Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
інтерактивне середовище [43]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.05.2024, 13:06

Головна » Статті » 2015 КО: : інтерактивне середовище » інтерактивне середовище

Веб-сайт вчителя інформатики як засіб створення інтерактивного середовища та самореалізації вчителя та учнів
 

Тема:

Веб-сайт вчителя інформатики як засіб створення інтерактивного середовища та самореалізації вчителя та учнів.

Прусенко Юрій Михайлович,

вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель інформатики Запорізької гімназії №45


 

Запорізька гімназія №45

Директор Мєркіна Антоніна Леонідовна,

69076, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 30А

Тел. 2773221

email: gym45@newmail.ru

http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/

 

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в підвищенні доступності освіти за допомогою проектування відкритого освітнього простору на основі комплексного використання інформаційно-комунікаційних, мережевих, дистанційних та Інтернет-технологій.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Глобальна інформатизація суспільства, формування нового інформаційного середовища та економіки, заснованої на знаннях, об'єктивно припускають масштабне і якісне оновлення системи освіти. Перед системою освіти постало завдання підготовки нового покоління громадян до життя і діяльності в громадянському суспільстві з багато в чому відмінною від попередньої епохи системою цінностей.
Перехід до нового інформаційно-освітнього середовища передбачає реалізацію вчителем можливостей методів, форм і засобів навчання, характерних для цього середовища, а також видів навчальної діяльності учнів, що забезпечують досягнення нових освітніх результатів.
Нові освітні результати не можуть бути ефективно і повноцінно сформовані в рамках колишньої освітнього середовища та традиційних методів, організаційних форм і засобів освітнього процесу. Тому одним з головних факторів модернізації освіти, додання освітньому процесу інноваційного характеру є використання в освіті засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), створення на їх основі нового інтерактивного,інформаційно-освітнього середовища. 
Таким чином, нові освітні результати можуть бути досягнуті тільки в процесі освоєння сучасних видів навчальної діяльності, тобто в інноваційному освітньому процесі,збудованому в інформаційньому освітньому середовищі.
Науково-теоретична база досвіду
Проблеми створення інформаційного освітнього середовища стали предметом цілого ряду досліджень (С.Л. Атанасян, М.І.Башмаков, С.Г.Грігорьев, Е.О. Іванова, К.Г.Кречетніков, А.А.Кузнецов, Е.В .Огородніков, І.М. Осмоловская, С.В.Панюкова, Е.С.Полат, І.В.Роберт, А.П.Тряпіціна та ін.). У цих дослідженнях формуються різні підходи до розуміння сутності, структури і складу компонентів інформаційного освітнього середовища, їх функцій. Особливу значущість для підготовки вчителя до роботи в інформаційній освітньому середовищі представляють роботи, що відображають діяльнісний та задачний підходи до побудови навчального процесу (В.В. Давидов, Г.А. Балл, Є.І. Машбиц, В.В.Рубцов, Л.М. Фрідман, Д. Б. Ельконін), а також процес створення проблемних ситуацій під час навчальної діяльності (В. вікон, AM Матюшкін, А.В. Брушлинский, М.І. Махмутов та ін.).
Проведені дослідження (Т.А. Сергєєва, Л.В. Невуева, А.А. Кузнєцов, В.В. Рубцов, К.Л. Бутягин, Б.С. Беренфельд) переконливо показують, що використання засобів ІКТ в рамках традиційної системи навчання не може змінити сам процес (а, звідси і його результати) за цільовим призначенням та переходу до сучасних видів навчальної діяльності. Саме освітня середовище на базі засобів ІКТ здатна додати навчальному процесу ті якості, які забезпечать досягнення затребуваних сучасним суспільством освітніх результатів.
Стисла анотація досвіду. Адреси сайтів: http://prusenko.ucoz.ua/ , https://sites.google.com/site/prusenkoteacher/Home , http://bibl-media.ucoz.ru/

Становлення і формування даного інноваційного педагогічного досвіду здійснюється на усвідомленні того, що необхідно навчити дитину самостійно мислити, планувати свою діяльність, знаходити і технологічно грамотно вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних областей науки, техніки, технології, погоджуючись з індивідуальними інтересами і здібностями кожного учня.

Використання сучасних мережевих, інформаційних, комунікативних та Інтернет-технологій в якості засобів навчання дозволяє організувати навчально-виховний процес, не обмежуючись шкільним комп'ютером та інтерактивною дошкою комп'ютерного класу, а виносити його за межі кабінету інформатики і навіть за межі школи.

