Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
інтерактивне середовище [43]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:53

Головна » Статті » 2015 КО: : інтерактивне середовище » інтерактивне середовище

Сайт «Как помочь учиться с удовольствием?» як ефективний засіб для створення інтерактивного виховного простору

 

Сайт «Как помочь учиться с удовольствием?» як ефективний засіб для створення

інтерактивного виховного простору (у рамках дослідно-експериментальної роботи ліцею)

 Інформація про авторів досвіду:

вчителі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області:

Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Діордієва Наталя Василівна, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Найдьонова Алла Іванівна, учитель інформатики, спеціаліст вищої категорії;

Овсяник Світлана Георгіївна, вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Педенко Олена Анатоліївна, вчитель фізики,  спеціаліст вищої категорії, «старший    учитель»;

Потоцька Олена Анатоліївна,  спеціаліст вищої категорії;

Фомич Інна Іванівна, заступник директора з методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Чередниченко Інна Борисівна,  учитель фізики, спеціаліст вищої категорії.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса:

69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А

тел./факс: (061)224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net.

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що одним з пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження у всі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Метою Запорізького багатопрофільного ліцею №99 є формування єдиного позитивного освітнього простору, який забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з активною громадянською позицією, готової до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Провідна ідея: створення сайту «Как помочь учиться с удовольствием?» як одного з компонентів розвинутого інформаційного простору з метою розповсюдження та репрезентації результатів дослідно-експериментальної, інноваційної діяльності навчального закладу; забезпечення широкого доступу соціальної громадськості та педагогічних колективів інших навчальних закладів до інформації.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

З січня 2010 року Запорізький багатопрофільний ліцей № 99  впроваджує в життя дослідно-експериментальну роботу за темою:  «Виховний  простір як вихідна умова розвитку  життєвокомпетентнісної особистості» (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 №791, http://litsey-99.at.ua/oe_rabota/2014/vitjag_11052010.pdf.

Мета цього експерименту – розробка й апробація в навчально-виховному процесі ліцею цілісної системи розвитку розвиненої життєвокомпетентнісної особистості за умови створення продуктивного виховного простору.

За 5 років створені методичні рекомендації, авторські програми та курси, навчально-методичні інноваційні комплекси та інші наробки, які сприяють  формуванню позитивного освітньо-виховного простору.

У 2015-2017 роках педагогічний колектив узагальнює, систематизує накопичений досвід. Виникає необхідність створити умови для репрезентації досвіду, роботи усього педагогічного колективу та творчих груп «Акмеологія», «Ортобіотика», «Інформатизація». «Духовність», «Соціальний та ігровий простір», «Педагогічна інноватика». Найбільш широкі можливості для  цього надають Інтернет-технології.

На IV, контрольно-узагальнювальному, етапі реалізації дослідно-експериментальної роботи "Розкриття творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху", учителі, учасники творчих груп, узагальнюють  педагогічний досвід з проблем експерименту та інноваційної діяльності ліцею.

Так виникла ідея створити сайт «Как помочь учиться с удовольствием?» як засіб презентації результатів діяльності дослідно-експериментальної роботи ліцею.

Нормативна база досвіду

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки».

Державний стандарт базової і середньої освіти, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392.

Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1695/22007 «Положення про електронні освітні ресурси».

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Науково-теоретичною базою досвіду є дослідження таких вчених, як:                  Л.В. Васильченко, В.Л. Шевченко, Т.Б. Волобуєва; дослідження  з теорії інформатизації освіти, психолого-педагогічних та методологічних проблем інформатизації освітнього середовища: Бешенков С.А., Брановський Ю.С., Борисова С.А., Машбиць Є.І., Діго С.М., Гершунський Б.С. Підручники, посібники: Програма Intel «Навчання для майбутнього», Програма «Партнерство в навчанні», Програма Intel «Шлях до успіху» Методичний посібник для викладачів,  Програма «Web 2.0 та соціальні  сервіси».

Стисла анотація досвіду

Вид проекту за характером новизни – комбінаторний.

Мета досвіду

Створений сайт як платформа для он-лайн супроводу інформаційного простору ліцею покликаний  ознайомити всіх учасників навчально-виховного процесу - учнів, вчителів, батьків та представників широкої громадськості - з результатами роботи творчих груп та інноваційною діяльністю в умовах дослідно-експериментальної роботи за темою: «Виховний  простір як вихідна умова розвитку  життєвокомпетентнісної особистості» .

