Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
дидактичне наповнення [53]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:05

Головна » Статті » 2015 КО: : дидактичне наповнення » дидактичне наповнення

Використання інтерактивної дошки як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії

Використання інтерактивної дошки як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії

Товкач Валентина Миколаївна,
вчитель історії та правознавства, «спеціаліст другої категорії»


Запорізька загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Зайченко Любов Миколаївна
Адреса школи: 69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, 5-Б;
Телефон: 224-78-47,  224-78-24,  223-62-60
Сайт школи:http://school86.at.ua/
email: tovvalya@mail.ru ,valentinka97@gmail.com
Блог вчителя:http://historyvalentinka.blogspot.com/
 
 
Провідна педагогічна ідея досвіду
Використання інтерактивної дошки  на уроках історії  в середній і старшій школі  сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів,  дозволяє розкрити  творчі  можливості дитини, розвивати логічне мислення,  ефективно формувати історичні вміння та навички,  дає можливість інтенсифікації та індивідуалізації навчання,  робить урок історії цікавим, насиченим і  динамічним.


Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. 
У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту»,  Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.
Персональні комп’ютери, SMART-дошки, мережа Інтернет стають необхідними засобами у навчальному процесі і важливими атрибутами для вчителя на уроках історії. Крім того, використання SMART-технологій у процесі навчання дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного учня. 
Таким чином, є зрозумілою актуальність використання SMART-дошки в освітньому процесі: учні сприймають інформацію швидше,  беруть участь у групових дискусіях, виконують  спільну роботу, проходять індивідуальну перевірку знань. З використанням інтерактивної дошки встановлюється ефективний зворотній зв'язок  у системі "учень – учитель”.
Даний досвід представляє собою методичні матеріали для проведення уроків з історії за допомогою інтерактивних дошок як засобів активізації пізнавальної діяльності учнів під час навчання.


Науково-теоретична база досвіду
Науково-теоретичною базою досвіду є дослідження вчених та   розробки педагогів-практиків щодо організації та проведення уроків історії за допомогою мультимедійних засобів і, зокрема, інтерактивної дошки та їх методичного забезпечення, а саме: О.А. Бондарєва, Є.М. Галишнікової, М.А. Горюнова, О. П. Мокрогуза, М. А. Ніколаєва , А.В. Шутенко.
Технічна база досвіду : програмне забезпечення для інтерактивних дошок: SMARTboard, EasyTeach, TB Comenius.


Стисла анотація досвіду
 Працюючи з інтерактивною дошкою, учитель має можливість  поєднувати перевірені методи і прийоми роботи зі звичайною дошкою з набором інтерактивних і мультимедійних можливостей  SMART-дошки.Об’єднання текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації за допомогою інтерактивної дошки, а також використання анімації сприяє підвищенню якості уроку. Учні перестають відволікатися, концентрують свою увагу на поданому матеріалі, тим самим підвищується пізнавальна активність і мотивація до навчання, а це є запорукою успішного навчального процесу.
Дошку можна використовувати  на різних етапах уроку:  під час  пояснення нових знань,  контролю,  закріплення, повторення, узагальнення, систематизації навчального матеріалу -  вдало виконуючи всі дидактичні функції навчання, а також проводити  весь урок за допомогою дошки.
Мною розроблені фліпчарти  для проведення уроків з використанням інтерактивних дошок:  SMARTboard, EASY TOUCH, TB Comenius.
В роботі з дошкою  SMARTboard,  особливо для учнів   5-6 класів,  можна використовувати анімаційні спецефекти і ігрові інструменти [ додаток 3, слайд №2], їх використовують як для ознайомлення учнів з новими поняттями на початку уроку, так і для закріплення вивченого матеріалу [ додаток 3, слайд №2].
За допомогою  маркерів можна виділити будь-яку інформацію. На картах,  ілюстраціях, фотографіях можна нанести текст безпосередньо під час уроку, акцентуючи увагу на поданому матеріалі, можна виконати завдання  вибрати (помітити маркером) ознаки, причини, наслідки історичних явищ, поєднати схожі поняття  [додатки № 1, 2,4, слайди 4, 4, 6 ].  Маркер використовується також при виконанні завдання «викреслити зайве»[ додаток 2, слайд №8], або  поєднання маркеру і спецефекту обертання, при наведенні маркера правильна відповідь обертається  [ додаток 4, слайд №6].Особливо зручно використовувати маркер при роботі з контурною картою,   можна на карті позначати об’єкти, показувати напрямки походів і переміщень, позначати місця битв, заштриховувати певні території [ додаток 3, слайд №4].
Дошка незамінна на уроках краєзнавства, вона допоможе вчителю організувати заочну екскурсію, що дає змогу, не виходячи із навчального закладу, ознайомлюватися із визначними місцями [додаток 4, слайд № 8, додаток 3, слайд № 4] або  перейти за посиланням  до перегляду відеоматеріалів просто дотиком руки в позначеному місці.
Один з цікавих способів зробити урок в класі яскравим і цікавим – це конструювання лінії часу. Лінія часу дозволяє простежити зв’язок між історичним подіями і етапами розвитку історичних явищ. Лінію часу можна вибудувати по історичним подіям, видатним особистостям, архітектурним будівлям та ін. елементам [3, с. 123], [ додаток 1, слайд №5, додаток3, слайд №  12 , додаток 4,слайд 7].
Можливо і транслювати фрагменти історичних фільмів, що дасть учням зрозуміти на більш детальному рівні подію чи історичного персонажа, що вивчається на уроці[ додаток 5  ].
Найпростішим способом використання інтерактивної дошки являється показ презентації. Учні представляють повідомлення, виконане у вигляді презентації, використовуючи можливості інтерактивної дошки. Діти, розкриваючи тему, виступають у ролі вчителя [ додаток №6 ].
Така робота сприяє не лише розвитку пізнавальних інтересів, бо учень має опрацювати додаткову літературу, відібрати цікаві для однолітків факти, виділити головне, репрезентувати інформацію, а й допомагає глибше та ґрунтовніше засвоїти тему.  Для учня це самоперевірка та самореалізація, гарний стимул для навчання  та спосіб діяльності і вираження себе.  В своїй роботі я використовую презентації  під час вивчення нового матеріалу – це допомагає ілюструвати новий матеріал та  допомагає простежити динаміку історичних явищ, що вивчаються.  [ додаток 6 ].
Всі можливості інтерактивних дошок можна використовувати   і в позаурочній діяльності учнів: на виховних годинах, святах, літературних вечорах, театралізованих постановках, наукових конференціях тощо.[ додаток 7 ].


