Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 02:33

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Формування загально-культурних якостей, людських цінностей та орієнтирів особистості, читацької культури та розвитку зв’язного мовлення

Формування загально-культурних якостей, людських цінностей та орієнтирів особистості, читацької культури та розвитку зв’язного мовлення учнів у сучасному світі

Завірова Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;
Циганок Олена Геннадіївна, завідувач бібліотекою, вчитель інформатики, спеціаліст другої категорії;
Шкарупа Олена Іванівна, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист».
                
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15
Директор: Кириченко Оксана Анатоліївна
Адреса школи: м.Запоріжжя, вул.Грязнова,68
тел. 637844
E-mail: school15@meta.ua
Сайт: https://sites.google.com/site/school15zp/oficialno

 

Провідна педагогічна ідея досвіду
Досвід роботи творчої групи є комбінаторним за інноваційним потенціалом, оскільки ґрунтується на використанні досягнень педагогічної науки у дослідженні проблеми створення соціально-педагогічних, освітньо-змістовних та організаційно-методичних умов, які забезпечують ефективність  формування загально-культурних якостей, людських цінностей та орієнтирів особистості, читацької культури та розвитку зв’язного мовлення учнів у сучасному світі, а також на власних надбаннях вчителів і їх особистісних якостях. Це дозволяє вчителям творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології. 
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 
Виходячи з того, що одним з основних напрямів сучасної виховної роботи школи є  формування особистості, яка здатна успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури, питання формування загально-культурних якостей, людських цінностей та орієнтирів особистості стає важливим у сучасній школі. Талановиті діти – це величезне загальнолюдське багатство, неоцінений національний статок. Сам факт їх існування гарантує людству гідне існування. Кожна дитина обдарована по-своєму. Для того щоб зберегти національне багатство, примножити його і використовувати з максимально можливою користю, необхідно навчитися допомагати особистості віднайти себе і правильно оцінити, обережно підтримувати її розвиток.
Особливостями підліткового віку є зростання  прагнення до самоствердження, хворобливе переживання неуспіху, підвищення ролі самооцінки в регуляції поведінки тощо. Отже, робота в напрямку формування пізнавальної активності, читацької культури та розвитку комунікативних навичок учнів у сучасному світі стає невід’ємною частиною організації навчально-виховного процесу кожної школи. Нова українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарувань і талантів. В України прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України «Про освіту», Національна програма «Діти України», Програма  розвитку обдарованих дітей і молоді, Указ Президента України про підтримку обдарованих дітей та інші). Процес формування особистості й ціннісного ставлення особистості до себе дуже важливий і тривалий процес, який вимагає від кожного педагогічного працівника систематичності, наукового підходу, вміння вивчати особистість учнів, прогнозувати і спрямовувати її розвиток. Вчителі знаходяться у безперервному пошуку і впровадженню таких особистісно-орієнтованих форм і методів виховання, що сприятимуть формуванню в підлітків здатності орієнтуватися й пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно впливати на них, визначати свій статус в соціальній групі, налагоджувати спільну роботу з навколишніми - дорослими й однолітками.
Науково-теоретична база досвіду
Створення соціально-педагогічних, освітньо-змістовних та організаційно-методичних умов, які забезпечують ефективність  формування загально-культурних якостей, людських цінностей та орієнтирів особистості, читацької культури та розвитку зв’язного мовлення учнів у сучасному світі, що означає усвідомлення учнем як свого внутрішнього світу (зі своїми позитивними сторонами й недоліками), так і більш глибоке пізнання учнем інших людей з їхніми особистісними установками і поглядами. Для успішної реалізації Державного стандарту необхідні зміни у діяльності вчителя, виконання ним нових функцій:
  -проектування спільного з учнем індивідуального маршруту;
  -конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення учнями власних освітніх продуктів;
 -створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності, учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти. Ідея спрямована на розвиток таких структурних компонентів особистості:
    • когнітивного - що я знаю про себе? який я?
    • оціночного - як я оцінюю те, що знаю про себе?
    • поведінкового - як я поводжуся відповідно до оцінки того, що я знаю про себе? як і чому потрібно змінити свою поведінку?
Стисла анотація досвіду полягає у спрямованості його змісту на формування свідомої поведінки, почуття  самоповаги, відчуття власної цінності й позитивного ставлення до всього, що входить у сферу особистісного розвитку дитини, що сприяє  формуванню в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності.
Технологія діяльності членів творчої групи ґрунтується на всебічному вивченні особистості учня і подальшій  корекції формування  особистісних якостей шляхом упровадження інтерактивних форм і методів виховання.
Результатом роботи членів творчої групи над проблемою є створення умов для пошуку шляхів самореалізації на уроках та в позаурочний час.
Досвід має практичну значимість, оскільки його зміст є доступним для використання вчителями-предметниками, класними керівниками, бібліотечними працівниками, а також батьками.

