Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 28.03.2023, 06:50

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Ефективні засоби формування діалогічного мовлення на уроках англійської мови у початковій школі

         Бортнік Інна Володимирівна,

         вчитель англійської мови, 

         вчитель вищої категорії, «старший учитель»                 

 

     Запорізька спеціалізована школа I-III ступенів № 40

       з поглибленим вивченням англійської мови 

       Запорізької міської ради Запорізької області, 

       Директор – Пискунова Ірина Володимирівна, 

       м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 18-А. 

       Телефони: (061)286-91-36, (061)283-75-71; 

                                        E-mail: school40@ukr.net

 

Провідна педагогічна ідея досвіду.

Розвиток навичок діалогічного мовлення на уроках англійської мови, занурення дітей у різноманітні ситуації, близькі до життєвих реалій; спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації; перетворення репродуктивного навчання на цікавий життєвий процес активного діалогу учителя з учнем, учня з іншим учнем, учня з учителем та реагування на свого співрозмовника. Але при підготовці та проведенні уроків, орієнтованих на формування навичок говоріння, вчитель  стикається з низкою труднощів, вирішити які можливо лише створюючи оптимальні умови формування  навичок діалогічного мовлення.

Актуальність та перспективність досвіду.

У зв'язку з інтеграцією України до європейського співтовариства, приєднанням вітчизняної системи освіти до Болонського процесу та орієнтацією на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, спостерігається пожвавлення міжнародних відношень і підвищення важливості міжкультурної комунікації.

            Новизна досвіду полягає в тому, що в умовах розвитку економічних, політичних та культурних зв’язків України з іншими державами постає необхідність вільного спілкування іноземною мовою і за допомогою неї налагодження тісної співпраці на міжнародному рівні,  а також підвищення іміджу держави.

            Актуальність даної роботи полягає в необхідності досягнення високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв. Тому важливим завданням вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього низку дієвих прийомів.

Науково-теоретична база досвіду.

Досвід базується на концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі; Державному стандарті початкової загальної освіти; навчальних програмах з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класів; Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання; методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України.

Проблема діалогічного мовлення не нова і багатоаспектна, тому досліджується багатьма науками: філософією, психологією, психолінгвістикою, мовознавством, лінгводидактикою. Структурно-синтаксичні й функціональні ознаки діалогічного мовлення висвітлено у працях учених-лінгвістів: Т.Винокур, С.Захарова, Є.Земської, В.Іваненко, М.Михлініна, О.Сиротиніна, В.Скалкіна. Питаннями діалогічного мовлення займалися вчені Е.Шубін, Й.Берман, В.Бухбіндер, В.Скалкін і Г.Рубінштейн, Є.Розенбаум, О.Леонтьєв, В.Артемов, Ю.Пассов та багато інших. Використання засобів навчання викликало значний інтерес у вітчизняних і зарубіжних науковців (И.В. Алексеева, Е.Аленичева, Н.І. Бичкова, Д. А. Богданова, Н.П. Грачева, Т.И.Дроздова, Т.П.Ивченко, С.А. Кузнецова, М.В.Ляховицкий, В.Л.Скалкін, А.Н.Щукин, E.Frendo, J.Higgins & T.Johns, D.Teeler&P.Gray, T.Oschepkova, P.Seligson та ін.), проте проблема залучення різноманітних засобів навчання у процес формування діалогічного мовлення не може вважатися остаточно вирішеною, оскільки потребує розгляду питання систематизації засобів навчання, їх видів, функцій у навчанні усного мовлення тощо.

Вище зазначене дає підстави стверджувати, що практичне дослідження формування англомовного діалогічного мовлення потребує розробки комплексу вправ для ефективного формування даної навички.

Отже, темою мого дослідження є «Ефективні засоби формування діалогічного мовлення  на уроках англійської мови у початковій школі».

Стисла анотація досвіду:

  • виявлено труднощі оволодіння навичками діалогічного мовлення;
  • проаналізовано особливості навчання діалогічного мовлення та його функції;
  • виокремлено групи засобів навчання діалогічного мовлення;
  • запропоновано систему ефективних засобів оволодіння навичками діалогічного мовлення;
  • приведено приклади вправ із використанням опор різного виду;
  • розроблено комунікативні ситуації для навчання діалогічного мовлення у початковій  ланці.

Результативність впровадження досвіду

Позитивне ставлення учнів до оволодіння іноземною мовою (перемоги та призові місця на районних, обласних, Всеукраїнській олімпіадах з англійської мови, участь в предметних тижнях, отримання дипломів у Всеукраїнських конкурсах, написання іноземною мовою кращих відгуків на прочитану книгу, захист дослідницьких робіт МАН, вміння учнів застосовувати набуті знання та навички на практиці (фінал та перемога у програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX)                 2014-2015 рр.).

Репрезентація досвіду

Форми репрезентації досвіду: участь у шкільних та районному  практичних семінарах; виступи на педагогічній раді, методичному об’єднанні школи; відкриті уроки; керівництво педагогічною майстернею Хортицького району; публікації в Інтернет виданнях: на сайті «Методичний портал» та персональному сайті Джерело: https://sites.google.com/site/innasclass/dosvid-roboti
Категорія: Іноземні мови | Додав: ptichechka87 (26.01.2016)
Переглядів: 2721 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 1.0/609
Всього коментарів: 6
6 kolyada_svetik  
Автор цілком права: під час діалогічного мовлення учні дійсно набувають досвіду іншомовного спілкування. Дякую за приклади вправ...

5 sveta_99  
Актуальність даної роботи полягає в необхідності досягнення високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв. Тому важливим завданням вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього низку дієвих прийомів.

4 ksuniaclio  
Дякую за цікавий досвід роботи. Запропоновані форми та методи дійсно дають змогу вивчати  іноземну мову учням початкових класів більш успішно та з задоволенням.

3 nata_dem14  
Учитель застосовуєефективні методи роботи роботи, які сприяють,  формуванню мовних умінь і навичок. Дякую за досвід!

2 sineginaov  
Досвід дуже цікавий для використання в початковій школі, надає змогу легше засвоїти іноземнумову. дякую!

1 klimenko_y  
Дуже корисний, змістовний та цікавий досвід. Результативність роботи висока. Так тримати! Бажаю творчих ідей! :D

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023