Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 28.03.2023, 07:03

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Використання ігрових технологій на уроках англійської мови як засобу розвитку соціально-компетентної особистості школяра
 Використання ігрових технологій на уроках англійської мови  як засобу розвитку соціально-компетентної особистості школяра

Анненкова Олена Вікторівна,

вчитель англійської мови, кваліфікаційна категорія – спеціаліст

Запорізький навчально-виховний комплекс № 60 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Власюк Світлана Михайлівна
Адреса: 69068 м.Запоріжжя, вул. Уральська, 27 
Тел.(0612)65-18-27
E-mail: ZNVK60@ukr.net

Провідна педагогічна ідея досвіду: Інтенсифікація навчального  процесу ставить задачу пошуку засобів підтримки  в  учнів інтересу до матеріалу, що вивчається, протягом всього заняття і активізації їх діяльності. Ефективним засобом рішення цієї задачі є навчальні ігри.  Однією з найважливіших проблем викладання іноземної мови є навчання усної мови, яка створює умови для розкриття комунікативної функції мови та дозволяє наблизити процес навчання до умов реального життя. Це підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови. Залучення дітей в усну комунікацію може бути успішно здійснено в процесі ігрової  діяльності.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: В умовах  реформування і модернізації системи іншомовної освіти в Україні, одним із важливих кроків стало навчання іноземної мови у початковій школі. У зв’язку з цим виникла необхідність в інтенсифікації навчального процесу, в оновленні змісту і цілей навчання цього предмета, в розробці нових стандартів, навчальних планів, програм, сучасних комунікативно орієнтованих підручників, переходу в навчанні від традиційного накопичення знань до вмотивованого засвоєння навчальної інформації та вмінь реалізовувати здобуті знання у практичній діяльності. 
Науково-теоретична база досвіду: Дидактичні ігри стали предметом особливої уваги в працях А.Макаренка, А.Сікорського, Б.Блонського, (формування уяви); Л.Виготського, О.Запорожець, Д.Ельконіна (вплив на розумовий розвиток); Ф.Блехер, Н.Гамбург  (засоби активізації навчальної діяльності),  Я.Пономарьов, Л.Занков (розвивальне навчання), М.Данилов, Л.Аристова (проблемне навчання), О.Савченко (самостійність, активність учнів), Г.Костюк, М.Данилюк, А.Маркова, Н.Якобсон (мотивація навчання у підвищення навчальної активності) та інші. 
Проблему використання дидактичних ігор у навчальному процесі досліджували  зарубіжні педагоги Я.Коменський, Ж.Руссо, М.Монтессорі.
Значна кількість досліджень пов’язана з різними аспектами поліпшення ефективності навчання за допомогою окремих видів ігор або їх комплексів (Л.Артемова, А.Вербицький). 
Стисла анотація досвіду: Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових завдань освіти потребує використання  ігрових технологій на уроках англійської мови  як засобу розвитку соціально-компетентної особистості школяра.
Актуальність досвіду полягає у побудові навчального процесу в процесі впровадження ігрових технологій, обґрунтування необхідності їх впровадження, визначенні переваг ігрових методів над традиційним, створенні умов для творчого розвитку особистості, оптимізації і стимуляції процесу навчання.
       В досвіді зазначено, що використання ігрових методів і форм у навчальному процесі обумовлено наступними об’єктивними факторами:
* Появою нових Державних стандартів освіти для початкової школи та дошкільних   закладів;
* Індивідуалізацією освітнього процесу;
* Концепцією національного виховання дітей та молоді;
* Системою оцінювання навчальних досягнень учнів.
        Удосконалення навчального процесу вимагає пошуку та використання нових форм, методів та технологій викладання й навчання, засобів підтримки в учнів інтересу до матеріалу і активізації їх пізнавальної діяльності. Зміст викладання англійської мови як системи знань, умінь та навичок має сприяти розвитку соціально-компетентної особистості учнів, мовних компетенцій учнів, формуванню світогляду, моралі та поведінки, готуючи до життя в багатокультурному суспільстві. Сучасна методика викладання іноземних мов, на мою думку, має на даному етапі розвитку одну із актуальних проблем. Це організація навчання дітей різних вікових груп за допомогою ігрових форм. Тому запропонована методична розробка, присвячена використанню різних видів ігор на уроках іноземної мови. Провідна ідея полягає у створенні ігрових  умов для активної участі учнів у навчальному процесі з мови, де особливого значення набувають саме комунікативні навички та мовленнєві вміння, що належать до різних видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання та письма. Практичне значення  досвіду полягає у  відборі таких ігрових методів, які б   з одного боку розв’язували  комунікативні завдання  навчання іноземних мов, а з іншого – відповідали б психолого-віковим особливостям і фізіологічним можливостям учнів початкової школи, враховували потреби та інтереси дітей цієї вікової категорії, а також активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність молодших школярів. В досвіді роботи визначено засоби активізації навчання в  роботі вчителя англійської мови в початковій школі:
         1.Виховання в учнів інтересу до вивчення англійської мови. Інтерес є могутнім засобом успішного навчання і виховання, необхідною умовою досягнення позитивних результатів.
         2.Найважливішим засобом активізації навчальної діяльності молодших школярів  при вивчені англійської мови є раціональне поєднання дидактичної гри і навчання.
         3.За певних дидактичних умов велику пізнавальну активність, самостійність мислення викликає застосування ігрової  наочності.
         4. Провідну роль у розвитку соціально-компетентної особистості школяра відіграє використання ігрових технологій  на уроках.
         Узагальнюючи ефективні засоби розвитку соціально-компетентної особистості школяра , в досвіді роботи розкрито класифікацію ігр за різними ознаками.
      В представленому досвіді відображено різні види ігрових форм роботи, які найбільш широко використовуються на уроках іноземної мови.
Подаючи до уваги  будь-яку гру, я чітко дотримуюсь таких вимог :
* мета гри (які вміння розвиває);
* організація (місце, час, склад учасників);
* врахування психолого-вікових особливостей дітей та їхніх інтересів;
* забезпечення необхідними матеріалами для гри;
* можливі варіації.
   Але ігри не замінюють інші форми і види роботи на уроці, а тільки доповнюють їх, допомагають розвивати мовленнєву компетенцію. Тому упровадження досвіду спрямоване на використання ігрових форм роботи як засобу формування комунікативної компетенції школярів та розвитку соціально-компетентної особистості школяра. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що гра як організована дія з молодшими школярами, викликає наругу емоцій і розумових зусиль учня і передбачає прийняття швидкого рішення і реакції: що сказати і як зробити? Пошук відповіді на це запитання загострює розумову діяльність учня, розвиває кмітливість. А знання, набуті в результаті   розумових та фізичних зусиль, більш міцні ніж одержані в готовому вигляді, тому я вважаю, що досвід має практичну значимість, так як його зміст є доступним для використання вчителями англійської мови молодших школярів, вихователями дитячих садків і служити для підвищення мотивації у навчанні.
Результативність впровадження досвіду:
Значно піднявся рівень пізнавальної активності учнів на уроках. Підвищився інтерес до навчальних предметів. Особливий інтерес діти виявляють до проведення різноманітних конкурсів, виховних годин, предметних тижнів. Створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей. Освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи. Підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів; підвищився рівень креативного та критичного мислення; ефективна творча робота в групах, парах; збільшилась кількість учнів, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та творчої діяльності; підвищується рівень вихованості учнів.
Репрезентація досвіду: 
- Запорізький НВК № 60. Доповіді на шкільному методичному об’єднанні вчителів іноземної мови, майстер-клас для вчителів школи, виступ на педраді 09.11.2015 р з доповіддю на тему: «Використання ігрових технологій на уроках англійської мови». 
Посилання на матеріал http://elenka28.blogspot.com/p/blog-page_23.html
Категорія: Іноземні мови | Додав: shevchenko (27.01.2016)
Переглядів: 3764 | Коментарі: 43 | Теги: Шевченківський район | Рейтинг: 1.0/1395
Всього коментарів: 431 2 3 4 5 »
43 S0ftware  
Этот материал действительно  заслуживает похвал. Елена Викторовна профессионал в своем деле.Очень советую всем! Её методика очень хорошо подготавливает детей на данном этапе!

