Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 23.01.2019, 12:02

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Дошкільна освіта

Використання казки, як засобу розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з розвиваючих ігор
Використання казки, як засобу розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з розвиваючих ігор


Аксьонова Ірина Валеріївна, 
вихователь вищої категорії, має педагогічне звання «вихователь-методист»


 Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Надія»
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Кіченко Ірина Володимирівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого буд. 27 а
Телефон: (0612) 68-78-08
 Email:  nadiya165@mail.ruПровідна педагогічна ідея досвіду:
головна ідея досвіду полягає в організації педагогічної діяльності, спрямованої на використання казки, що сприяє розвиткові пізнавальних здібностей, творчої активності та формуванню умінь логічно мислити, вирішувати інтелектуальні задачі.
Для досягнення цієї ідеї сформульовані наступні задачі:
* Розробка технології розвитку пізнавальних здібностей дітей.
* Створення розвиваючого середовища для розвитку пізнавального інтересу дітей.
* Вивчення ефективності використання казки при розвитку пізнавальних здібностей дітей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Дошкільний вік - яскрава, неповторна пора в житті людини. Дошкільникам властиво дивуватися, захоплюватися світом. Задача дорослих - допомогти їм розвити пізнавальну активність, допитливість, прагнення до самостійного пізнання і міркування. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини одна з основних освітніх задач. Педагогам необхідно навчити дітей жити в динамічному світі, що швидко змінюється, орієнтуватися у світі, самостійно приймати рішення, не губитися при зустрічі з новим, незрозумілим.
Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху нових комп'ютерних технологій. Особливу цінність сьогодні має розвиток здатності самостійно і творчо мислити.Одна з найважливіших задач дошкільної освіти – розумовий розвиток дитини, розвиток таких розумових умінь і здібностей, що дозволяють легко засвоювати нове.
Практика показує, що мінімум труднощів мають при подальшому навчанні не ті діти, у яких гарні показники в засвоєнні величин, знань цифр і їхніх властивостей. Це відбувається тому, що, зіштовхуючись з новою задачею, проблемою дитина губиться, не знаючи як застосувати свої знання в складній ситуації. А ті діти, у яких розвинуте логічне мислення, вони починають шукати вихід із ситуації, що виникла, шукають різні способи рішення, а найголовніше, вміють не боятися такої ситуації.Головне при цьому враховувати природу дитини. Правильно вибудоване навчання повинно здійснюватися без примуса, без насильства над дитиною.
Дошкільне дитинство - це радість, гра, це період первісного розкриття творчих і пізнавальних сил дитини. "Життя дитини повне лише тоді, коли вона живе у світі казок, творчості, уяви, фантазії, а без цього вона засушена квітка" говорив В.А.Сухомлинський. Казка дає дітям необхідну гаму переживань, створює особливий, ні з чим незрівнянний настрій, викликає добрі і серйозні почуття. "Казка - писав В.А.Сухомлинський, - розвиває внутрішні сили дитини, завдяки яким людина не може не робити добра, тобто вчить співчувати".
У важкій, але цікавій ситуації концентрується увага, активізуються психічні процеси - пам'ять, мислення, тобто розумова діяльність. Радість від ігрової діяльності поступово переходить в радість від навчання. Коли учитися цікаво - хочеться учитися.
Досягнення цього можна здійснити через казки, використовуючи для вирішення проблемних ситуацій розвиваючі ігри. Тільки за допомогою гри ми можемо розповісти про перетворюючу діяльність дорослих. Інтелектуальний і особистісний розвиток дітей залежить від того, наскільки високо сформована в дитини пізнавальна активність, на скільки великий інтерес дошкільника до навколишнього світу, на скільки розвинуте бажання дитини пізнавати нове.
Прагнення до збагнення світу закладено в дитині на біологічному рівні, але це прагнення потрібно розвивати. І повезе тій дитині, якщо живуть поруч  з нею дорослі, розбудять у ній пізнавальний інтерес до навколишнього світу. Якщо ні, то дитина буде розвиватися на більш низькому рівні. Таким чином, нам, педагогам і батькам, необхідно так побудувати педагогічний процес, щоб він приніс найбільший результат у пізнавальному розвитку вихованців.
В даний час існує соціальний заказ на різноманітний спектр освітніх і розвиваючих послуг. Розвиток пізнавальних і інтелектуальних здібностей у дітей дошкільного віку є важливою умовою в системі дошкільної освіти, що характеризується інтенсивним пошуком найбільш раціональних форм навчання, формуванням нових освітніх технологій, більшість з яких має комплексний характер.

