Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 19:23

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Географія та економіка

Екологічне краєзнавство як провідний принцип у формуванні ключових і предметних компетентностей учнів на уроках географії

Тема досвіду: Екологічне краєзнавство як провідний принцип у формуванні ключових і предметних компетентностей учнів на уроках географії

Інформація про автора: Гриценко Олександра Вікторівна, вчитель географії, спеціаліст вищої категорії

Контактна  інформація  про  навчальний  заклад:

Запорізький навчально-виховний комплекс №67 Запорізької міської ради Запорізької області

директор – Малиш О.Є.

вул.Радіаторна, 26,  тел.(061)236-56-18, (061)236-56-02

e-mail– komplex67@rambler.ru                    

адреса сайту - http://znvk67.zp.ua/

 

Провідна педагогічна ідея:

Екологічне краєзнавство – це розвиток екологічного мислення на основі детального вивчення рідного краю, критичного підходу до усієї діяльності  з погляду відповідальності за навколишнє середовище, формування свідомого і дбайливого відношення до Природи.

Екологічне краєзнавство забезпечує необхідний зв'язок глобальних і регіональних аспектів при вивченні сучасних проблем екології й охорони природи, дає переконливі приклади для розкриття різних питань взаємодії людини з природою, озброює навичками жити з нею в гармонії

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

 • актуальність  акцентування саме на принципі екологічного краєзнавства для моїх учнів полягає саме в фізико – географічному і економіко – географічному положенні Заводського району м. Запоріжжя: місцевий матеріал має бути вихідним у процесі формування географічних уявлень і понять;
 • використання інформації про Заводський район, історію формування території, рельєф, клімат, населення      економіку завжди підвищує інтерес до теми уроку, виховує патріотизм, створює умови для більш ефективного і  усвідомленого вивчення географії;
 • географічне краєзнавство – важливий фактор патріотичного, екологічного та естетичного виховання учнів, воно розвиває  пізнавальні інтереси та інтелект, привчає до творчої діяльності, формує практичні уміння і навички дивитися на світ очима дослідника, розуміти суть явищ
 • практична значимість досвіду полягає у його багатофункціональності: підготовлені розробки і їх окремі розділи можуть бути  використані  більшістю педагогів  Заводського району і міста Запоріжжя: вчителями початкових класів, географії і біології, історії і природознавства, хімії і фізики, економіки і екології. 

Науково – теоретичною базою досвіду  виступають наукові положення К.Д.Ушинського і О.С.Баркова про краєзнавство як комплекс наукових дисциплін, різних за змістом і методами дослідження, які ведуть у своїй сукупності до наукового і всебічного пізнання краю.

Ідея вивчення рідного краю і використання краєзнавчого матеріалу не нова , її основа закладена в працях Я.А.Коменського, Ж.- Ж. Руссо, М.В.Ломоносова, Софії Русової. Багатий внесок у розвиток географічного краєзнавства в першій половині ХХ століття зробили О.Калитовський, С.Руданський, А.Бєлоха, А.Іванівський, С.Рудницький. у повоєнні роки теорією географічного краєзнавства займались видатні географи і методисти М.М.Баранський, П.В.Іванов, В.О.Кондаков, Ю.Г.Саушкін, К.Ф.Строєв.

В Україні питання теорії краєзнавства розробляли І.Т.Прус, М.Т.Янко, Є.Й.Шипович, В.П.Замковий, В.П.Корнєєв та ін. В.О.Сухомлинський розробив струнку систему форм і методів краєзнавчої роботи в школі. Російський вчений і методист В.П.Максаковський вважав, що головною метою навчання географії є формування у свідомості школяра об’єктивної картини рідного краю, своєї країни і всього світу.

Стисла анотація досвіду. В основу досвіду покладено формування основних компетентностей учнів через застосування екологічного краєзнавства як провідного  принципу, через вивчення природи, населення і економіки Заводського району,  м. Запоріжжя, Запорізької області.Це дає можливість будувати роботу на уроці за дидактичними правилами — від простого до складного, від відомого до невідомого, від близького до далекого, від конкретного до абстрактного. Визначивши, що треба робити, ми можемо відповісти – яким чином найкраще це здійснити на даному етапі розвитку краю, країни, світу…

Теоретична основа досвіду з екологічного краєзнавства спирається на вирішенні задач у їхній єдності: навчання , розвитку і виховання. Критерієм сформованості відповідального відношення до навколишнього середовища є моральна турбота про майбутні покоління. Правильно використовуючи різні методи навчання і виховання, вчитель може сформувати екологічно грамотну і виховану особистість. Особливостями навчального процесу, побудованого на основі краєзнавчого принципу, є такі:

 • забезпечення логічної цілісності на уроці сприяє розвитку вмінь учнів використовувати сформовані ними знання про рідний край для розкриття суті процесів і явищ у географічній оболонці;
 • застосування принципу системності у процесі організації краєзнавчої роботи учнів забезпечує сприятливі умови для впровадження у навчально – виховний процес проблемно – пошукових методів навчання, інтерактивних видів і форм діяльності;
 • завдяки своїй багатофункціональності краєзнавчий матеріал, отриманий при дослідженні на практиці, доцільно використовувати усіх курсах географії, як при формуванні загально – географічних понять, так і і при вивченні географії України і Світу;
 • застосування краєзнавчого принципу при вивченні географії України характеризується складністю і багатоваріантністю методичних зразків, зростанням ролі самостійності, творчості.
 • на етапі формування екологічної проблеми особливу роль відіграють методи, що стимулюють самостійну діяльність учнів; завдання і задачі спрямовані на виявлення протиріч у взаємодії суспільства і природи, на формування проблеми і народження ідей про шляху її рішення з урахуванням концепції досліджуваного предмета.
 • стимулюють навчальну діяльність дискусії, що сприяють прояві особистого відношення учнів до проблем, знайомству з реальними місцевими екологічними умовами, пошук можливостей їхнього рішення.

Результативність впровадження досвіду. Розуміння багатьох явищ через краєзнавчий принцип дає можливість учням краще розуміти і засвоювати навчальну програму. У підсумку, учні здобувають нові знання і формують відповідні уміння і навички: працювати з краєзнавчою і науково-популярною літературою, порівнювати, виокремлювати головне, узагальнювати, систематизувати матеріал, робити висновки; активізувати самостійність і творчість при вирішенні практичних завдань.                                                                                         Протягом 2011 – 1015 років учні посідають призові місця з географії на районних етапах Всеукраїнських олімпіад:

2011 – 2013  рік – районний етап: по два призових  третіх  місця;

2014 рік – районний етап: І місце , два третіх місця; обласний етап: ІУ місце

2015 рік – в районному етапі 6 учнів посіли призові місця: І місце, 3 других і 2 третіх місць.

Екологічне краєзнавство є основою робіт над науково – дослідницькими проектами в МАН з географії:

В 2013р. учень 9 – А класу Звягінцев Богдан з темою «Геоекологічна ситуація Заводського району м. Запоріжжя» посів ІІІ місце на обласному етапі.

В 2014 році Звягіцев Богдан з  темою « Вплив балки Маркусової на мікроклімат Заводського району м. Запоріжжя» посів ІІ місце на обласному етапі.

В 2015 році роботи представляли троє учнів і посіли четверті місця кожен в своїй секції:

В 2015 – 2016 н.р. учнями підготовлені такі дослідження  (на районному етапі посіли І,ІІ,ІІІ місця)

2015 рік – проект «Майбутнє нашого міста – наше майбутнє» посів І місце в міському конкурсі «Екологічний вектор», відзначений «Листом подяки» » виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий внесок у сприяння   підвищення суспільного усвідомлення проблеми ефективності споживання енергії, активну педагогічну діяльність щодо формування у учнівської молоді екологічної компетентності.

Репрезентація досвіду

Досвід репрезентувався на рівні навчального закладу на засіданні Творчої групи «Інноваційні технології в освітньому процесі», Шкільного методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін «Росток», на районному рівні на засіданні Районного методичного центру вчителів географії і економіки, на обласному рівні на курсах підвищення кваліфікації в ЗОІППО. Опис досвіду, методичні розробки уроків і позакласних заходів надруковані у фахових журналах

 • «Учнівська науково – практична конференція «Природоохоронні території України» 8 клас (Науково – методичний журнал Географія № 9 2011р.)
 • «Економіка і екологія» 10 клас (Науково – методичний журнал Географія № 9 2011р.)
 • «Учнівська науково – практична конференція «Глобальні проблеми людства. Екологічні.» 10 клас (Науково – методичний журнал Географія № 9 2011р.)
 • «Формування природознавчих компетентностей п’ятикласників шляхом організації різноманітних форм навчальної діяльності» (Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» № 09 – 10/ 2015)
 • «Екологічне краєзнавство як провідний принцип для формування ключових і предметних компетентностей учнів на уроках географії» (Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» № 09 – 10/ 2015)

Теги: екологічне краєзнавство, принцип еологічного краєзнавства, інтерактивні методи, Заводський, ігрові форми, природознавчі компетенції .

Посилання на матеріал:  http://pedvistavka-zav-zp.blogspot.com/p/blog-page_63.html

Категорія: Географія та економіка | Додав: s0soldatenko (19.01.2016)
Переглядів: 1340 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/49
Всього коментарів: 1
1 Natalilys  
book хорошая работа!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023