42 karpova-e  
Заинтересовать ребенка является самым важным на начальном этапе в обучении иностранному языку. Именно для этого используются игровые технологии.Данная тема очень толково и доступно раскрыта в работе Елены Викторовны.Чувствуется опыт,любовь к своему делу и желание видеть результат.

41 lara_tarasenko  
Работа хорошая и интересная. И пользуется популярностью.Елена Викторовна вы молодец!!Удачи и победы!!!! smile

40 nadejdaivanov  
Тема обрана не дарма, тому що гра є першою сходинкою до найвищого рівня володіння мовою(особливо англійської). Саме з того, як вчитель викладає свій предмет і починається щира любов до вивчаємого предмета і вчителя. Олена Вікторівна,ви на правильному шляху, продовжуйте пробуджувати любов до вашого предмету. Успіху і перемоги.

39 liliok  
Представлена робота допоможе не тільки молодим, а і досвідчиним вчителям підвищити ефективність навчання. А це заслуговує особливої уваги.

38 annetta3105  
Оленою Вікторівною викладені в досвіді конкретні способи актуалізаціі
навчально-виховного процесу. Проаналізовані ігри відповідають
конкретному класу і віку дітей.

37 vlad_nikiforo  
Елена Викторовна была учителем у моего сына. Мы тогда поступили в первый класс,сейчас ребенок уже в 6 классе и до сих пор вспоминает и регулярно созванивается со своей первой учительницей по английскому. У меня нет глубоких знаний по  педагогике,но видел с каким мастерством  и профессионализмом  преподавался английский моему ребенку и с каким интересом Леша его изучал. Я желаю вам победы, удачи в дальнейших делах и проектах. И выражаю вам огромную благодарность за блеск в глазах моего ребенка после ваших уроков.

35 njb42565  
Спасибо за такую подробную работу. Чувствуется, что у автора есть большой опыт в использовании игровых технологий в процессе обучения.

36 kotiy_natasha  
Особенно чувствуется по количеству голосов   bye

34 vasilevnavichka  
Хороший материал. Хорошо и правильно написано. Актуально и интересно, хотя тема игр актуальна всегда на начальном этапе изучения совершенно нового предмета- иностранного языка. Учитель должен создать такие условия в которых детям будет интересно изучать английский язык на протяжении школьных лет. Хорошо описаны и правила и цели игр. Спасибо,вам Елена Викторовна.

33 amatorylife  
Спасибо большое организаторам данного конкурса за то, чтоони открывают такие алмазы современной педагогики! Данная тема очень интересная
своей новизной. Этого направления как раз таки, по моему мнению, не хватает в
подходе учителя к ребёнку для вооружения его знаниями! Ещё раз выражаю
благодарность организаторам и преподавателю, поднявшему данную тематику!

1-10 11-20 21-30 31-40 41-42
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023