Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 07.06.2023, 01:05

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Фізичне виховання та основи здоров’я

Формування здорової особистості випускника початкової школи шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій

Тема : « Формування здорової особистості випускника початкової школи шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій»

ПІБ вчителя Рибченко Олена Євгенівна

вчитель фізичної культури в початкових класах, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», педагогічне звання «Старший вчитель»

Запорізький загальноосвітній багатопрофільний навчально –виховний комплекс №106

директор О.А.Іванішина

Адреса школи: м. Запоріжжя, Хортицький район, Рубана,9

тел.:  (061)2366930

email: zzbnvk106@ukr.net

http: //zzbnvk106.zz.mu

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

 

 полягає у формуванні здорової особистості випускника початкової школи шляхом впровадження здоров`язбережувальних технологій з метою розвитку її фізкультурного інтелекту і фізичних якостей, збереження та поліпшення особистого здоров’я засобами фізичної культури. Тому в освітній процес  впроваджуються узгодженні різноманітні форми, способи організації навчально-ігрової діяльності учнів, спрямовані на розвиток в них основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня розумових і творчих здібностей, зміцнення особистого здоров’я учня та його фізичної підготовленості.

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

 

Головним стратегічним завданням Державної

програми «Освіта» є :

 • формування освіченої, творчої особистості;
 • становлення фізичного та морального здоров’я  людей усіх вікових категорій;
 • забезпечення пріоритетного розвитку людини.

Фізичний розвиток людини залежить від умов навколишнього середовища (клімату, рельєфу місцевості, наявності моря, річок, гір тощо) та соціально-економічних факторів (суспільного устрою, ступеня економічного розвитку, умов праці, відпочинку, гігієнічних навичок, способу життя, національних традицій тощо). Фізичний розвиток особистості значною мірою визначається її руховою активністю. Захоплення фізичними вправами і спортом можна використати для формування інтересу до занять.

На сьогодні час висуває питання про фізичне виховання школярів як систему всезагального обов'язкового навчання основам здоров'я та гігієнічному вихованню.

Отже, зробити фізичне виховання безперервним (перманентним) процесом — це означає:

1) охопити всіх дітей різноманітними формами занять;

2) залучити до цього процесу все доросле оточення дитини (від батьків до вчителів з інших предметів);

Згідно з оздоровчою функцією впливу фізичного виховання на людину, розрізняють дві її нерозривно пов'язані сторони: фізичну освіту і фізичне вдосконалення організму, які здійснюються за допомогою розвитку фізичних якостей.

Основними засобами виховання фізичних якостей є фізичні вправи, їх число надзвичайно велике. Відомо декілька  їх класифікацій по різнобічним принципам. Одна з таких класифікацій – групування по фізичним якостям, які піддаються вихованню. Відповідно їй виділяють швидкісно-силові вправи (біг, стрибки, метання), вправи на витривалість (біг на середні та довгі дистанції, плавання), вправи на координацію (гімнастика, акробатика, стрибки у воду).

Звісно, що максимум знань людина отримує в дитячі та юнацькі роки. Саме дитинство відіграє надзвичайно важливе значення у становленні особистості. Проблема наступності у вихованні та навчанні дітей була актуальною за всі часи. Вона завжди ставила перед початковою школою мету – всебічний розвиток людини. Аналіз праць багатьох учених (О.Аксьонової, Є.Аркіна, Е.Вільчковського, Л.Гримака, Н.Денисенко та інш.) і практичної діяльності учителів фізичної культури початкової школи свідчать про те, що проблема оздоровлення дітей і учнів, формування їхнього здоров’я недостатньо досліджено як в науці, так і в практиці

В Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI ст. від 17. 04. 02 року за № 347 зазначається, що  пріоритетним завданням  системи освіти є

навчання людини відповідальному ставленню до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Головною підставою для проведення урядом цих заходів слід вважати існуючий стан здоров’я і спосіб життя дітей та молоді. За даними Міністерства охорони здоров’я України нині кожна 5 дитина народжується з відхиленнями в стані здоров’я. У 90% школярів діагностуються захворювання. В середовищі підростаючого покоління різко прогресують хронічні хвороби серця, органів зору, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо.

Навчальний заклад сьогодні має створити оптимальні умови для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Стрижнем усієї педагогічної роботи у цьому напрямку вважаю особисте ставлення вчителя до збереження та зміцнення здоров’я у школярів і формування у них позитивної мотивації щодо здорового способу життя. Від вчителя залежить, чи впаде зерно турботи про своє здоров'я у душу дитини. І як зробити так, щоб це зерно проросло та в майбутньому дало щедрий врожай.

 

 

Науково-теоретична база досвіду

 

Ідею впровадження здоров’язберігаючих технологій  в практику навчання розробили О.Аксьонова, Є.Аркін, Є. Вільчковський, Л.Гримак, Н.Денисенко, С.Свириденко  О.Ващенко  та інші.

