Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 04:58

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови через використання інноваційних технологій

Тема досвіду. «Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови через використання інноваційних технологій» (Веб-сайт «Школи – партнери майбутнього).

Сосна Надія Іванівна, учитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізька гімназія №46 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Кругла Людмила Юхимівна

вул. Орджонікідзе, 29

69009 м.Запоріжжя

тел.(061)236-56-14

email: gimnazy46@i.ua

http://gimnazy46.wix.com/school

Провідна педагогічна ідея досвіду. У наданому досвіді роботи вчителя представлені нетрадиційні підходи до впровадження інформаційно-комунікаційної технології (за веб-сайтом «Ініціатива «Школи: партнери майбутнього» www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm) у поєднанні з інтерактивною технологією та комунікативно-діяльнісним підходом у навчально-виховний процес, що сприяє формуванню в учнів комунікативної компетенції високого рівня, удосконаленню соціокультурних та соціолінгвістичних навичок, формуванню творчих здібностей учнів, володінню життєтворчою компетенцією (вирішення проблемної ситуації, уміння співпрацювати у команді, бути лідером), навичками працювати у віртуальному просторі.

Обгрунтування актуальності та перспективності досвіду.

Актуальність досвіду обумовлено розвитком цивілізації ХХІ століття, що вимагає нового типу педагога, який володіє інноваційними технологіями та забезпечує високий рівень володіння німецькою мовою відповідно вимогам сучасного світу до компетентнісного випускника середньої школи. Однією з умов інтеграції освіти України в європейський простір є розвиток її інформаційного простору. До найважливіших стратегій розвитку держави відноситься інформатизація суспільства, підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві та створення умов для учнівського спілкування в режимі on-line. На це звертає увагу обласна програма розвитку освіти «Інформаційні та комунікаційні технології в Запорізькій області на 2013-2017р.р.». Інтернаціональне навчальне співтовариство учнів у діалозі сьогодні надзвичайно актуально, так як PASCH-школи-партнери на всій планеті утворюють густу павутину спілкування учнів в Інтернеті. Учні та вчителі з різних куточків світу – від Олександрії, Монреаля, Пекіну, Буенос-Айресу до Хельсінкі – перебувають в інтенсивному діалозі. Їх мета – розвиток багатонаціонального інтерактивного навчального співтовариства та спільне використання шансів, наданих глобалізацією, а також відповідність її вимогам. Німецька мова виступає при цьому і як засіб комунікації, і як генератор імпульсів для новаторських ідей та проектів, що відчиняє двері у майбутнє старшокласникам, сприяє їх постійному навчанню, самовдосконаленню успішної особистості.

Перспективність досвіду.

       На відміну від традиційних методів навчання, інформаційно-комунікаційна технологія з використанням веб-сайту «Ініціатива «Школи: партнери майбутнього» www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm орієнтована як на ознайомлення з новою інформацією текстів автентичного характеру, з мовленнєвими зразками та одиницями, так і на їх практичне використання з метою розвитку мовленнєвих умінь школярів, що мають можливість спілкуватись  з однолітками усіх країн світу у режимі on-line німецькою мовою. Як прийом я застосовую розробку курсу-теми, яку я можу доповнити своїми завданнями. Навчання за інноваційною технологією розвиває вміння шукати відповіді на запитання, знаходити аргументи «за» та «проти» визначеної тези, пропонувати та знаходити вихід за ситуацією, обґрунтовувати своє рішення та думку, самостійно діяти та приймати рішення. Даний метод припускає творення, творчий підхід та креативність з боку учнів. Важливий у даній ситуації не тільки кінцевий результат, але і сам процес отримання знань, розвитку мовленнєвих умінь. У рамках традиційного методу я як вчитель граю роль наставника, тоді як при застосуванні інноваційних технологій я виступаю як помічник, співучасник процесу навчання, тьютор.

