Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
технології та управління [33]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 20:06

Головна » Статті » 2015 КО:технології та управління » технології та управління

Методичний супровід розвитку професійної компетентності вчителя навчального закладу

Методичний супровід розвитку професійної компетентності вчителя навчального закладу за допомогою проектування  індивідуального освітнього маршруту в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання у загальноосвітньому навчальному закладі

   

    Івахненко Наталя Павлівна, заступник директора Запорізького колегіуму №98,
    спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

     Запорізький колегіум №98 Запорізької міської ради Запорізької області,

     Адреса: вул. Запорізька, 1-А, м. Запоріжжя,  69095,

     Директор Запорізького колегіуму №98 – Погребняк Ю.В.  

     тел.: (0612) 63-61-63,

     Е-mail: nadegda98@ukr.net,

     Сайт: 98.zp.ua 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду
Узагальнення та систематизація науково-методичних, педагогічних та психологічних джерел щодо побудови індивідуального освітнього маршруту  сучасного вчителя в між атестаційний період і реалізації індивідуального маршруту у навчально-виховному процесі Запорізького колегіуму №98 в умовах впровадження нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти для розвитку ключових компетентностей учнів та «особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти».

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року пріоритетним для держави  визначається виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави.  Саме тому не можливо залишити без перегляду й діяльність вчителя як безпосереднього учасника освітнього процесу, і організаційно-методичні умови цієї діяльності, що впливають на розвиток професіоналізму  педагога.  Також нові Державні освітні стандарти  визначають вимоги не лише до якості підготовки учня, а й вимоги до сучасного вчителя, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень та результативність педагогічної діяльності. Питання самоосвіти педагогів через індивідуальні форми, а саме впровадження індивідуальних освітніх маршрутів,  залишається на нашу думку недостатньо  розкритими. У зв’язку з цим виникала необхідність розробки  та методичного супроводу адміністрацією Запорізького колегіуму № 98 індивідуальної форми роботи вчителя над підвищенням професійної компетентності за допомогою інноваційних технологій, а  саме використання  індивідуальних освітніх маршрутів різних типів в залежності від ступеню підготовки вчителя і фіксацією певних результатів у «дорожній карті».
Науково-теоретична база досвіду
На підставі проведеного аналізу розробок вчених, педагогів та психологів (Адольфа В.А.,  О.І. Пометун, В.Н. Введенський,  В.П. Беспалько, О.С. Падалка,  О.М. Пєхота, І.О. Смолюк,  В.І. Саюк, С. Макарова, В.О. Болотов, В.В. Сериков, А.Є. Радченко, Ю. Варданяна,  Л.Г. Карпова, А. Хуторського, А. Щербакова та інших) щодо моделі компетентного педагога ми можемо констатувати, що загальна феноменологія професійної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу та її окремих видів знайшла відображення у великій кількості психолого-педагогічних досліджень.    
Зв'язок понять «конкурентоспроможній», «компетентний»  вчитель  і «новий Державний стандарт» знайшли відображення у роботі через такі нормативні документи:
-   Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" (стаття 27), "Про професійну освіту" (стаття 45), «Про професійний розвиток працівників», «Про післядипломну освіту»;
-  Постанова  Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного
стандарту базової  іповної  загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392;
-    Державна програма «Вчитель»; 
- Типове положенням про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12. 2011 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12 2010 р. за № 1255/18550;
-  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 2/1-13-430 від 22.02 2012 р. "Щодо надання роз'яснення з питань атестації";
-   Національна стратегія розвитку освіти 2012-2021р.р.;
-   Наказ МОН України № 665 від 01 червня 2013 року «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів».
Усе наведене вище підтверджує актуальність досліджуваної проблеми і зумовлює вибір теми дослідження.
Стисла анотація досвіду
Робота розкриває важливість розвитку і становлення професійної компетентності  вчителя в умовах впровадження нового Державного стандарту засобами індивідуального освітнього маршруту. Автор аналізує основні функції методичного забезпечення освітнього процесу, нові підходи до управління методичною роботою та супроводу діяльності педагога,  пропонує заходи з управління саморозвитком фахівця закладу, конкретизуються очікувані результати  та форми звіту. Надається алгоритм створення індивідуального освітнього маршруту,  «дорожня карта», у якій можна фіксувати результативність та надається приклад індивідуального освітнього маршруту вчителя Запорізького колегіуму №98 у процесі розвитку професійної компетентності. Вчителі Запорізького колегіуму № 98 обрали значущі для своєї професійної позиції компетентності, об’єктивно проаналізували та визначили, які саме необхідно вдосконалити. Визначено, що індивідуальний освітній маршрут (ІОМ) педагога не залишається стабільним, тому що змінюється рівень підготовки та вимоги освітнього середовища.
Результативність впровадження досвіду
Апробовано методику моніторингових досліджень у системі роботи вчителя щодо розвитку педагогічної компетентності в умовах впровадження нового Державного стандарту. Сформовано пакет методичних рекомендацій, розроблено і затверджено Положення про індивідуальний освітній маршрут педагога, складено алгоритм ІОМ та  індивідуальний маршрут сучасного вчителя з фіксацією результатів у «дорожній карті». На  основі досліджень побудовано модель професійної компетентності вчителя як суб’єкта інноваційних процесів, спрямованих на підвищення якості навчання та виховання учнів в умовах впровадження Державного стандарту. 
Репрезентація досвіду
Матеріали представлені на методичній раді Запорізького колегіуму № 98 і впроваджуються у навчальному процесі, використовуються вчителями колегіуму.
Посилання на сторінку "Педагогічна виставка": http://98.zp.ua/pedagogicheskaya-vystavka

Посилання на матеріал: Педагогічний досвідДжерело: https://drive.google.com/file/d/0B-ZVQAsj_djTZ0FHYUZLNi1XUjQ/view?pref=2&pli=1
Категорія: технології та управління | Додав: Zhovt2 (14.01.2016) | Автор: Івахненко Наталя Павлівна E W
Переглядів: 1190 | Теги: заклад, новий зміст, Жовтневий, методика, компетентність | Рейтинг: 1.0/34
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023