

Актуальність досвіду  полягає в реалізації основних завдань сучасності, які викладено в Державному стандарті базової і повної середньої освіти — забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві. Тому необхідно впроваджувати інноваційні технології, застосовуючи компетентнісний, діяльнісний та особистісно зорієнтований підходи. За  допомогою інноваційних технологій можливе моделювання міжпредметних зв’язків, формування пізнавальної активності учнів,  інтегрованих знань, умінь і навичок, створення та відпрацювання різних  проблемних ситуацій. Формування пізнавальної активності в учнів має сьогодні особливу актуальність у зв’язку з постійним збільшенням об’єму наукової інформації та процесом швидкого «старіння» знань, швидкого реагування на всі нові виклики життя.

Найбільше значення для розвитку самостійності учнів мають самостійні спостереження, застосування знань, висновки.

 Перспективність досвіду полягає в створенні умов, за  яких учні  адаптуються до нових способів навчання,  вчаться самостійно здобувати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислять, вчаться розв’язувати   будь – які проблеми, пов’язані з використанням різноманітних форм роботи і засобів навчання, а також інтегрувати знання і уміння з різних галузей знань.

Науково - теоретична база досвіду:

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.
 2. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. – 5-9 класи (чинна у 2015 – 2016 навчальному році).
 3. Г. Ващенко. Загальні методи навчання. - К., 1997
 4. Кожем’яка О. Розвиток життєво творчих компетентностей учнів // Історія України № 17, 2007
 5. Моргун І. Формування соціальної компетентності учнів через вивчення історії. // Історія України № 2, 2006
 6. І. Родигіна. Компетентнісно спрямований педагогічний процес // Директор школи. – травень 2008
 7. Аванесов В.С. Теория и методика педагогических измерений (Материалы публикации в открытых источниках и Интернет).

http://charko.narod.ru/tekst/biblio/Avanesov_Teoriya_i_metod_ped_izmer.pdf

 1. В.Л. Шевченко Електронні програмно – педагогічні засоби нового покоління – базові елементи інформаційно – педагогічної системи інформаційного суспільства.

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/ShevchenkoVL.pdf

 1. А.О. Усова Використання відео фрагментів на уроках історії як засіб розвитку когнітивних процесів учнів.

http://bibliofond.ru/download_list.aspx?id=650687

 1. Використання ІКТ для створення дидактичних матеріалів. З досвіду  викладання соціально-економічної географії.

 http://teacherjournal.com.ua/attachments/10881_доповідь.pdf

 1. Про використання відеоматеріалів на уроках історії

http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua

 1. С.С. Мусій Робота з історичними джерелами як засіб формування критичного мислення в учнів (практичний порадник для вчителів та учнів). http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5303/423981/sitepage_63/files/robota_z_istorichnimi_dzherelami_.pdf

Стисла анотація досвіду:

За інноваційним потенціалом досвід є модифікаційним

Технологія діяльності вчителя

Тестові технології:

 1. Теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування (Підбір та розробка тестових завдань різних рівнів засвоєння знань: знання, розуміння, застосування, аналіз. Головними вимогами до них є відповідність програмі та меті навчання, бажано валідність, наявність двох варіантів).
 2. Організація тестування (Пояснення процедури, режиму, правил виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання завдання, виконання тренувальних завдань. Важливим є дотримання головної вимоги просування школярів в освоєнні тестових технологій – від простих завдань до складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання).
 3. Аналіз і корекція результатів (Виявлення типових та індивідуальних помилок, що їх припустилися учні. Як правило, це відбувається на ДІЗах, коли учні можуть самі себе перевірити (їм надається ключ до тесту та їх роботи). При необхідності, учні отримують роз’яснення щодо питань, які у них виникають).

Приклад:

 • Урок узагальнення. Тематичний контроль. Тема: «Виникнення та становлення України – Русі», 7 клас.
 • МОН Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра інноваційних освітніх технологій «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів з історії (8 клас)» Запоріжжя, 2014

Ігрові технології

 1. Формування питань.
 2. Пошук ілюстративного та картографічного матеріалу в мережі Інтернет.
 3. Виготовлення мультимедійної гри.

Являючись розвагою, відпочинком, гра здатна перерости в навчання, в творчість, у терапію.

За допомогою гри можна перевірити сформованість усіх компетенцій, повторити, узагальнити матеріал. Мультимедійні ігри допомагають збуджувати та підтримувати пізнавальні інтереси учнів.

