Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
дидактичне наповнення [53]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:45

Головна » Статті » 2015 КО: : дидактичне наповнення » дидактичне наповнення

Гуманістичне виховання засобами історії

Гуманістичне виховання засобами історії

Ігоніна Надія Геннадіївна

вчитель історії та правознавства, спеціаліст другої  категорії

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Баєва Ірина Володимирівна

Адреса школи: вул. Кронштадтська,17-А, м. Запоріжжя, 69001     

тел.(0612) 32-60-02, факс 32-60-02       

E-mail: shkola37zp@gmail.com

 
 
 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Теоретично обґрунтувати педагогічні умови ефективного формування гуманістичної патріотичної національної свідомості старшокласників загальноосвітньої школи за сучасних умов.

Системою розроблених педагогічних дій:

 • формувати особистість, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі в житті суспільства;
 • надавати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії в Україні;
 • формувати мотивацію та основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадсько-політичних процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства;
 • сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні;
 • створювати умови учням щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії;
 • всебічно сприяти розвитку особистості учня;
 • забезпечувати виховання  патріотизму, гуманізму, моральних засад, притаманних «людині Світу».

Обгрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Створення в країні демократичного громадянського суспільства та інтегрування української держави в загальноєвропейську спільноту передбачає кардинальне реформування навчально-виховного процесу. Сучасна молода людина знаходиться у стані вироблення у собі нового світосприйняття, нових ціннісних орієнтацій та формування ідеалів, які відповідали б вимогам сьогодення.

Ідеалом виховання молоді визначається гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, носій кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Гуманістичні цінності формуються в умовах певних суперечностей, а саме:

 • з одного боку, зростають інформаційні потоки з різним світоглядним спрямуванням, засоби масової комунікації пропагують насилля, моральну вседозволеність, жорстокість, культ споживацтва, з іншого – спостерігається неготовність молодих людей об’єктивно оцінювати соціальні процеси, що відбуваються у суспільстві, внаслідок незначного життєвого досвіду;
 • гуманістичні цінності формуються традиційними засобами, невідповідними сучасному стану соціокультурних та економічних процесів в Україні;

Складність формування гуманістичних цінностей пов’язана ще й з тим, що значна частина молоді, як свідчать наукові дослідження, негативно ставиться до формування будь-яких ідеалів. Серед певної частини старшокласників спостерігається і негативне ставлення до гуманістичних цінностей: доброта «невигідна», альтруїзм як «зречення власних інтересів, безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших» у молоді не викликає симпатій.

Таким чином, актуальність теми, зумовлена суспільною потребою в оновленні ціннісних орієнтацій особистості, формуванні гуманістичної патріотичної національної свідомості старшокласників за допомогою уроків історії.

Науково-теоретична база досвіду:

        Педагог базує свою діяльність на провідних принципах дидактики: науковості,  доступності, послідовності, наочності, а також на принципі свободи вибору, принципі діяльності, принципі зворотного зв'язку, з урахуванням провідних ідей Маніфесту Гуманної педагогіки. Вивчення визначальних положень суспільно-гуманітарного навчання, провідних принципів дидактики, різних форм і прийомів послідовного застосування різновидів сучасного унаочнення за можливостей використання інформаційно-комп'ютерних технологій визначило вибір теми і  послідовну розробку основного змісту  матеріалів досвіду  молодого творчого  вчителя з метою реалізації у педагогічній діяльності провідної мети предмету «Історія» та його освітніх, розвивальних і виховних цілей на засадах гуманної педагогіки.

Стисла анотація досвіду:

За інноваційним потенціалом –  раціоналізаторський.

Однією з  проблем викладання історії є комплексний підхід до засвоєння історичного матеріалу. Як правило, більшість учнів в цілому володіють історичними фактами, можуть викладати їх в хронологічній послідовності та знають найважливіші історичні дати. Однак, учням не вистачає вміння  вільно оперувати основними поняттями курсу, сприймати історичні події (факти) у їх складному взаємозв'язку та гармонійній цілісності.

