Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
інтерактивне середовище [43]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:16

Головна » Статті » 2015 КО: : інтерактивне середовище » інтерактивне середовище

Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в медіатизованому освітньому просторі сучасного уроку хімії

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Компетентністна освіта: інтерактивне середовище ».

Тема: «Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в медіатизованому освітньому просторі сучасного уроку хімії»

Автор досвіду: Потоцька Олена Анатоліївна, учитель хімії та інформатики, вища категорія

Контактна інформація про навчальний заклад: Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13А;

e-mail: litsey99@ukr.net. Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

  Створення сайту вчителя відкриває для педагогічної діяльності нове середовище і нові можливості. Сайт стає робочим інструментом вчителя і поступово починає використовуватися в навчальній діяльності для організації взаємодії педагогів, вчителів, батьків: при дистанційному навчанні учнів, при організації проектної діяльності для проведення опитувань і телекомунікаційних заходів, при організації взаємодії педагогів, вчителів, батьків та ін.

Систематизована хмара інформації на сайті вчителя виступає як засіб організації навчання. Регулюючи даний процес і визначаючи поле діяльності кожного учня, вчитель персоніфікує процес навчання, вибудовує індивідуальну траєкторію розвитку учня.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Сьогодні в умовах інформатизації освіти з'являються нові сучасні інноваційні технології, що відкривають нові можливості для організації ефективної взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Актуальність використання інформаційних технологій і можливостей мереж підтверджується стратегічними напрямками розвитку освіти в Україні.

Одне з основних завдань Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 полягає в підвищенні якості освіти на основі розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

У процесі реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи в Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99 в рамках діяльності творчих груп вчителів «Акмеологія», «Духовність», «Інформатизація навчально-виховного простору» особливо актуальною є проблема впровадження сучасних форм інформаційно-комунікаційної взаємодії в медіатизованому освітньому просторі. 

Зосередження сучасних технічних засобів навчання сприяє модернізації навчально-виховного процесу, активізує розумову діяльність учнів, сприяє розвитку творчості педагогів, дозволяють проводити дистанційне навчання, розвивають систему безперервної освіти, тим самим підвищуючи ефективність освітнього процесу.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Поява нових електронних засобів навчання істотним чином впливає на всю систему освіти в цілому, сприяючи ефективному використанню методів навчання і організаційних форм. Очікуваним результатом інтеграції сучасних засобів навчання у сформовану систему освіти є підвищення ефективності навчання та розвитку особистості учня. Незважаючи на досить велику кількість освітніх ресурсів у мережі, найбільш ефективними саме для учнів є ресурси, максимально наближені до їх потреб, тобто ті, що створюються і підтримуються на рівні навчального закладу, курсу, навчального предмету тощо, та органічно вписуються в навчальне середовище, утворюючи додатковий зв'язок між учнями і вчителем, учнем і учнями, учнями і суспільством. Розроблені ресурси необхідно згрупувати і розмістити в легкодоступному місці. Таким місцем може стати персональний сайт учителя. Персональний сайт вчителя - це той інструмент, який дозволяє зробити процес інтеграції знань більш ефективним.

Науково-теоретична база досвіду

Теоретичним обґрунтуванням досвіду слугують нормативні документи: нормативно-правові акти України, концепція Загальної середньої освіти, концепція профільного навчання, Державний стандарт та наукові ідеї провідних вчених та педагогів-дослідників: розвивальне навчання (В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін та ін.), особистісно-діяльнісний підхід (О.А. Куревіна, Л.Г. Петерсон та ін.), теорія творчого саморозвитку особистості                     (В.І. Андрєєв, В.А. Караковський, А.І. Саннікова та ін.), теорія компетентнісного підходу (А.В. Баранніков, А.Н. Дахін, О.Е. Лебедєв, А.В. Хуторський та ін.), теорія особистісно орієнтованого підходу (Зимова І.А., Якиманська І.С. та ін.); теорія інформатизації освіти, психолого-педагогічні та методологічні проблеми інформатизації освітнього середовища (Бешенков С.А., Брановський Ю.С., Борисова С.А., Машбиць Є.І., Діго С.М., Гершунський Б.С.), організаційно-діяльнісний підхід до праці педагога, учня (Раченко І.П., Бабанський Ю.К., Анісімов П.Ф., Архангельський С.І., Щуркова О.С., Якиманська І.С. та ін.).

Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний. Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів викладання хімії дозволяє вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й розвиток життєвої компетентності особистості.

Стисла анотація досвіду

Навчання хімії – саме та область, де інформатизація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. Інформаційно-комунікаційна технології дозволяють сучасному вчителю оптимізувати свою професійну діяльність шляхом організації конструктивної співпраці «вчитель-учні-батьки».

Мережа Інтернет несе величезний потенціал освітніх послуг (електронна пошта, пошукові системи, електронні конференції) і стає складовою частиною сучасної освіти. Отримуючи з мережі навчально-значущу інформацію, учні набувають таких навичок:

 • цілеспрямовано знаходити інформацію й систематизувати її за заданими ознаками;
 • бачити інформацію в цілому, а не фрагментарно, виділяти головне в  інформаційному повідомленні.

Учительський предметний сайт дозволяє організувати активну мережеву взаємодію усіх суб’єктів освітнього процесу, реалізацію цікавих педагогічних групових та колективних проектів.

В умовах формування розвинутого інформаційно-освітнього простору інформаційно-комунікативні технології, створення сайту вчителя стають невід'ємними атрибутами навчального процесу. Вони відкривають можливості для якісного та змістовного оновлення діяльності вчителя, сприяють реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання, формування та розвитку предметної та інформаційної компетенції учнів.

З метою формування освітнього простору створено власний сайт «Хімія для всіх» (http://ximylya.jimdo.com/) на платформі Jimdo.com.  

Особистий сайт вчителя - це інформаційний майданчик, який:

- інтегрує педагогічні та комп'ютерні технології;

- допомагає організувати роботу учнів у дистанційному режимі як на уроці в школі, так і під час виконання домашнього завдання;

- сприяє підвищенню інтересу школярів до навчання.

Персональний освітній інтернет-ресурс (сайт) допомагає у вирішенні багатьох освітніх завдань. На сторінках сайту розміщую необхідну інформацію для школярів, веду просвітницьку роботу з їх батьками, організовую дистанційне навчання.  

У школярів є можливість не тільки отримувати корисну інформацію, розвивати свої здібності за допомогою представлених інтерактивних вправ за допомогою Сервісу Learning Apps, тестів, а й реалізувати їх у різних видах творчості.   

На особливу увагу заслуговує технологія веб-квест як один з методів проблемного навчання. Веб-квест є одним з новітніх засобів використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою створення уроку, орієнтованого, у першу чергу, на учнів, залучених до навчального процесу. Ця технологія особливо актуальна для учнів 11 класів при вивченні таких тем, як хімія в побуті, харчові добавки, питань з екології, профілактики наркоманії та алкоголізму тощо. 

Останнім часом у світовій педагогіці набули популярності технології змішаного навчання в освітньому процесі: моделі – «Перевернутий клас», «Зміна робочих зон». Впровадження моделей такого типу навчання на практиці дозволяє індивідуалізувати та персоналізувати навчальний процес, підвищити мотивацію учнів  до навчання. На мій погляд, ця технологія є перспективною, адже має ряд переваг і дозволяє реалізувати акмеологічний та особистісно орієнтований підхід у навчанні, тому заслуговує широкого впровадження в навчально-виховний процес. 

Нові інформаційні технології дозволяють удосконалити методику викладання хімії, розвивати ключові компетенції учнів, а саме:

 • застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчанні хімії;
 • здатність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних хімічних потреб;
 • раціональне використання комп'ютерів, пов'язане з опрацюванням і систематизацією хімічної інформації.

 Результативність впровадження досвіду

Сайт був створений і функціонує відповідно до принципів заповнення Інтернет-простору освітніми інформаційними ресурсами, що є на сьогоднішній день актуальним завданням.

