Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 19:56

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Інформатика

Розвиток інформаційної компетентності учнів в початковій ланці

 

Розвиток інформаційної компетентності  учнів в початковій ланці

 

Горбачова Ірина Олексіївна,
вчитель інформатики, вища категорія

Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області
директор: Зайковська Олена Анатоліївна
Адреса школи: м.Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова, 29
тел.: 061 283 60 40
email: kelint1@ukr.net
сайт школи: http://elint.com.ua/

 

 

 


Провідна педагогічна ідея досвіду

  Однієї з найважливіших ключових компетентностей молодших школярів є інформаційна компетентність. З перших днів навчання в школі учнів необхідно вчити працювати з різними джерелами інформації, тому що робота з інформацією (текстовою, ілюстративною, графічною, звуковою) у наш час стає необхідним інтелектуальним умінням. Показниками сформованості інформаційної компетентності є комп'ютерна грамотність учнів, уміння користуватися різними джерелами інформації, критично оцінювати й аналізувати її вірогідність, а також уміння переводити інформацію з одного виду в іншій. [1]  Інформаційна компетентність - це добра обізнаність у світі інформації. 
  Як зазначено в «Концепції загальної середньої освіти", освіта ХХІ ст. - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя , життя своєї країни.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

  Сьогодні трансформація змісту освіти у більшості країн Європи здійснюється у руслі компетентнісного підходу, який полягає у спрямованості освітнього процесу на формування і розвиток ключових та предметних компетентностей особистості. Рада Європи до переліку ключових компетентностей включила соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні компетентності, а також компетентності саморозвитку, самоосвіти та творчі. Тобто навчальна діяльність покликана сформувати загальну компетентність людини як її інтегровану характеристику, що включає знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. 
 Зараз практично у кожного учня є вдома комп’ютер. Я бачу свою задачу – навчити учнів сучасній інформаційній компетентності: щоб світ став цікавим для дитини, щоб учень адаптувався до соціуму, щоб не був одинаком, щоб мав 
потяг до знань. Тому  я із зацікавленістю працюю  над науково-методичною проблемою «Розвиток інформаційної компетентності  учнів в початковій ланці». Ця тема у мене охоплює багато напрямків педагогічної роботи.
  Мені хочеться як найвище підняти пізнавальний інтерес до предмета. А він пробуджується, як правило, під впливом жвавого, захоплюючого викладання навчального матеріалу, зрозумілого відповідній віковій групі, позитивного настрою на уроці. Я хочу, щоб діти були виховані, толерантні.
  Саме тому вчитель, на мою думку,  повинен вміти емоційно говорити, бути вихованим, чітко формулювати завдання, ставити нестандартні запитання і завжди пам’ятати про вікові та індивідуальні особливості учнів. 


Науково-теоретична база досвіду
 
  В праці над моєю науково-методичною темою мені допомагає вивчення передового досвіду  з  фахової літератури: «Інформатика в школі» , «Інформатика», «Відкритий урок»: «Інноваційні технології у викладанні інформатики »;  «Перший раз — у другий клас. Про викладання інформатики в початковій школі за новою программою»; « Особливості типології уроків інформатики»; «Створення ситуацій успіху на уроках і в позаурочний час у початковій школі»; «Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог».
  Постійно займаюсь самоосвітою, за атестаційний період приймала участь у дистанційних вебінарах видавничої групи «Основа» консалтингового центру «Перспектива» м. Харків  (Див.Творча лабораторія Горбачової І.О. http://zw.ciit.zp.ua/):
           -"Майбутнє освіти від Володимира Співаковського" ,      
           -«Особливості методики викладання інформатики в початковій школі» ,
          -"Методи інтерактивного навчання",
          - "Інтерактивне навчання: плюси і мінуси", 
          -"Модульний урок в системі сучасної шкільної освіти",
          -"Розвиток логічного мислення у дітей початкової школи",
          -"Модель ідеального вчителя";
знайомилася з досвідом вчителів в «Педагогічній майстерні»   http://osnova.com.ua/ ;
закінчила курси підвищення кваліфікації: «Вчителі інформатики зі спецкурсом "Методика викладання інформатики в початковій школі".
приймала участь у міських:
тренінгах: 
          - "Методика викладання інформатики в початковій школі",
              - "Ключ до персональної ефективності",
семінарах:
           -«Міський практико - орієнтовний семінар "Методичний  супровід викладання інформатики в 5 класі за новими Державними стандартами".
Виступала перед слухачами  університету  "Вчитель ХХI століття"  з доповідями:
            - «Активізація навчання учнів засобами ІКТ»
           - «Проектування інформаційно – комунікаційного супроводу уроку».
Провела відкритий урок у 2 класі (Див. 2 клас.«Інформаційні процеси» https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3dDZRR2pzdGZwTDQ&usp=sharing 
 