Науково-теоретична база досвіду.
Пошуком ефективних засобів розвитку пізнавальних здібностей дітей, виявленням умов формування пізнавальної діяльності в дошкільному дитинстві займалися багато дослідників (Л.А. Венгер, Е.А. Агаєва, О.В. Суворова й інші). Л.А. Венгером, на основі своїх досліджень, робіт А.В. Запорожця, Н.Н. Поддякова й інших, була розроблена концепція розвитку здібностей. Відповідно до цієї теорії розвиток дитини, її здібностей багато в чому залежить від її дій у навколишньому світі, умінні орієнтуватися в ньому.
Співробітники лабораторії Л.А. Венгера (О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса, Н.А. Короткова й інші) прийшли до висновку, що здібності - це такі психологічні якості, що властиві людині в різному ступені. Їх необхідно відрізняти від ступеня навченості і від бажання або небажання що-небудь зробити, від ступеня зацікавленості.
Вітчизняні і закордонні психологи вивчили роль окремих розумових операцій у розвитку мислення. Ж. Піаже вважав рівень сформованості операцій класифікації і сериації - центральним показником інтелектуального розвитку.
Дж. Брунер розглядав установлення логічних зв'язків, як один з центральних видів пізнавальної діяльності.
Значення практичної предметної діяльності для розвитку пізнавальних здібностей показали у своїх дослідженнях А.Н. Леонтьєв, А.В. Запорожець, П.Я. Гальперін, Д.Б. Ельконін. Вони довели, що внутрішнім розумовим процесам передує зовнішня предметна діяльність. 
Проблема систематизації знань знайшла своє відображення й у працях А.П. Носової, А.М. Лєушиної, П.Г. Саморукової і інших.
Провідну роль гри у формуванні психіки дитини відзначали видатні педагоги і психологи К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін.
Останнім часом з'явилися роботи, присвячені вивченню формування способів довільного логічного запам'ятовування в дітей дошкільного віку в умовах навчання (З.М. Істоміна, А.Н. Білоус, Н.В. Захарюта).
У свій час російський письменник і педагог К.Д. Ушинський високо цінував народну казку, вважаючи її чудовим методом впливу на дитину: "Це перші і блискучі спроби народної педагогіки, і я не думаю, щоб хто-небудь міг змагатися з педагогічним генієм народу".

Стисла анотація досвіду
Даний досвід узагальнений фахівцями центру розвитку дитини "Надія" виходячи з практики роботи, розробок, запропонованих перерахованими вище авторами, з урахуванням мети успішної соціалізації дитини дошкільного віку. Його особливістю є спроба в умовах дошкільного навчального закладу розвити інтелектуальні здібності дитини, її психічні процеси: пам'ять, увагу, мислення, уяву, з огляду на індивідуально-психологічні особливості дітей і її соціальний досвід та використовуючи казку, як засіб активізації пізнавального інтересу малюків.
Нами була удосконалена парціальна програма "Пізнайко" з розвитку пізнавальних процесів і інтелектуальних здібностей через розвиваючі ігри. Складено тематичне планування, підібрано, прислів'я. (див. Додаток В. К).
Парціальна програма, допомагає вирішувати проблему всебічного розвитку особистості дитини дошкільного віку (у комплексі з чинними державними програмами) а саме:
* формування комунікативних якостей;
* розвиток уяви як основи творчої діяльності;
* удосконалювання координації рухів і розвитку дрібної моторики;
* формування передумов творчого продуктивного мислення (абстрактної уяви, асоціативного мислення, мислення за аналогією, пам'яті);
* розвиток інтелектуальної активності й ініціативності.
А от дібрані казки та їх сюжети допомагають побудувати навчально-розвивальну діяльність дошкільників через визначені в творі проблемні ситуації, сприяють активізації пізнавальних процесів, формуванню сталої мотивації до пошукової діяльності. 
Система занять з розвиваючих ігор з використанням казок проводиться на спеціальних гурткових заняттях і в повсякденному житті. Розрахована на дітей, що одержують дошкільну освіту, як у групах короткотривалого перебування, в групах повного дня, що виховуються в ЦРД "Надія" так і для дітей у віці від 4 до 6 років, що відвідують інші дошкільні навчальні заклади міста в рамках надання додаткових освітніх послуг. 
Для оптимізації самостійної практичної діяльності дітей у всіх дошкільних групах були оснащені центри пізнавального розвитку дитини.
Створено банк консультацій для батьків і вихователів з питань інтелектуального розвитку дітей шляхом використання казки (див. Додаток Д).
Зібрані ігри, які спрямовані на розвиток пізнавальних процесів. Це розвиваючі ігри Б.П. Нікітіна, В.А. Воскобовича, логічні блоки Дьєнеша, набори рамок і вкладишів М. Монтессорі, геометричні конструктори типу "Танграм", "В'єтнамська гра", "Пентаміно", "Колумбово яйце" і інші, різні таблиці на увагу, лабіринти для формування орієнтування на аркуші паперу.
Заняття з використанням казок та розвиваючих ігор відбувається по етапах:
1. Постановка проблемної ситуації персонажем, згідно сюжету казки. Внесення персонажем певних видів ігор.
2. Знаходження шляхів вирішення поставленої задачі засобами розвиваючих ігор.
3. Введення гри у вільну діяльність дошкільників, з незначною допомогою вихователя.
4. Самостійна дитяча діяльність. Оцінно-контрольний етап.
Паралельно роботі з розвиваючими іграми ведеться робота з казкою. Разом з вихователем і самостійно діти показують театр на фланелеграфі по казці. Ми репетируємо інсценівку одночасно з усіма дітьми, щоб кожен бажаючий міг замінити артиста, або організувати самостійний показ казки.
Діти беруть участь у різних показах і постановках казок. Деякі костюми знаходяться в кабінеті ще якийсь час, щоб діти могли самостійно або за допомогою вихователя, показати казку у вільній діяльності або пограти в її героїв.
У своїй роботі ми використовуємо систему проблемно-ігрових методів і прийомів (див. Додаток Б).
Для закріплення отриманих знань використовуємо інтелектуальні ігри і дидактичні ігри з математичним змістом, індивідуальну роботу.
Не є таємницею, що діти одного віку, при однаковому навчанні розвиваються по - різному, у силу своїх індивідуальних особливостей. Тому в роботі використовуємо індивідуально-диференційований підхід.
Організація розвиваючих ігор через казковий сюжет дозволяє здійснювати цей підхід, не порушуючи загального режиму заняття, тому що проблемні ситуації казки потребують участі усіх через різні завдання, а всі ігри мають різні рівні складності.
Реалізація нашої задачі повною мірою можлива лише за умови тісної взаємодії з родиною через певні форми роботи. (див. Додаток З)

