Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 28.03.2023, 05:55

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Формування соціокультурної компетенції в навчально-виховному процесі через створення системи навчально-виховних заходів з використанням ІКТ

Формування соціокультурної компетенції в навчально-виховному процесі через створення системи навчально-виховних заходів з використанням ІКТ

Гренкова Людмила Федорівна 

вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Баєва Ірина Володимирівна

Адреса школи: вул. Кронштадтська,17-А, м. Запоріжжя, 69001     

тел.(0612) 32-60-02, факс 32-60-02       

E-mail: shkola37zp@gmail.com

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:  провідна педагогічна ідея педагогічного досвіду міститься в тому, що під час проведення  навчально-виховних заходів учні не тільки вдосконалюють свої мовленнєві навички, вони отримують безцінну для сучасної школи країнознавчу інформацію, яка сприяє формуванню соціокультурної компетенції учнів.

Саме з метою реалізації цієї ідеї, а саме: підвищення рівня формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи нами була розроблена на основі ІКТ (створення мультимедійної презентації та роботи у програмі Word) система навчально-виховних заходів для впровадження в навчально-виховний процес. Це національні свята: Ірландське національне свято - День Святого Патрика, День Подяки - національне свято США, Хогманей - Шотландський Новий рік, День Святого Валентина та День Гая Фокса - свята Великобританії. Чому пропонуються саме ці свята для проведення? По-перше, вони дуже важливі для жителів англомовних країн. По-друге, вони  інформативні з точки зору країнознавчого матеріалу. По-третє, вони цікаві та популярні. Чому не Різдво? Тому, що воно найбільш детально представлено в шкільних підручниках. Про нього навіть учні початкової школи мають уяву. Чому не Хелоуін? На нашу думку святкування Хелоуіна суперечить нашим християнським традиціям. Про це свято краще читати. Крім того, про це свято діти знають більше, ніж про Різдво. Особливість поданих  розробок –  у їх багатофункціональності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Проведений автором досвіду аналіз підручників англійської мови, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для учнів загальноосвітньої  школи, довів, що:

1) Всі підручники мають інформацію соціокультурного характеру у межах тематики ситуативного спілкування. Найбільша кількість інформації соціокультурного характеру представлена у підручнику для 8-го класу (автор О.Карп’юк). У цьому ж підручнику достатньо відпрацьовується «правила вступу до розмови», так як всі теми вводяться у вигляді діалогів. Проте, ця інформація у більшості з них, викладена, на нашу думку, несистематично і неповно. Так, у підручниках наявні тексти соціокультурного характеру, проте їхня кількість незадовільна:

 • недостатньо інформації про Австралію, Нову Зеландію, Канаду;
 • недостатньо представлена інформація про видатних людей англомовних країн (у 6-му класі відсутня інформація, а у 8-му класі є інформація про двох спортсменів);
 • вирази народної мудрості та фразеологізми наявні в незначній кількості тільки у підручниках для 6-го класу за новою програмою  та 8-го класу- за діючою;
 • кількість вправ для опрацювання національно-культурної інформації у процесі навчання ДМ явно недостатня (за винятком підручника для 8-го класу);
 • мало уваги приділяється традиціям і звичкам англомовних країн, тема англомовних свят згадується ситуативно тільки у 7-му (Christmas in Australia, gingerbread - Christmas decoration in Britain) та 8-му класі (Saint Patrick’s Day та the Scottish International Festival).

2) Отримані дані показали, що проаналізовані підручники, зокрема вітчизняні, не в змозі забезпечити формування соціокультурної компетенції СКК в учнів на достатньому та високому рівнях. (Матеріал підручників слабко відображає культуру англомовних країн);

3) У вітчизняних підручниках (на відміну від аутентичних підручників) немає відеододатку, який сприяє вирішенню проблеми формування СКК;

4) Підручники для початкової школи (автор А.Несвіт) станом на початок 2015-2016 навчального року не мають аудіосупроводу, що ускладнює не тільки формування СКК, але ускладнює засвоєння англійської мови взагалі.

У зв’язку з цим, а також з метою виконання вимог нових та чинних Програм та рекомендацій ради Європи, було зроблено висновок про необхідність створення додаткових матеріалів для підвищення ефективності формування СКК в навчально-виховному процесі в учнів загальноосвітньої школи.

Науково-теоретична база досвіду:

        Теоретичним обґрунтуванням питання про етнокультурознавчий, етнолінгвістичний та соціокультурний аспекти навчання гуманітарних дисциплін, про зміст комунікативної компетентності займалися і займаються багато вітчизняних та зарубіжних учених (Є.Азимов, М.Аріян, З.Бакум, А.Богуш, М.Боліна, Н.Бориско, Є.Верещагін, І.Воробйова, Н.Гез, Н.Ішханян, С.Козак, В.Кононенко,  В.Костомаров, О.Леонтьєв, Ю.Пассов, В.Редько, Л.Рудакова, Л.Савєльєва, В.Сафонова, П.Сисоєв, В.Топалова, Т.Третьякова, L.Damen, D.Killick, C.Kramsch, J.Munbat, R.Sack, P.Steavens та інші.).

В останні роки посилилась увага науковців до феномену соціокультурної компетентності, одного з важливих показників готовності особистості до полікультурної комунікації. Ця проблема не є новою, у більшості наукових праць вона розглядається в контексті навчання в початковій та основній школі (А.Богуш, І.Єрмаков, О.Коломінова, З. Корнаєва, М.Левшин, С.Ніколаєва, М.Пентилюк, Т. Колодько та інші). Саме спитаючись на дослідження у працях вищезазначених науковців, автор досвіду розробляла власну систему навчально – виховних розробок.