Науково-теоретична база досвіду:

- наукові положення теорії мовленнєвої діяльності (Виготський Л., Леонтьєв О.О.);

- теорія комунікативного підходу до навчання іноземної мови (Пассов Е.И.), взаємопов’язаного навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (Зимня І.);

- психолінгвістичні основи мовленнєвої комунікації (Леонтьєв О.О., Жинкін М., Маркова А., Синиця І.);

- дослідження інтерактивних технологій (Пометун О.І.);

- положення комунікативної лінгвістики (Бацевич Ф.Л., Селіванова О.М.);

- психологічні дослідження особливостей юнацького віку (Мудрик А., Кон І., Середюк Л., Киричук В.);

- наукові положення використання педагогічних інноваційних технологій (О. Алармов, В. Білоус, М. Бургін, Н. Гавронська, Л. Горюнова, В. Журавльов, Г. Єрко, Л. Ілляшенко, В. Загвязинський, Г. Ковальчук, В. Марігодов, І. Носаченко, А. Ніколс, В. Олексенко, Т. Пастернак, Т. Циновнік, Є. Шматков, Н. Юсуфбекова).

Стисла анотація досвіду: Рівень навченості учнів німецької мови в Запорізькій гімназії №46 з поглибленим вивченням німецької мови завжди був високим та достатнім. Але епоха глобалізації, створення всесвітньої мережі та залучення молоді до співучасті в обговоренні проблемних питань у форумах та чатах, спілкування через скайп та дзвінки за допомогою Інтернету, переписка та участь в Інтернет-проектах змусило мене, вчителя німецької мови, і учнів шукати вихід до німецькомовного середовища з метою інтерактивного спілкування. Хоч гімназія активно співпрацює у 2 молодіжних обмінах і учні беруть активну участь в них, тобто мають друзів за перепискою, але не всі можуть дозволити собі фінансово двотижневу поїздку. Тому більша частина дітей мріють про віртуальну подорож, про друга за перепискою і, вивчаючи мову, готуються до реальної подорожі до Німеччини. Отже, мотивація учнів до участі в роботі сайту була достатньо високою: безпечний пошук друзів за перепискою з німецькомовного середовища з метою покращення мовних та мовленнєвих навичок. Крім того, навчання німецької мови вимагало оволодіння учнями новими знаннями з предмету та навичками практичного їх застосування відповідно ситуативної тематики, актуальної у німецькомовному середовищі (з метою покращення результатів пробних іспитів на отримання німецькомовного диплому та статусу для гімназії «школи DSD»).

Впровадження інформаційно-комунікативної технології за веб.сайтом «Ініціатива «Школи: партнери майбутнього» www.pasch-net.de/pas/cls/sch/deindex.htm так званої «PASCH-net»-технології здійснювалося поетапно починаючи з 2010 року. На уроках німецької мови я знайомлю учнів з матеріалами сайту, разом ми шукаємо партнерів у інтернет-просторі; учні вивчають також англійську мову на основі мови порозуміння – німецької. Наступним кроком є знайомство з відкритою сторінкою веб-сайту та практичне його застосування на уроках німецької мови (обговорення теми для дискусії, актуальних подій у Німеччині, ознайомлення з проектами та участь у міжкультурній, міжнародній грі «Одисей») Мною складені анкети-опитування до відкритої сторінки веб-сайту для вчителів німецької мови, де вони знайомляться зі сторінками для учнів та сторінкою для вчителів; анкети-опитування за матеріалами сторінок сайту, які відсилалися на email автору інноваційної розробки. Я також познайомила учнів із закритою сторінкою сайту для учнів та створила для них коди, щоб вони мали можливість працювати в закритій галузі сайту, тобто брати участь у чатах, обговоренні проблем, могли висловлювати своє ставлення до дискусійних питань. Матеріали веб-сайту як для учнів, так і для вчителів активно використовуються на уроках німецької мови та при викладанні профільних спецкурсів.

Результативність впровадження досвіду. Веб-сайт «Школи: партнери майбутнього» є джерелом постійного поповнення нових знань; завдання курсів та навчальні матеріали для учнів і вчителів, розробки уроків є ефективним інструментом, який сприяє кращому засвоєнню знань, розвитку вмінь та навичок, робить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним, а саме:

- мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж окремі аудіо- та відеоматеріали; пропонує автентичний і актуальний матеріал для дослідження, проектів та заочних змагань з мови;

- дає можливість учителю застосовувати як індивідуальний диференційований підхід, так і методи і прийоми кооперативного навчання,

- сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи майбутнього професійного життя;

- підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;

- завдяки наявності різноманітних типів текстів автентичного характеру підвищує рівень мовної компетенції, мовленнєвих умінь та навичок, міжкультурної комунікативної компетенції як інструменту порозуміння в діалозі культур;

- забезпечує потребу у доборі сучасних тем для дискусій, що відповідає інтересам учнів глобалізованого суспільства.