Результативність впровадження досвіду
Впровадження інтерактивних  технологій у навчальний процес з використанням різних форм та методів роботи дозволило значно підвищити мотивацію навчання, сприяло росту продуктивності та сталості уваги на уроках, покращенню пам’яті, збільшенню відсотка учнів, які самостійно працюють над виконанням творчих завдань, спрямованих на розвиток пізнавальної активності.
У межах професійної діяльності члени творчої групи проводять велику методичну роботу. Вже три роки запрошують на майстер-класи вчителів школи, виступають з доповідями на засіданнях ШМО, педрадах, розробили пам’ятки щодо створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках літератури та під час позакласних заходів з літератури, приймають участь у батьківських зборах, загальношкільних заходах.
Зазначена робота сприяє самовдосконаленню, підвищенню рівня викладання літератури, вдосконаленню професійної майстерності педагогів. Використання інтерактивних засобів навчання та інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках літератури та в позакласній роботі дозволяє забезпечити індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання, інтеграцію навчального процесу та відпрацювання навичок роботи із комп’ютером, в процесі засвоєння навчального матеріалу та самопідготовки учнів підсилити мотивацію вивчення, таким чином, досягти кращих результатів на шляху досягнення глобальної мети – формування та виховання творчої, компетентної особистості.
Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес, можна побачити, що постійне застосування цих технологій при вивченні предмета значно підвищує рівень навчальних досягнень учнів.
Моніторинг навчальних досягнень учнів з літератури за три роки, серія контрольних робіт, які систематично проводяться протягом навчального року, опитування учнів, батьків, учителів показали, що рівень навчальних досягнень учнів має позитивну динаміку.
Отже, практичні навички, отримані на уроках літератури та в позакласній роботі з предмета, переносяться на усі сфери життя дітей та забезпечують їм розширення зони як навчальної, так і соціальної компетентності.

Репрезентація досвіду:  Навчальний заклад. Організація школи педагогічної майстерності під керівництвом Завірової О.М.

Посилання на матеріал: Досвід Лабірінт ЗНЗ № 15Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5GbRDRZHjNoeEhFcUxoS3IwZUE/view?pref=2&pli=1
Категорія: Виховна взаємодія | Додав: Zhovt2 (14.01.2016) | Автор: Творча група ЗЗШ№15 E W
Переглядів: 1683 | Коментарі: 6 | Теги: Жовтневий, бібліотека, читатцька культура, мовлення | Рейтинг: 1.0/141
Всього коментарів: 6
6 nestoria  
Детям очень нравится сам процесс игры, который дает им возможность проявить логическое мышление, память, сообразительность. В этой игре основное внимание уделяется мелочам, а не главным сюжетным линиям, простого пересказа текста для победы будет недостаточно, придется читать, причем читать очень внимательно. А это как раз то, что необходимо современным подросткам - овладение навыками правильного, а не поверхностного, чтения.

5 alvittar  
Досвід роботи має практичну значимість і дозволяє вчителям творчо підходити до організації навчально-виховного процесу.

4 kurachansckayavalentina  
Формування особистості, яка здатна успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури, питання формування загально-культурних якостей, людських цінностей та орієнтирів особистості стає важливим у сучасній школі.
Досвід має практичну значимість, оскільки його зміст є доступним для використання вчителями-предметниками, класними керівниками, бібліотечними працівниками, а також батьками.

3 Капель  
Формування пізнавальної активності, читацької культури та розвитку комунікативних навичок учнів у сучасному світі сприяє формуванню життєвої компетентності людини, її соціальної ролі.

2 ZAV  
Прекрасний досвід, спрямований на розвиток пізнавальної активності учнів, що дозволяє підвищити рівень їх навчальних досягнень.

1 olgalyaschuck  
Дуже цікавий досвід, стаття не може передати того блиску в очах дітей, коли вони приймають участь у Лабірінті!!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023