Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [95]
Дошкільна освіта [66]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:17

Головна » Статті » 2015 КО: початкова та дошкільна » Початкова освіта

Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти на основі роботи творчої групи

Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти  на основі роботи творчої групи

Юрченко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, вчитель-методист;

Гриценко Ольга Володимирівна, вчитель початкових класів, вчитель-методист

Тема:

Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти  на основі роботи творчої групи

 

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні умов для забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою якісного впровадження Держстандарту початкової освіти на основі діяльності творчої групи вчителів.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду, зумовлено модернізацією змісту освіти, яка пов’язана з переходом на нові Державні стандарти. Поступове впровадження нового Державного стандарту освіти розглядається як стратегічний напрямок підвищення якості освіти, який висуває нові вимоги до якості освіти, яка спрямована на соціалізацію особистості молодших школярів.

Реалізація Держстандарту потребує змін у діяльності вчителя, що пов’язана з виконанням нових функцій у професійній діяльності:

 • сприяння навчанню учнів шляхом створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти;
 • проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту на основі врахування його психологічних особливостей;
 • управлінська функція, що пов’язана з координацією діяльності суб’єктів освітнього простору.

Новий Державний стандарт вимагає зміни педагогічної освіти на психолого-педагогічну для здійснення навчання з урахуванням вікових особливостей, оптимізації НВП в період адаптації та для можливості кваліфіковано підібрати індивідуальний підхід до школярів. Взаємозв’язок з психологічною службою набуває особливої актуальності, пов’язаної з переходом від традиційної парадигми освіти до розвивальної, яка базується на компетентно-спрямованому навчанні. Тому актуальним є вирішення низки проблем у підвищенні психологічної компетнтності всіх суб’єктів освітнього процесу  шляхом якісного науково-методичного та психологічного супроводу вчителів в умовах діяльності творчої групи.

Науково-теоретична база досвіду ґрунтується на нормативних документах

Державний стандарт початкової загальної освіти, Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. – К., 2015, Наказ Міністерства освіти і науки України № 1495 від 22.12.2014 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», Наказ Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.05. 2015 р. «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 від 22.05. 2015 р. «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 1997, 2004, Савченко О.Я. Навчання і виховання. 1, 2, 3, 4 класи. – К., 2002-2005, Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу/ О.Я.Савченко та інш. - К., 2012.

Стисла анотація досвіду

Сучасному суспільству потрібні нові способи діяльності, що вимагають розвитку у людини цілого комплексу умінь і навичок - пошуку необхідної інформації, її обробки, надання іншим людям, моделювання нових об'єктів і процесів, самостійного планування і вибудовування своїх дій. Поряд з навчанням навичкам читання, письма і рахунку важливо навчати дітей використанню цифрової техніки як робочого інструменту у навчанні та повсякденному житті, починаючи з першого класу.

З метою успішної реалізації Державного стандарту створена група вчителів,яку очолює вчитель-методист, вчитель початкових класів Юрченко Т. В.та ЗД НВР Гриценко О .В.

У склад творчої групи входять вчителі 1-4 класів початкової ланки гімназії.

Метою роботи творчої групи є здійснення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу роботи вчителів в умовах реалізації Держстандарту.

Творчою групою в процесі діяльності вирішуються наступні завдання: впровадження сучасних інноваційних технологій, що дозволяють реалізувати компетентнісний, особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи, ознайомити батьків з новими методами навчання, створення умов для оволодінням учнями ключовими компетентностями, які є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетентностей, реалізувати нові вимоги до навчальних досягнень учнів, здійснення індивідуалізації та диференціації навчання, оновлення змісту освіти засобами навчально-дослідницької діяльності на основі метапредметного підходу в умовах реалізації Держстандартів.

У роботі вчителів початкових класів важливе місце посідає робота зі створення  психолого-педагогічних умов успішної реалізації Держстандарту початкової школи таких як:

 • дотримання санітарно-гігієнічних умов;
 • створення комфортного психологічного середовища;
 • вивчення та врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 • здійснення мотивації до навчання;
 • створення ситуації успіху в НВП;
 • застування інноваційних технологій, що працюють на розвиток особистості;
 • виконання вимог до умов реалізації начальних програм.

