Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 19:19

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Формування мовленнєвої компетентності школярів на уроках німецької мови засобами інтерактивного навчання

Формування мовленнєвої компетентності школярів на уроках німецької мови засобами інтерактивного навчання 

 

Глазиріна Олена Валеріївна

вчитель німецької мови, спеціаліст першої категорії 

 

Запорізький колегіум №98
Директор: Погребняк Ю.В.
Адреса: вул. Запорізька, 1-А, м. Запоріжжя,  69095
Телефон: (0612) 63-61-63    
е-mail: nadegda98@ukr.net 
Сайт:  98.zp.ua

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в інтенсифікації вивчення іноземної мови шляхом введення елементів інтерактивного навчання, що відбувається з урахуванням вікових особливостей школярів.
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Сучасна зміна соціальних пріоритетів розвитку країни (євроінтеграція, відкритість кордонів, економічна, культурна та політична співпраця з країнами ЄС тощо) призвела до появи нових орієнтирів освіти. Насамперед, це стосується якісного засвоєння та використання іноземної мови, що має стати основою комунікації в інтегративних процесах сьогодення. Зважаючи на реальний стан володіння учнями іноземною мовою, є сенс говорити про інтенсифікацію процесу її навчання, коли школа готує не до переказу певної інформації, а до вільного іншомовного спілкування. Це потребує якісної перебудови навчального процесу в межах існуючої системи навчання. Теоретичне і практичне вивчення проблеми, яка досліджується,  а також наявність нових інтерактивних засобів навчання (інтерактивні дошки, комп`ютерні програми для роботи з ними, хмарні сервіси Інтернету, автентичні підручники нового покоління тощо) спонукало до поєднання зазначених моментів у обраній темі, визначило її актуальність, а потреба в методичному забезпеченні навчання іноземної мови з використанням інтерактивних методів – своєчасність.
Науково-теоретичну базу досвіду складають роботи Ш.А.Амонашвілі, О.В. Бабушкиной, М.М.Бахтина, С.В.Будько, В.В.Виноградова, В.А.Гериш, Д.Н. Кавтарадзе, Є.В.Коротаєва, І.Я. Лернера, М.М. Скаткіна, Є.І. Пассова, О.І. Пометун, Н.Є. Щуркової та ін.
Нормативною базою досвіду є:
-    Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту»;
-    Постанова  Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного
стандарту базової  іповної  загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392;
-  Лист Міністерства № 1/9-581 від 28.08.2009 "Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання"
- Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Іноземна мова)
- Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»
-  Навчальні програми з німецької мови 1 – 4 та 5 -9 кл.

Стисла анотація досвіду: 
У ході виконання роботи проведене теоретичне дослідження проблеми, внаслідок якого визначені основні категорії та виявлені їх специфічні особливості.
1. Зміна цільової домінанти навчання іноземної мови порівняльно з іншими предметами. Перше місце посідає іншомовне спілкування, задля чого використовуються знання та дидактичні маніпуляції з ними (засвоєння, угрупування, систематизація тощо). Показана альтернатива потребує інспектування описаних у літературі форм і методів інтерактивного навчання з метою їх свідомого використання в процесі засвоєння іноземної мови. 
2.  Серед основних компетенцій, які потрібно сформувати під час навчання іноземної мови - лінгвокраїнознавча, соціокультурна, комунікативна - остання є провідною. Вона складається з мовної (знання про мову) та мовленнєвої (володіння мовою), що реалізується шляхом усного й писемного мовлення, читання та аудіювання. Саме вони і будуть критеріями, за якими відстежується рівень мовленнєвої компетентності школярів. Показники їх реалізації подаються в навчальних програмах.
3. Використання інтерактивного навчання задля інтенсифікації вивчення іноземної мови потребує перегляду деяких сталих дидактичних понять. Так, змінюються функції вчителя на уроці, він перестає бути основною фігурою навчання, виконуючи функції 3(три) К (консультація, контроль, корекція). Внаслідок цього змінюється склад форм організації навчання (замість індивідуальної вводиться парна), з’являється поняття інтерактивного уроку, визначається його місце серед інших, коректуються умови проведення та підготовки.
Методичне відпрацювання поставленої проблеми дозволило почати створення тематичного банку інтерактивних форм і методів навчання німецької мови, використовуючи новітні комп’ютерні технології (хмарні сервіси, смарт-технологію тощо). Ця робота знаходиться на своєму початку і потребує подальшого напрацювання матеріалу. У додатках подано розробки інтерактивних форм і методів роботи на уроках німецької мови, а також у позаурочний час.
Практичне відпрацювання головної педагогічної ідеї досвіду дозволило визначити основні умови її реалізації.
Дотримання загальнопедагогічних принципів навчально-виховного процесу, логіки обраних підходів, доцільності застосованих форм і методів навчання;
1.  Врахування специфіки викладання іноземної мови в сучасних умовах розвитку суспільства;
2.  Знання і врахування вікових, типологічних та індивідуальних особливостей учнів ;
3. Наявність елементарної комп’ютерної грамотності учасників навчального процесу та матеріально-технічної бази, що дає можливість використання комп’ютерних технологій у навчанні.
Матеріали досвіду можуть зацікавити вчителів іноземної мови та взагалі вчителів гуманітарного циклу.

Результативність впровадження досвіду полягає в підвищенні якості знань з німецької мови в експериментальних групах до 78,5% та 87% (у контрольній групі – 61,5%).

Відстеження динаміки розвитку умінь та навичок говоріння (усного монологічного мовлення), аудіювання, читання та письма показало сталу тенденцію збільшення високого та достатнього рівнів за рахунок зменшення початкового й середнього.
Створено банк інтерактивних уроків та їх частин за комп’ютерними технологіями (SmartNotebook, LearningApps  тощо).

Репрезентація досвіду
Матеріали педагогічного досвіду представлені на методичній раді Запорізького колегіуму № 98 і впроваджуються в навчально-виховному процесі.

Посилання на сторінку "Педагогічна виставка": http://98.zp.ua/pedagogicheskaya-vystavka

http://98.zp.ua/glazir%D1%96na-olena-valer%D1%96%D1%97vna

Посилання на матеріал:https://drive.google.com/file/d/0B-ZVQAsj_djTVFM2eFRQV0Ztczg/view?pref=2&pli=1Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B-ZVQAsj_djTZ19yczNVVDk4ODQ/view?pref=2&pli=1
Категорія: Іноземні мови | Додав: Zhovt2 (15.01.2016) | Автор: Глазиріна Олена Валеріївна E W
Переглядів: 1061 | Теги: інтерактивне навчання, Німецька мова, Жовтневий, Компетентность | Рейтинг: 1.0/33
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023