 

Стисла анотація досвіду

З метою підвищення мотивації, я впроваджую в урок (на різних його етапах) ігрові технології. Ігрова діяльність цілком відповідає віковим особливостям молодших школярів, процес навчання для них стає цікавим, зрозумілим і не викликає стресів. Крім того під час ігор діти рухаються, що допомагає вирішити проблему гіподинамії  школярів. Ставлячи на уроці завдання щодо оволодіння учнями певним колом знань, умінь та навичок за допомогою комплексів різноманітних фізичних вправ, строго дозую фізичне навантаження, одночасно продумуючи й вирішення завдань оздоровчого та виховного впливу. Щоб удосконалити змістовний компонент навчальної діяльності я використовую блочну систему подачі матеріалу. До блоків навчальної інформації дібрано основний матеріал з теми за принципами системності і послідовності, що сприяє кращому засвоєнню та дозволяє вирішити проблему навчального перенавантаження учнів. Багаторазове повторення блоку навчальної інформації допомагає дітям краще запам’ятати матеріал з теми, тим самим, створює ситуацію успіху і зменшує психічну напругу.

Для реалізації індивідуального підходу до навчання, принципів посильності і доступності, які напряму пов’язанi з підвищенням якості освіти, я впроваджую технологію диференційованого навчання. Це дозволяє знизити навчальне навантаження, уникнути стресів та підвищити рівень успішності учнів.     

Виходячи з вищезазначеного можна сміливо стверджувати, що технології рівнево-диференційованого навчання, ігрові технології, технології особистісто-орієнтованого навчання виконують здоров’язберігаючу функцію. Їх використання підвищує рівень пізнавальної активності, знижує рівень тривожності, зменшує психічну напругу, підвищує рівень успішності в навчанні. Таким чином покращується адаптація дитячого організму до різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а значить, підвищується протистояння організму та покращується соматичне і психічне здоров’я дитини, що є однією з умов підвищення якості освіти. 

Крім цього  для реалізації принципів здоров’язбереження доцільно включати до навчально-виховного процесу інтерактивні методи навчання. Наприкінці уроку я  практикую фронтальну технологію інтерактивного навчання ­ метод «Мікрофон» та інші. Цей метод дає змогу кожному швидко, по черзі, відповісти на запитання, висловлюючи свою думку, займаючи чиюсь позицію.  Такі форми підведення підсумків уроку покращують емоційний стан учнів, створюють позитивний настрій під час рефлексивної діяльності учнів

Практична значимість системи полягає у тому, що вона може бути використана в реальній практиці освітніх закладів усіх видів, а також може служити основою для пошуку нових рішень проблем сучасної освіти, щодо збереження і зміцнення здоров’я школярів.

Представлена педагогічна система впровадження здоров’язберігаючих технологій в процес навчання молодших школярів заснована на принципах збереження, зміцнення та формування здоров’я, охоплює тісний взаємозв’язок теорії і практики, орієнтує учнів на самопізнання, самовизначення та саморозвиток. Крім того, в роботі доведено, що впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес  сприяє підвищенню якості навчання.

 

 

Результативність впровадження досвіду

 

 Працюючи над темою «Формування здорової особистості випускника початкової школи шляхом впровадження здоров`язбережувальних технологій», ми маємо можливість вплинути на фізичний розвиток дітей, гармонізувати показники їх фізичної підготовленості. Всього цього можна досягти лише за умов взаємозв’язку урочних форм занять,  активної участі учнів у спортивно-масових заходах, заняттях у гуртках та секціях.

 • Збільшилася кількість учнів, які виявили бажання взяти участь в різних спортивних змаганнях;
 • Перемоги в спортивних змаганнях 1, 2 місця (районні змагання з футболу)
 • Підвищився  інтерес до вивчення предмета;
 • Відстежуючи динаміку рівня показників, ми здійснюємо комплексний моніторинг розвитку фізичних якостей кожної дитини. Моніторинг показав позитивну динаміку.
 • Регулярний моніторинг дозволяє здійснювати постійний контроль за змінами фізичного стану учнів, здійснювати діагностику їх стану та вносити корективи в процес виховання гармонійно розвиненої особистості.

 

 

Репрезентація досвіду

 • Виступ з доповіддю на засіданні РМЦ вчителів фізичної культури Хортицького району;
 • Участь у конкурсі «Учитель року»;
 • Наробки досвіду аналізувалися на методичних заходах: засіданнях ШМО, РМЦ Хортицького району.
 • На заняттях фізичного виховання учнів початкової школи ЗЗБНВК № 106 в рамках реалізації інноваційного освітнього проекту.
 • Даний досвід роботи призначений фахівцям з фізичного виховання для використання у роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, для батьків під час активного дозвілля, а також для студентів педагогічних коледжів.


Джерело: https://drive.google.com/folderview?id=0B9hPXz2YRxCaR09WcGVleUV0d2s&usp=sharing
Категорія: Фізичне виховання та основи здоров’я | Додав: piskun528 (26.01.2016) | Автор: Рибченко Олена Євгенівна E W
Переглядів: 1276 | Коментарі: 2 | Теги: фізичне виховання, здоров'язберігаючі технології | Рейтинг: 1.0/63
Всього коментарів: 2
2 sveta_99  
Практична значимість системи полягає у тому, що вона може бути використана в реальній практиці освітніх закладів усіх видів, а також може служити основою для пошуку нових рішень проблем сучасної освіти, щодо збереження і зміцнення здоров’я школярів.

1 jannafedorina  
молодец Ленчик, хорошая работа

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023