Приклади:

 • Узагальнення до теми «Становлення античної грецької цивілізації» - урок – гра, 6 клас.
 • Узагальнення до теми « Антична грецька цивілізація класичної доби» - урок – гра, 6 клас.
 • Урок узагальнення. Тематичний контроль. Тема: «Виникнення та становлення України – Русі», 7 клас.

Технологія критичного мислення

Технологія розвитку критичного мислення пропонує конкретні методичні прийоми, які я використовую для різних видів та форм роботи:

 • Синквей
 • «Мозковий штурм»
 • «Кластер»
 • «Фішбоун»
 • Порівняння різних явищ і процесів, визначення характерних рис, ознак і особливостей предметів і явищ та ін..

Наприклад: 

 1. Категорія гри «Вазовий живопис»

Завдання учням:

 • Уважно переглянь приклади грецького вазового живопису.
 • Подумай, на скільки груп можна розділити ці зображення та за якими критеріями.
 1. Категорія «Кластер»

Завдання учням:

 • Визначте змістові частини теми «Греко – перські війни».
 • Розташуйте їх у певному порядку у вигляді грон винограду.

Учні мають визначити складові: причини, привід, основні події, грецькі полководці, причини перемоги греків над персами, наслідки та значення.

 1. Категорія «Фішбоун»

Завдання учням - «одягти рибку». Для цього необхідно:

 • пригадати фактори, які спричинили  кризу грецької державності та їх наслідки;
 • зробити висновки, до чого призвела криза;
 • звернутися до причин перемоги греків у війнах з персами і до причин втрати ними державності.

ІКТ  і  ТЗН :

 • дають можливість використати зорові й слухові аналізатори в процесі навчання й виховання;
 • є джерелом інформації;
 • раціоналізують форми подачі навчального матеріалу;
 • підвищують ступінь наочності;
 • конкретизують поняття, явища й події;
 • організують і направляють сприйняття;
 • задовольняють запити учнів по різних напрямках і інтересам;
 • роблять доступним для учнів той матеріал, що без них не доступний;
 • підсилюють інтерес учнів до навчання;
 • є засобами повторення, узагальнення, систематизації й контролю знань;
 • активізують пізнавальну діяльність учнів;
 • сприяють свідомому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку мислення, уяви, спостережливості;
 • заощаджують навчальний час, енергію викладача й учнів за рахунок ущільнення навчальної інформації й прискорення темпу.

Результативність впровадження досвіду:

 1. Розроблено та реалізовано:

Уроки за новим Держстандартом у 6-7 класах:

 • Узагальнення до теми «Становлення античної грецької цивілізації» - урок – гра, 6 клас.
 • Узагальнення до теми « Антична грецька цивілізація класичної доби» - урок – гра, 6 клас.
 • Повторення. Історія України в стародавні часи. 7 клас.
 • Урок узагальнення. Тематичний контроль. Тема: «Виникнення та становлення України – Русі», 7 клас.
 • Урок – подорож. Київська держава (Русь – Україна) наприкінці Х – у І половині ХІ ст. «Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта. Українська мова. Усна народна та музична творчість», 7 клас
 • «Культура Галицько Волинської держави у ІІ половині ХІ – ХІІІ ст.», 7 клас.
 1. Застосовано тестові технології при оцінці навчальних досягнень учнів з історії.
 2. Учні займають призові місця на районних олімпіадах з історії та правознавства.
 3. При використанні інноваційних технологій значно зростає зацікавленість учнів на уроках.

Репрезентація досвіду «Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних  технологій": 

 • Участь в творчих звітах вчителів гімназії з організації роботи з обдарованими учнями.
 • Участь у роботі обласної творчої групи «Педагогічне вимірювання знань учнів з історії  в контексті нового Державного освітнього стандарту».
 • Участь у підготовці практико – орієнтовного семінару для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів «Організація навчально – виховного процесу з історії в шостих та сьомих класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Запоріжжя в умовах впровадження нового Держстандарту» ( 2014 – 2015 та 2015 – 2016 н.р.).
 • Публікації:
 • МОН Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра андрагогіки та освітніх вимірювань «Застосування тестових технологій при оцінці навчальних досягнень учнів з історії» - Запоріжжя, 2013 р.
 • МОН Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра інноваційних освітніх технологій «Тестовий контроль навчальних досягнень учнів з історії (8 клас)»

Теги: Дашко М.В. Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій

Посилання на матеріал: https://drive.google.com/open?id=0BzPETnk73amPRTVEc1NWLTlZZ2M

Категорія: Історія і правознавство | Додав: jenya2016 (17.01.2016)
Переглядів: 1066 | Рейтинг: 1.0/25
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024