Сутність досвіду полягає в розробці системи через віртуальний освітній простір, який забезпечує доступність в отриманні знань для учнів. Учень в цих умовах вчиться не скільки отримувати, скільки добувати знання, використовуючи різні компетентні джерела.

 У силу деяких обставин учні можуть пропускати уроки по хворобі, при карантині в освітній установі, через несприятливі погодні умови. При цьому для учня створюються умови, щоб він не відставав від загального навчального процесу. І пропонуються різні прийоми, форми і види навчальних занять:

 • очні уроки індивідуальні і разом з однокласниками;

 • заочні (завдання, викладені вчителем у відкритому середовищі, наприклад, на сторінках сайта вчителя, виконавши які учень залишає у електронній поштовій скринькі для перевірки);

 • дистанційні;

 • надомні заняття в дітьми з ОВЗ;

 • оnline заняття.

Нові умови освітньої діяльності, які педагог вміло створив дозволяють здійснити процес навчання дистанційно. Учень за необхідністю може звертатися до вчителя та навчальних матеріалів, викладених на сайті вчителя в будь-який час. У цьому відкритому гуманітарному середовищі відбувається формування в учнів якостей та вмінь ХХІ століття, таких, як інформаційна активність і медіаграмотність, вміння мислити глобально, здатність до безперервної освіти та вирішення творчих завдань, готовність працювати в команді, комунікативність і професійна мобільність, громадянська свідомість і правова етика - всього, що так необхідно сучасній людині. Як учитель, я створюю умови, проектуючи відкрите освітнє середовище як поле формування ключових компетентностей.

Моя концепція викладання заснована на особистісно-діяльнісному підході, який передбачає організацію спеціальних навчальних ситуацій, в ході яких будується діяльність, спрямована на навчання, закріплення отриманих дитиною знань та контроль процесу навчання. В основі досвіду лежать ідеї:

 • принципу доступності, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • принципу практико-орієнтованного, особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів до навчання;

Новизна інноваційного педагогічного досвіду полягає в тому, що педагог, за допомогою використання інформаційних та Інтернет -технологій, формує єдиний інформаційний простір, а не обмежується кабінетом інформатики. Відкритість освітнього процесу забезпечується використанням ресурсів сайта вчителя, домашнього комп'ютера і освітніх можливостей мережі Інтернет.
Результативність впровадження досвіду виражається у тому, що дана система роботи забезпечує:

 • індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу;

 • підвищення мотивації до навчальної, пізнавальної діяльності;

 • створення умов для самостійної пізнавальної діяльності;

 • використання знань, умінь і навичок, отриманих на уроках інформатики та ІКТ, у практичній діяльності;

 • формування компетентностей в будь-якій предметній області;

 • розвиток особистості на основі «уміння вчитися» і співпрацювати з дорослими та однолітками;

 • готовність підростаючого покоління до безперервної освіти.

Репрезентація досвіду

Досвід «Веб-сайт вчителя інформатики як засіб створення інтерактивного середовища та самореалізації вчителя та учнів» був презентований на курсах вчителів інформатики при ЗОІ ППО та на засіданні РПМК.Джерело: https://yadi.sk/i/ZjnkkU8mnBeC4
Категорія: інтерактивне середовище | Додав: jurand1313 (18.01.2016) | Автор: Прусенко Юрій Михайлович E W
Переглядів: 1089 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 1.0/37
Всього коментарів: 4
4 nakurash  
Рада видеть ваш материал на выставке, так как очень часто пользуюсь вашим сайтом. Успехов в работе с подрастающим поколением!

3 Natik  
Подтверждаю необходимость сайта для каждого учителя. Это не только влияние времени, а и необходимое условие развития современной личности. Надеюсь на помощь Юрия Михайловича в создании своего сайта.

2 klym19  
Випускники гімназії продовжують працювати з навчальним сайтом Юрія Михайловича, так як інформаційна база сайта набагато ширша за основну шкільну програму. Дякуємо за таку можливість!

1 abrovko72  
Зручно працювати не Ваших сайтах, багато корисної інформації, яка зручно розташована!! Актуально, сучасно!!Бажає
мо подальших звершень!! Дякуємо за співпрацю у соціальних проектах!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024