При викладанні історії України вчителем приділена особлива увага  вивченню основних понять та ідей курсу, які є провідними в усіх класах і акумулюються в наступних положеннях:

 • етапи становлення української державності;
 • боротьба українського народу з іноземними загарбниками;
 • антифеодальний та національно-визвольний рух в Україні;
 • становлення української нації;
 • видатні політичні діячі України;
 • герої національно-визвольних змагань;
 • внесок українського народу в скарбницю світової науки та культури;
 • національні меншини в Україні;
 • соціально-економічний і політичний розвиток України;
 • відродження і побудова Української держави.

Важливого значення для розкриття історичного минулого в цілісному взаємозв'язку набуває використання на уроках архівних матеріалів та документальних джерел, які викладені в підручниках, посібниках чи об’єднані та систематизовані в хрестоматійних збірниках. 

  Специфіка історії як суспільної дисципліни полягає в тому, що вона містить у собі потенціал для формування соціального, патріотичного, гуманістичного усвідомлення учнів, залучаючи їх до системи цінностей, морально-суспільних норм і відносин суспільства. Вона дає можливість школярам придбати соціальний досвід різних сфер людської діяльності, на підставі чого у дітей формуються  певні  гуманістичні, патріотичні, національні якості  та риси характеру  і поведінки. І ця специфіка  враховується вчителем у розроблених матеріалах до уроків.

 Гуманістичні ціннісні орієнтації є найважливішим компонентом культури і культурного життя суспільства, надаючи сенс життя кожному учню, а наявність освоєної системи гуманістичних цінностей, втіленої у вивченні історії України, підтверджує загальне положення соціалізації школяра.

       Дослідження процесу формування гуманістичних патріотичних ціннісних орієнтацій школярів виявило їх основну роль у становленні самодостатньої творчої особистості,  котра здатна до саморозвитку, формуванні  пізнавальної самостійності і активності учня старшої ланки в процесі навчально-виховної діяльності загальноосвітньої школи.

Пропонуються до розгляду:

 • Теоретико-методичне обґрунтування «Формування гуманістичної патріотичної національної свідомості старшокласників за допомогою уроків історії»

 • Сценарій проведення першого уроку з елементами тренінгу  «Діалоги з Титанами Духу»
 • Презентація «Гуманістичне виховання засобами історії»
 • Презентація «Патріотизм – нагальна потреба України»
 • Підсумковий урок-гра з теми «Міфи Давньої Греції.Олімпійські ігри» (з презентацією).
 • Урок «Козацько-селянські повстання 20-30-х р.р. ХУІІ ст. (з презентацією).
 • Урок «Початок національно-визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст.» (з презентацією).

Результативність впровадження досвіду:

 • зростання зацікавленості  предметом вивчення  через уроки – шкільні лекції, семінари, конференції, диспути, практикуми, міжпредметні уроки;
 • цілеспрямований розвиток  особистості учня;
 • забезпечення ефективного формування гуманістичної патріотичної національної свідомості старшокласників загальноосвітньої школи за сучасних умов.
 • взаєморозуміння і творча співпраця учителя та учнів на засадах гуманної педагогіки.

Репрезентація досвіду:

 Напрацювання вчителя можуть бути використані  широким колом вчителів школи, району,міста (області): можливе відтворення (повторення) і творче використання досвіду, розширення до масового. Матеріали створювалися протягом 4-х років, перевірені в роботі з учнями. Можуть бути надруковані у фахових періодичних виданнях.

Тегі: «гуманістичне виховання на уроках історії»;  «формування гуманістичної патріотичної національної свідомості»; «гуманістичне виховання  старшокласників засобами уроків історії»; «комплексний підхід до засвоєння історичного матеріалу»; «формування гуманістичних патріотичних ціннісних орієнтацій школярів», «урок історії на засадах гуманної педагогіки».

Матеріали розміщені на сайті школи № 37: https://yadi.sk/d/Z44cjt2Jn6QBA, а також на ЗапоВікі.

Категорія: дидактичне наповнення | Додав: jenya2016 (25.01.2016)
Переглядів: 1129 | Рейтинг: 1.0/45
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023