Результати участі учнів у предметних олімпіадах

Навчальний рік

П.І. учня

Клас

Рівень

районний

обласний

державний

2012/2013

Позднякова Анастасія

11-А

ІІІ

ІІ

 

 

Позднякова Марія

11-А

ІІ

ІІ

 

 

Лісова Анастасія

10-А

ІІ

ІІ

 

2013/2014

Лісова Анастасія

11-А

І

ІІ

І

2015/2016

Александрова Дарина

8-Б

ІІ

 

 

 

Таран Клим

8-Б

ІІІ

 

 

 

Васильцова Ірина

8-Б

ІІІ

 

 

 

Деревянко Антон

8-Б

ІІІ

 

 

 

Бондаревська Марія

9-Б

ІІ

 

 

 

Савицька Сніжана

10-Б

ІІ

 

 

Результати участі учнів у конкурсі-захисті МАН

Навчальний рік

П.І. учня

Клас

Рівень

районний

обласний

державний

2010/2011

Гребеннікова Аліна

11-А

І

І

учасник

2011/2012

Позднякова Марія

11-А

І

ІІ

 

Результати ЗНО з німецької мови, іспитів щодо володіння німецькою мовою за європейськими стандартами (DSD)

 

П.І. учня

Клас

ЗНО

DSD

Місце навчання

1.

Бабак Єгор

11-А

189

В2

ЗНТУ, переклад, іноземна філологія

2.

Іноземцев Олександр

11-А

192

В2

ЗДІА, інформаційні технології

3.

Горіна Катерина

11-А

199

С1

Німеччина, Марбурський університет, земля Гессен, лікар

4.

Жужжельська Вікторія

11-А

192

С1

Київський національний університет, іноземна філологія

5.

Лісова Анастасія

11-А

200

С1

Львівський національний університет, іноземна філологія

6.

Набока Вікторія

11-А

200

С1

Німеччина, Марбурський університет, земля Гессен, економіка

 

Репрезентація досвіду.

За розробками веб-сайту, так званими «курсами-розробками з теми», які складаються з 4-5 уроків, були проведені відкриті уроки «Сучасні види спорту», «Енергозберігаючі технології», «Подорож по Німеччині». У 2014 році брала участь у дистанційному курсі «Можливості впровадження ресурсів та матеріалів веб-сайту «Школи-партнери майбутнього». Курс продовжувався 6 тижнів. За час курсу брала участь у чатах та вебінарі з теми «Впровадження вікіпедії даного веб-сайту та чату на уроках німецької». Під час дистанційного навчання була не тільки учасником, а й тренером, тобто автором створеного «курсу-розробки» завдань з теми «ABI-Streiche» Крім того, проводжу заняття для вчителів німецької мови Заводського районного методичного центру, учасників курсів ЗОІППО.

         Матеріали наданого досвіду можуть  використовуватись в школах будь-якого типу, в класах зі стандартною програмою навчання чи профільних, тому що матеріали підібрані для всіх рівнів володіння іноземною мовою від рівня А1 до С1. Використання інноваційної технології як ефективного засобу формування комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови сприяє не тільки удосконаленню соціокультурних та соціолінгвістичних навичок, але й має велике значення для досягнення якісних змін у формуванні творчих здібностей учнів.

 

Теги: Заводський, німецька мова, «PASCH-net»-технології, соціолінгвістичні навички, школи DSD, інтерактивна технологія.

Посилання на матеріал: http://pedvistavka-zav-zp.blogspot.com/p/blog-page_61.html

Категорія: Іноземні мови | Додав: s0soldatenko (19.01.2016)
Переглядів: 1121 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/152
Всього коментарів: 1
1 sherbina1955  
У  цього Вчителя, дійсно є чому навчитися! Бажаю успіху і перемоги!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023