У навчально-виховному процесі та  у ході розробки  представлених матеріалів досвіду вчителем використовуються наступні педагогічні технології:

 • Особистісно-орієнтована, гуманної педагогіки
 • Технологія розвивального навчання
 • Комп’ютерні (інформаційні)
 • Мультимедійні
 • Проблемні
 • Проектні
 • Інтерактивні
 • Тестові

Стисла анотація досвіду:

За інноваційним потенціалом –  раціоналізаторський.

Унікальність представлених розробок –  у їх багатофункціональності, а саме:

 • Сценарії – двомовні. Вони написані на англійській та на українській мовах, тому їх можна використовувати як джерело країнознавчої інформації на різних етапах навчання незалежно від рівня знання іноземної мови.
 • Сценарії можуть бути скороченими, адаптованими до рівня навченості учнів, можуть бути розширеними або доповненими творчими роботами учнів на розсуд вчителя.
 • Розробка може використовуватися як в позакласній роботі, так і в класно урочній діяльності. Кожен учень залучений до роботи, має певне завдання.
 • Розробки передбачають залучення у роботу всього двох класів, одного класу, або групи учнів. Викладач заохочує учнів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться робити помилки, слабкі учні можуть отримати допомогу від більш сильних.
 • У сценарії є тексти різного рівня складності, що дозволяє здійснювати диференційований підхід до навчання, враховуючи індивідуальні особливості та інтереси учнів. Учні мають можливість бути більш незалежними і впевненими в собі, вони отримують можливість подолати страх перед мовним бар’єром. По завершенню свята кожен з них отримає позитивну оцінку.
 • Тексти можуть використовуватися для читання, двомовного перекладу, сприйняття на слух, монологічного та діалогічного мовлення. А текст у повному обсязі – цінний навчальний матеріал для роботи з обдарованими дітьми, для самостійної роботи.
 •  Слайди комп’ютерної презентації можна використовувати як наочність для введення лексики, для вдосконалення навичок читання, як основу для ситуативного мовлення, як джерело інформації для написання повідомлення, як зорова опора для пошуку додаткової інформації по темі та завдання для проектної діяльності
 • Відео сюжети комп’ютерних презентацій створюють ефект присутності в англомовній країні (створюють соціокультурне середовище).
 • Кожне країнознавче свято несе в собі великий виховний потенціал, формує позитивне ставлення до носіїв мови, змушує задуматися над історичними подіями іншомовної культури, сприяє формуванню толерантного ставлення до представників різних релігійних конфесій та національностей.
 • Ігри в процесі свята та танці (кайлі, жига) - джерело позитивних емоцій та засіб релаксації та самовираження. Між учасниками встановлюється дружньої атмосфери і взаємозв’язок.
 • Солодкі призи та гарбузовим тортом чи печивом, кукурудзяними баранцями, глазурованими яблуками та тістечками у вигляді сердець , цукерки в зелених облатках чи шоколадні монетки допомагають зафіксувати в пам’яті цікаву і важливу інформацію про англомовні традиції, а саме про національні символи країн, історію походження свят, символи та традиції святкування.
 • Такі акції, як спалювання чучела Гая Фокса надовго залишається в пам’яті учнів і змушують сучасних людей замислитися над таким явищем сучасності, як тероризм та поняттями «гуманізм» та  «толерантність».
 • Учительські презентації мотивують учнів до пошуку додаткової інформації  про країну, мова якої вивчається та до створення індивідуальних, групових та класних мультимедійних презентацій для використання їх в навчально-виховному процесі.

Результативність впровадження досвіду

          Запровадження цієї методики дозволило  досягти значного підвищення результатів навчальної діяльності учнів та зацікавленості учнів предметом, а також слугує досягненню сталого  рівня формування комунікативної та соціокультурної компетентностей на виконання вимог нової (5-7) та діючої (8-11) навчальних програм з іноземної мови. Учні школи щороку беруть активну участь у інтелектуальних і творчих конкурсах з іноземної мови («Гринвіч», «Олімпус», у шкільному та районному етапах олімпіади з іноземної мови (ІУ-У місця на рівні мовних спеціалізованих шкіл району), тестуваннях на базі вищих навчальних закладів тощо).Випускники школи майже щороку поповнюють ряди студентів ЗНУ, КПУ, ЗНТУ, успішно навчаючись на факультетах журналістики, юридичному та правознавства, романо-германської філології тощо, де вимагається ґрунтовне знання іноземної мови.

Репрезентація досвіду

      Напрацювання вчителя можуть бути використані  колом учителів  (викладачів) школи, району, міста (області): можливе відтворення (повторення) і творче використання досвіду, розширення до масового. Матеріал створювався  та доповнюється і видозмінюється вчителем протягом 4-х років, перевірений в роботі з учнями.

Тегі: «формування соціокультурної компетенції засобами іноземної мови», «сценарії національних свят англомовних країн»; «Ірландське національне свято - День Святого Патрика», «День Подяки - національне свято США», «Хогманей - Шотландський Новий рік», «День Святого Валентина та День Гая Фокса - свята Великобританії».

Матеріали розміщені на сайті школи № 37: https://yadi.sk/d/jN6wFzg-n6VKh

 
Категорія: Іноземні мови | Додав: jenya2016 (25.01.2016)
Переглядів: 979 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/21
Всього коментарів: 1
1 grenkovalf  
Шановні колеги! Дякую за інтерес, який ви проявили до моєї роботи. Інформацію про мій досвід з національно-патріотичного виховання Ви можете отримати за адресою:
https://drive.google.com/folderview?id=0B1AIbWh425WZdlZ4eHgtdkFHX00&usp=sharing

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023