Результативність впровадження досвіду
З метою виявлення ефективності використання казки як засобу розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з розвиваючих ігор провели педагогічний моніторинг, використовуючи подібний діагностичний матеріал, як на початку, так і наприкінці навчального року. 
Організація роботи з розвиваючих ігор, використовуючи казки, дала можливість розширити індивідуальний освітній маршрут кожної дитини, поліпшити якість навчально-виховного процесу. Результати діагностики підтверджують поліпшення показників розвитку інтелектуальних і творчих здібностей вихованців центра. Вихованці контрольної групи, які не входили в експериментальну групу, мають більш низькі показники. 
Участь в організації роботи з формування пізнавальних процесів і логіко-математичної компетенції шляхом використання казки як засобу розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з розвиваючих ігор в дітей дошкільного віку сприяло підвищенню професійного росту автора і педагогів центра, зміцненню співробітництва педагогів і батьків, що позитивно вплинуло на підвищення інтелектуальної активності дітей. 
Аналіз отриманих даних показує, що в результаті системної, послідовної роботи діти одержали необхідні знання й уміння для відображення дій цих знань у навколишній дійсності.
Позитивна динаміка росту рівня сформованості життєвих компетенцій дітей свідчить про достатній рівень пізнавальної активності і логіко-математичної компетентності в дітей, що свідчить про готовність до навчання в початковій школі.  
Працюючи з казкою протягом трьох років, ми прийшли до висновку, що завдяки казці, казковим героям у дітей зріс рівень розвитку, як пізнавальних здібностей, так і особистості дитини в цілому. Діти стали більш самостійні, ініціативні, товариські, активні. Це спостерігається в різних видах діяльності.
Такі діти з інтересом включаються в спільну діяльність, не бояться висловлювати свою думку, пропонувати своє рішення, беруть участь у групових інсценівках і сюжетно - рольових іграх.
Діти груп старшого дошкільного віку стали більш посидющими, виявляють цікавість до ігор, що вимагають терпіння, уваги, мислення (до розвиваючих, дидактичних, конструктивних). Помічаючи неточності у виконанні ігрових дій, не кидають гру, а звертаються по допомогу до дорослого або дитини.

Репрезентація досвіду: досвід було репрезентовано на районному та обласному рівнях, став переможцем першого (районного) туру конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» та лауреатом другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року».

Категорія: Дошкільна освіта | Додав: shevchenko (30.01.2014)
Переглядів: 2677 | Теги: розвиваючі ігри, Шевченківський, інтелектуально-творчий потенціал, розумовий розвиток дитини, інтелектуальні здібності дитини, казка | Рейтинг: 3.1/100
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2019