Персональний освітній сайт дає можливість допомогти кожному учневі у вивченні предмета, створюючи умови для освоєння різноманітних, складних і в той же час захоплюючих способів роботи, залишаючись у тіні, будучи "диригентом" подій, що відбуваються на навчальному занятті. Підлітки, працюючи в інтегрованому середовищі, самостійно будують свої знання, критично зіставляють різні позиції, приймають зважені, аргументовані рішення. Я даю можливість кожному учневі навчитися приймати самостійні й осмислені рішення, працювати з інформацією.

Практична робота над досвідом за останні роки показує, що використання сучасних форм інформаційно-комунікаційної взаємодії в медіатизованому освітньому просторі сучасного уроку хімії сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета.

Про це свідчать зростання зацікавленості учнів у вивченні хімії, активна участь у підготовці та проведенні позаурочних заходів з предмета, у щорічній шкільній виставці творчих робіт. Хочу зазначити, що інформаційно-комунікаційні технології передбачають розкриття творчого потенціалу кожного учня, допомагають повніше виявити свою індивідуальність, відчути зацікавленість у навчанні.

Результативність моєї роботи полягає в тому, що учні набувають таких умінь і навичок:

 • уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях;
 • з великим бажанням виконують творчі роботи;
 • вміють співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу;
 • успішно опановують поставленні перед ними завдання з використанням інформаційних технологій.

Репрезентація досвіду

Досвід репрезентований на районному, міському та обласному рівні, використовується в Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99. Досвід представлено на засіданнях творчих груп «Духовність», «Ортобіотика», «Акмеологія», «Інформатизація навчально-виховного процесу» у процесі реалізації завдань дослідно-експериментальної  роботи.

Проведено майстер-клас для педагогічного колективу ліцею з теми: «Створення власного сайту на платформі jimdo.com».

Основні положення досвіду були представлені на засіданнях природничої кафедри ліцею,  РМЦ вчителів хімії Хортицького району:

 • «Інноваційний проект «Щоденник.ua» як засіб розвитку освітньої системи з урахуванням сучасних Інтернет-технологій» (засідання педколективу ЗБЛ №99);
 • «Можливості використання ІКТ та Інтернет-ресурсів в організації інноваційної діяльності класного керівника у проведенні класних годин» (засіданні МО класних керівників 9-11 класів);
 • технологія «Змішане навчання» як трансформація традиційної освітньої моделі.

Досвід представлено на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти- 2015», де в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу» був відзначений Золотою медаллю; конкурсі «Учитель року - 2015», де посів ІІІ місце на обласному етапі.

Теги:  інформаційно-комунікаційних технологій, змішане навчання, веб-квест технологія, технологія змішане навчання модель «Перевернутий клас», модель «Зміна робочих зон», інформаційно-освітний простір, сервіс Learning Apps.Джерело: http://ximylya.jimdo.com/
Категорія: інтерактивне середовище | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Потоцька Олена Анатоліївна E W
Переглядів: 1669 | Коментарі: 34 | Теги: веб-квест технологія, змішане навчання, технологія змішане навчання модель | Рейтинг: 1.0/330
Всього коментарів: 331 2 3 4 »
33 yakimenko-lyubov  
Спасибо. Есть чему поучиться.

32 yavalusha2  
интересно, актуально

31 jannafedorina  
информация интересная.

30 yakimenko-lyubov  
Интересный сайт. Много полезного материала.

29 tanyakomp  
Мені подобається.

28 gemini  
Молодчина!

27 black-pantera4755  
Молодец!!!! hands

26 tanyakomp  
Актульна, цікава тема.

25 Mila  
Персональний освітній сайт дає можливість допомогти кожному учневі у вивченні предмета! hands

24 Kesunia  
Современные формы работы этого учителя, которые она рассматривает в своей работе, помогают развивать интерес к изучаемому предмету, мотивируют учеников на успех

1-10 11-20 21-30 31-33
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023