Для успішної реалізації Державного стандарту вчителі творчої групи використовують такі актуальні технології освіти як: групової діяльності, особистісно-орієнтованого навчання, розвитку критичного мислення, проблемного навчання, розвивального навчання, ІКТ технології, гуманно-особистісні, здоров’язбережувальні, ігрові, інтерактивні.

Протягом 2012-2015 навчальних років використовувалися такі форми підвищення професійної майстерності вчителів творчої групи:

 • розробка власної програми самоосвіти (вивчення документів і матеріалів, що становлять професійний інтерес);
 • рефлексія і аналіз власної діяльності;
 • постійна робота над методичною темою, що представляє професійний інтерес для педагога;
 • розробка діагностичних завдань, тестів і проведення моніторингів у режимі самоконтролю за процесом і результатом навчання;
 • вивчення, узагальнення і ретрансляція педагогічного досвіду (відкритий урок, майстер-клас, участь у конференціях, конкурсах професійної майстерності, участь у педрадах і семінарах в рамках школи, відвідування уроків і позакласних заходів колег, публікації);
 • співбесіди з адміністрацією (персональні консультації);
 • проходження планової курсової підготовки.

У роботі пропонується найбільш раціональні форми та методи роботи на уроці, які покликані сприяти створенню розвивального освітнього простору та впровадженні системно-діяльнісного підходу, що сприяє розвитку їх здібностей ефективно взаємодіяти з навколишнім соціумом, здійснювати вагомі позитивні зміни у своєму житті.

Одним із головних завдань у гімназії є створення умов для розвитку обдарованих учнів. Це завдання вирішується на основі застосування в НВП дослідницького підходу, який реалізується на основі Програми формування дослідницьких умінь, Програми формування самоосвітньої компетентності та учнівського наукового товариства «Совеня» в рамках якого учні залучаються до написання дослідницьких робіт, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах «Левеня», «Соняшник», «Грінвіч», «Орлятко», «Кенгуру», «Колосок» та олімпіадах.

Результативність впровадження досвіду

Створюються умови для успішної реалізації Держстандарту, реалізуються концепції розвивального навчання, створюються умови для безперервної підвищення професійної компетентності вчителів початкової ланки в ході реалізації Держстандарту, підвищується рівень якості освіти, що відповідає новим вимогам.

Репрезентація досвіду.

Досвід «Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти  на основі роботи творчої групи» був презентований на міському семінарі вчителів, на обласному семінарі для слухачів курсів при ЗОІ ППО та на сайті гімназії.

 

 

http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/img/jurchenko-gricenko.pdfДжерело: http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/img/jurchenko-gricenko.pdf
Категорія: Початкова освіта | Додав: jurand1313 (29.01.2016) | Автор: Гриценко О.В.Юрченко Т.В.
Переглядів: 1719 | Коментарі: 7 | Рейтинг: 1.0/158
Всього коментарів: 7
7 lisatch2015  
Дякуємо за актуальний досвід.
Дякуємо за співпрацю з психологічною службою гімназії. )

6 lenalotos80  
Дякуємо за цікавий та змістовний досвід роботи.

5 Alesya34  
Вчителі гімназії плідно працюють над реалізацією Держстандарту, створюючи психолого-педагогічні, кадрові умови.

4 Liljailesha  
Відстежується системна робота вчителів початкових класів, спрямована на досягнення якісних результатів. Спасибі.

3 annavlasova201  
Зазначено широкий спектр технологій, що дозволяє реалізувати ідеї ДС на основі інноваційних підходів.

2 natalenok  
Шановні колеги! Була у вас в гімназії на семінарі. Дуже дякую за вашу роботу!

1 kosar1260  
Дуже хотілося побачити практичну частину роботи: хоча б один індивідуальний проект, оппис ситуацій для учнів для оволодіння ними проектних умінь; критерії оцінювання результатів; які інноваційні технології, що працюють на розвиток особистості, застосовано; приклад поєднання педагогічної оцінки з самооцінкою;  власну програму самоосвіти.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023