як консультант району в 2014-2015 р. по практичному упровадження нової програми навчання інформатики в 3 класі створила  блог  «Поділись з людьми» http://informnach.blogspot.com/, де розміщую свої розробки уроків, дидактичний матеріал, презентації , корисну інформацію для вчителів «Інформатики»;

Стисла анотація досвіду

  Сьогодні велика увага приділяється формуванню інформаційної компетентності учнів. І це цілком виправдано тим, що інформація і наукові знання стали чинниками, що визначають загальний стратегічний потенціал суспільства. Завдання вчителя полягає в тому, щоб навчити дітей самостійно шукати і освоювати знання, які необхідні для підготовки їх до успішного життя в інформаційному суспільстві. [2]
  Для того, щоб сформувати інформаційну компетентність учня, я, як вчитель, готую завдання, пов’язані з розвитком логічного мислення, пам’яті, уважності, з аналізом схем, формуванням вміння узагальнювати, міркувати .
   Надаю консультації щодо опрацювання матеріалів підручника, забезпечую спільне обговорення інформації. Вчу створювати власні презентації.( презентації  5 клас «Міжпредметні зв’язки», «Хобі» https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3YXgwVU9iRXAwR3M&usp=sharing).  Залучаю учнів до позакласної роботи з предмету (місячники математики та інформатики, випуск стіннівок, проведення конкурсів, змагань, виставки учнівських робіт, Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності „Бобер”, участь у заходах з нагоди безпечної роботи в Інтернеті Див. Додаток1 Презентація досвіду), участі у проектній діяльності (3 клас Клумба моєї мрії https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3bXBwU0tYZVYwUkE&usp=sharing  3 клас Збережімо природу https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3V0ljejN2czZHYW8&usp=sharing )

  На своїх уроках я впроваджую всі види діяльності учнів. Для цього приходиться ретельно готуватися до уроку: продумувати цілі, тип уроку, готувати завдання для роботи учнів в парах, групах, фронтальної роботи, індивідуальні завдання. Мені подобається працювати за технологічною картою. (Приклад  тех.. карти
https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3NlMwSXlLR2NiRlE&usp=sharing )

  Серед новітніх інформаційних технологій особливе місце посідає в школі система інтерактивних мультимедійних технологій, яка допомагає створити в навчальному середовищі закладу своєрідні лабораторії з вивчення предметів. До кожного уроку готую презентацію. Вважаю, що використання інтерактивної дошки на уроках відкриває можливість художнього самовираження не тільки для педагога, а і для учня. Зацікавленість і доступність подачі матеріалу значно підвищують можливість учня у здобутті нових знань. Найголовніша перевага інтерактивної дошки - її естетична й динамічна структура, що відповідає запитам молодого покоління. Використання інтерактивної дошки на уроці стає додатковим фактором організації уваги учня й у силу наявності якісного візуального ряду - підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу. 
Постійно працюю за напрямками: «Діяльнісний підхід у національно-патріотичному вихованні школярів» https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3d2FLblJaakNyemc&usp=sharing 
  «Робота з термінами на уроках «Інформатики» під час проведення уроків  в початковій ланці» https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3S2tCbUVYU3VpMnc&usp=sharing 
поповнюю методичну скарбничку 
 (див. дидактичний матеріал 2, 3 класів, розробки уроків, роботи учнів 5 класів http://informnach.blogspot.com/  );
сприяю розвитку творчості та пізнавальної діяльності (див. приклади учнівських презентацій 5-класників на блозі в папках «5 клас. Розділ4. Розвиток творчості та обдарованості учнів на уроках інформатики», https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3YXgwVU9iRXAwR3M&usp=sharing, проектна діяльність 3 клас: Проект «Клумба моєї мрії», «Збережімо природу» ).

Результативність впровадження досвіду

   Мною були, протягом чотирьох років, проведені дослідження, метою яких було вивчення формування інформаційної компетентності в учнів початкової школи.
   Пошук нових прийомів у викладанні алгоритмічної мови спонукало мене до створення збірки завдань з алгоритмічної мови в середовищі виконавців «Кенгуру» та «Восьминіжка» для учнів 4 класів. У представленому збірнику завдань  зібрані як авторські роботи, так і деякі напрацювання колег, вчителів інформатики  міста Запоріжжя. Практика застосування цієї збірки показала її доцільність для вчителя і для учня. Використовувати можна роздруківку малюнків, за якими складається програма, готові програми - для аналізу типів алгоритмів та контролю засвоєння матеріалу.  До збірки увійшли опорні схеми типових алгоритмічних конструкцій. Можна використовувати різний рівень можливостей учнів, заохочувати їх до роботи, а також зацікавлювати учнів у вивченні предмета «Інформатика». Закладені базові знання з алгоритмічної мови дають гарний результат у подальших класах вивчення  як інформатики, так і інших точних дисциплін.