Технологія досвіду сприяє розширенню інформаційного простору ліцею, продуктивної взаємодії всіх його компонентів: сайту ЗБЛ №99, шкільної освітньої мережі «Щоденник.ua», сайту психологічної служби personagrata-lyceum.jimdo.com, вчительських предметних сайтів, цього сайту, формуванню позитивного освітньо-виховного простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією.

Матеріали  досвіду можуть бути використані навчальними  закладами.

Практична значущість досвіду.

Розробка представлена у вигляді  сайту.

Можливості сайту дозволяють скласти системне уявлення  про підсумки дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу за темою: «Виховний  простір як вихідна умова розвитку  життєвокомпетентнісної особистості». Практичні наробки (рекомендації батькам, учням, вчителям, розробка презентацій, буклетів та ін.) є актуальними для роботи сучасного навчального закладу в умовах реформування та реалізації педагогічних підходів (компетентнісного, особистісного, діяльнісного).

Зміст сайту – це звіт творчих груп: «Акмеологія», «Ортобіотика», групи «Інформатизація навчально-виховного простору», «Духовність», «Соціальний та ігровий простір. Педагогічна інноватика» (сайт психологічної служби).

Результатом роботи творчої групи «Акмеологія» стало оновлення змісту програми «Обдаровані діти» та індивідуальних програм підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань. Впроваджуються у практику інноваційні предметні проекти, які спрямовані на вдосконалення існуючих форм та методів роботи з обдарованими учнями.  

Вчителі – учасники ТГ «Ортобіотика» узагальнили зміст  та технології навчання відповідно до принципу здоров’збереження: як створити «ситуацію успіху» для кожного учня з метою розкриття його творчого потенціалу, зберегти  та відновити здоров’я  учнів; змінити ставлення до власного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Адреса сайту: http://eduspase99.wix.com/creativ-group

Репрезентація впровадження досвіду: Публікації в Інтернеті,  презентація сайту на засіданні науково-методичної ради та педагогічної ради ЗБЛ № 99, районному методичному об’єднанні учителів інформатики Хортицького району.

Результативність: розробка сайту «Как помочь учиться с удовольствием?» забезпечила створення он-лайн платформи для розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду, інтерактивного зв’язку між усіма членами навчально-виховного процесу.

Тегиінформатизація, ортобіотика, акмеологія, акмеологічний підхід, інформаційно-комунікаційні технології, психологія, інноваційні технології, здоров'язбережувальні технології,  школа, дистанційне навчання, інтерактивні технології.

Посилання на матеріали: http://eduspase99.wix.com/creativ-group

Анотація

Заступник директора з методичної роботи                                   Фомич І. І.

Директор ЗБЛ№99                                                                          Солдатєнко О. В.

Методист  Хортицького РМП ІАМЦ                                            Тедєєва С. В.

ДОНМС Запорізької міської ради                          Джерело: http://eduspase99.wix.com/creativ-group
Категорія: інтерактивне середовище | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: творча група ЗБЛ №99 E W
Переглядів: 1902 | Коментарі: 31 | Теги: інформатизація, Акмеологія, психологія, акмеологічний підхід, ортобіотика, інформаційно-комунікаційні технолог | Рейтинг: 1.0/480
Всього коментарів: 291 2 3 »
29 yakimenko-lyubov  
Очень понравилось. Спасибо.

28 tanyakomp  
Мені подобається.

27 gemini  
Удивительно и захватывающе, захотелось учиться заново!

26 Mila  
Практичні наробки (рекомендації батькам, учням, вчителям, розробка презентацій, буклетів та ін.) є актуальними для роботи сучасного навчального закладу в умовах реформування та реалізації педагогічних підходів (компетентнісного, особистісного, діяльнісного). hands

25 black-pantera4755  
Очень интересно, спасибо.

24 Lynx  
Учение с увлечением и удовольствием - как же это важно для наших детей. Спасибо за работу! Победы в номинации!

23 tanyakomp  
Дуже цікава  та корисна для кожного вчителя тема.

22 Kesunia  
Очень интересно. Много полезного можно взять как учителю так и ученикам с родителями. Думаю у этого сайта большое будущее.

21 Сашенька  
Пусть планы - осуществятся именно как ПОМОЩЬ детям в мотивации к учению!)

20 natalipogorelova70  
Цікаво та корисно!

1-10 11-20 21-29
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023