Результативність впровадження досвіду полягає у підвищенні мотивації, емоційно-ціннісного ставлення учнів до вивчення історії; розвитку просторового(картографічного), логічного мислення та хронологічних і аналітичних  навичок,  посиленні практичної спрямованості навчання;  підвищується цікавість учнів до навчального матеріалу та в цілому до предмета, активізується творча діяльність дітей як на уроці, так і в позаурочний час. 


Репрезентація досвіду: 
Досвід представлено на засіданні педагогічної ради ЗОШ №86  м. Запоріжжя  (листопад 2014 р.), на засіданні районного методичного центру  вчителів історії Ленінського району м.Запоріжжя ( березень 2015р.).


Посилання на матеріали:  http://school86.at.ua/index/tovkach_v_m/0-172

https://drive.google.com/file/d/0B7pOVr8rRSqjbjQzSTZjZFExYU0/view

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjZEdJbF9ka2lMOWshttps://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjOG9FRDBtUUVSZ0k

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjdGFMbVpMdUgtWms

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjVGplZWZobHJTU2s

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjNVNENVo2Nmd6cWshttps://docs.google.com/document/d/1tlYPdgxUWw4VtusjQkVlEVnsvwXPe_uaD7Vywyh4W88/edit

https://docs.google.com/document/d/1zY3HEKnD-NbYpygoVGEdCkUkmkZ29phmO-ifTA1iqNA/edit

https://docs.google.com/document/d/1TLS5W6CCrcQI2SHno7TrSNv2eQ1vp_-cPoYF3FO79pQ/edit

https://drive.google.com/file/d/0B7pOVr8rRSqjbjQzSTZjZFExYU0/view

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjZEdJbF9ka2lMOWshttps://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjOG9FRDBtUUVSZ0k

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjdGFMbVpMdUgtWms

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjVGplZWZobHJTU2s

https://drive.google.com/open?id=0B7pOVr8rRSqjNVNENVo2Nmd6cWshttps://docs.google.com/document/d/1tlYPdgxUWw4VtusjQkVlEVnsvwXPe_uaD7Vywyh4W88/edit

https://docs.google.com/document/d/1zY3HEKnD-NbYpygoVGEdCkUkmkZ29phmO-ifTA1iqNA/edit

https://docs.google.com/document/d/1TLS5W6CCrcQI2SHno7TrSNv2eQ1vp_-cPoYF3FO79pQ/edit

Категорія: дидактичне наповнення | Додав: LeninRMO (12.01.2016)
Переглядів: 2161 | Коментарі: 8 | Рейтинг: 1.0/159
Всього коментарів: 8
8 amicaveris  
Сучасні діти потребують сучасних засобів навчання, які не тільки роблять урок яскравим, динамічним, а й допомагають врахувати індивідуальні особливості сприйняття і пам'яті учнів.

7 rudenkolv60  
Дуже цікава та актуальна робота. Хай Вам щастить!

6 svidy2pac7384  
"Учитель, знайомий зі світом ІКТ, – ключова фігура школи, що оновлюється". Натхнення та нових звершень!

5 katerina97lishuk  
Використання  ІКТ на уроках  - прогресивна тенденція сучасної освіти. Дуже змістовна  цікава  новітня робота, що показує можливості використання компьютерів, SMART-дошки, мережі Інтернет на уроках історії, як важливих атрибутів навчального процесу. Молодець! Успіхів!

4 vika2064  
Використання SMART-дошки  спияє підвищенню ефективності навчального процесу и спонукає учнів до освоєння новітніх інформаційних компьютерних технологій. Дуже актуальна цікава  потрібна робота. Бажаю творчих успіхів!

3 Юлианна  
Використання інтерактивної дошки підвищить  мотивацію учнів  під час вивчення  не тіфльки історії, а й літератури!!!Чудова робота!

2 schegdagalina  
Досвід може зацікавити всіх вчителів своєю актуальністю,нестандартністю.Творчих успіхів!

1 Svetlana5654  
Цікаве використання сучасних новітніх технологій, нестандатрний підхід до вивчення історії. Цю технологію можна використовувати при вивченні й інших предметів. Бажаю творчих успіхів та перемоги!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023