   Я дійшла висновку, що формування інформаційної компетентності в учнів  доводить необхідність, значущість, актуальність моєї науково-методичної теми «Розвиток інформаційної компетентності  учнів в початковій ланці». Діти навчаються працювати з підручником; уміють опрацьовувати інформацію на підставі аналізу, синтезу, порівняння; уміють працювати з комп’ютером: виконувати алгоритмічні завдання, знаходити і зберігати необхідну інформацію, створювати алгоритмічні конструкції у певних середовищах виконавців, тексти, графічні малюнки.

Досліджувалися наступні питання:

Встановлення емоційного зв’язку між вчителем та учнями;
     Під час роботи на уроці, вчитель виступає у ролі однодумця та помічника для учнів. Це сприяє покращенню стосунків між учнем і вчителем та виходу за рамки протиставлених сторін. Як відомо, діти найчастіше ототожнюють ставлення до вчителя і до предмета.
 Перетворення комп’ютера на робочий інструмент;              
      В умовах збільшення інформаційних потоків та інформатизації суспільства головний акцент повинен бути зроблений на те, щоб перетворити комп'ютер на робочий інструмент. 
  Розширення можливостей передачі інформації  за допомогою комп’ютера;
      Будь-яке навчання пов’язано із сприйняттям, аналізом та накопиченням інформації. Наочність, можливість побачити відіграє велику роль у зацікавленості й розумінні матеріалу. Застосування мультимедійних засобів на уроці.
Проводились експерименти різних типів уроків.
    Це були уроки: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок; удосконалення і закріплення вмінь та навичок; засвоєння нових знань; повторення, систематизація й узагальнення вивченого. 
Форми організації навчальної роботи учнів на уроках інформатики.
   В комп'ютерному класі, враховуючи специфіку уроку інформатики, передусім, в істотному обсязі практичних робіт з використанням комп'ютера, при якому «контактний час» роботи з комп'ютером становить майже половину уроку, використовуються фронтальні, групові форми роботи, індивідуальна робота та робота в парах. 
  Алгоритмічні конструкції та їх застосування в житті. 
   Учні навчалися розрізняти алгоритмічні конструкції, відтворювати їх у середовищах програного продукту «Сходинки», Scratch. Наводять приклади застосування конструкцій у житті, на інших уроках.

На основі отриманих результатів я дійшла висновку, що учні навчились
залучати до своєї праці різні джерела знань, обирати ті які потрібно, створювати доповіді, комп’ютерні презентації. Учень виносить плоди своєї праці на обговорення, вчиться робити аналізи, робити певні висновки. Учень слідкує за подіями в світі і вчиться орієнтуватися в процесах зміни суспільства. Учень опановує життєво важливу інформаційну компетентність. 

  Ми повинні виховувати так, щоб дитина почувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісним почуттям і може принести маленьким людям переживання творця В.О. Сухомлинський

Репрезентація досвіду
  Досвід був репрезентований на засіданні РМЦ вчителів інформатики і розміщений на блозі інформатиків Ленінського району

Плагін  http://len-rmo.blogspot.com/

Посилання на матеріал :

https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3aXBWemd5MTREM1U&usp=sharing - Папка  досвіду

https://docs.google.com/document/d/1e3KDt5NSRwwWnXpGu4DOuBnik-fGst7-lUR_p4Np5XU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e3KDt5NSRwwWnXpGu4DOuBnik-fGst7-lUR_p4Np5XU/edit

https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3S2tCbUVYU3VpMnc&usp=sharing,

https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3QnYydGlMV0hRWG8&usp=sharing

 https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3d2FLblJaakNyemc&usp=sharing 
  https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3S2tCbUVYU3VpMnc&usp=sharing 
 http://informnach.blogspot.com/ 
 https://drive.google.com/folderview?id=0B2WksgYNRPQ3YXgwVU9iRXAwR3M&usp=sharing

Категорія: Інформатика | Додав: LeninRMO (28.01.2016)
Переглядів: 1277 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 1.0/37
Всього коментарів: 4
4 nadinlog  
Впевнена, що дітям цікаво на таких уроках. Успіхів Вам!

3 mamabil  
Дякую за  цікавий, об'ємний, корисний матеріал. Ви велику увагу приділяєте формуванню інформаційної компетентності учнів початкової ланки. Так тримати!

2 victoriap240991a  
Цікавий  та  корисний  досвід.

1 днепряночка  
Впевнена, що цей досвід буде корисним вчителям  інформаційних технологій

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023