Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 29.09.2023, 21:19

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Використання кейс-технології при вивченні філологічних дисциплін як один із засобів розвитку критичного мислення учнів

Використання кейс-технології при вивченні філологічних дисциплін як один із засобів розвитку критичного мислення учнів

Дяченко Тетяна Анатоліївна,

вчитель російської мови, вища категорія, звання «Учитель-методист»

Запорізький ліцей № 34 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: 69120 м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8, 
Тел.(0612) 67-04-16, 

E-mail: zplicey34@mail.ua  
Сайт: http://zplicey34.at.ua/

Кияниця Світлана Федорівна,

вчитель української мови та літератури, вища категорія, звання «Учитель-методист»

Запорізький ліцей № 34 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: 69120 м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8, 
Тел.(0612) 67-04-16, 

E-mail: zplicey34@mail.ua  
Сайт: http://zplicey34.at.ua/

 Провідною ідеєю педагогічного досвіду є розвиток філологічних здібностей учнів (особливо в класах математичного, економічного профілю), аналітичних, дослідницьких здібностей, які реалізуються через впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема кейс-технологій та технології критичного мислення.
      Розвиваючи нахили й задатки дітей, використовуючи їхній потенціалдо проведення пошукової самостійної роботи, ми виховуємо їх здатними до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, оригінального розв’язання проблем, що сприяє формуванню особистості, яка спроможна вирішувати пізнавальні, світоглядні, моральні, політичні та інші проблеми.
      Обґрунтування актуальності  та перспективності досвіду
      Щоб бути успішною людиною в сучасному світі, недостатньо володіти певною сумою знань у тій чи іншій галузі. Важливо, щоб учень не був пасивним об’єктом впливу, а міг самостійно знайти потрібну інформацію, обмінятися думками щодо певної проблеми з іншими людьми, взяти участь  у дискусії, знаходити аргументи  й контраргументи, відстоювати свою точку зору. Тому одним із важливих завдань сучасної школи є формування особистості, яка характеризується високою навчальною й соціальною активністю, готовою до самостійної пошукової розумової  діяльності. Саме кейс-метод  навчає збирати й аналізувати інформацію самостійно, що сприяє активному засвоєнню знань. Вважається, що іноді  «кейс» не має єдиного правильного рішення, тому учні змушені пропонувати різні способи вирішення проблеми. Метод розвиває різні практичні навички, актуалізує знання,  реалізує принцип диференціації навчання, заохочує до пошуку та засвоєння нової інформації. Кейс-технологія навчає учнів максимально вигідно презентувати отриману інформацію у вигляді схем, таблиць, діаграм, презентації, що сприяє систематизації навчального матеріалу, його наочному сприйняттю й детальному запам’ятовуванню. 
      Науково-теоретична база досвіду
      Теоретичним обґрунтуванням досвіду слугують  дослідження вчених: Брушлинського А.В., Кудрявцева Т.В., Ельконіна Д.Б., Вовк Т.В., Драгоманової І.М.

      Загальну теоретичну основу досвіду становлять положення, що грунтуються на:
- технології критичного мислення,
-методіCASEStudy,
- технології проблемного навчання,
- педагогічній технології «Створення ситуації успіху».
    
    Стисла анотація досвіду:
      В умовах впровадження профільного навчання, зокрема в класах з математичним, біологічним, економічним профілем, спостерігається зниження інтересу до вивчення філологічних дисциплін. Тому застосування кейс-методу дає значно  більший ефект, ніж традиційні методи навчання. Його використання передбачає інтелектуальний, моральний, мотиваційно-вольовий розвиток учнів, формування здатності до аналізу філологічних проблем різного рівня складності. Модель містить такі  структурні складники:
- мету (підвищення рівня підготовки учнів);
- зміст(знання про способи здійснення проблемно-ситуаційного аналізу);
- форми й методи(системний аналіз, моделювання ситуації, проблемний метод, ігрові та інтерактивні технології);
- результат, що передбачає досягнення учнями репродуктивного, евристично- рефлексивного, творчого рівня  підготовленості з філологічних дисциплін.

      Шляхами реалізації даної проблеми є:
-впровадження принципів індивідуалізації, інтеграції, контекстного навчання;
- використання проблемно-пошукових методів;
- застосування різних методів аналізу та синтезу навчального матеріалу;
- активне стимулювання учнів до самостійної розумової діяльності, що є необхідною     умовою для розвитку критичного мислення;
-створення на уроці ситуації успіху, атмосфери співпраці, творчого змагання.

      Досвід описано з урахуванням новітніх підходів – оновлення змісту й удосконалення форм і технологій навчання. Урок розглядається не тільки як форма організації засвоєння знань і формування умінь, а й удосконалення розумових здібностей, самостійного творчого пошуку, форма взаємодії суб’єктів навчального процесу:  учень –учень, учень – мала група, учень – учитель, учитель – клас, у яких усі учасники процесу є рівноправними партнерами, учитель постає в ролі фасилітатора. 
      За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер, бо  передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педтехнологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості, націленої на успіх.

      Результативність  впровадження досвіду:
2013-2014н.р.
Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад:
- з української мови та літератури: Осипович Олександра (8-А клас) – 2 місце,
Костенкова К. (9-А клас) – 2 місце, Чернецова К. (9-А клас) – 2 місце, Селедчик І. (10-А клас) – 2 місце, Заєд М. (10-А клас)  – 3 місце (вч.Кияниця С.Ф.),
- з російської мови: Костенкова К. (9-А клас) – 3 місце, Чернецова К. (9-А клас) – 3 місце, Селедчик І. (10-А клас) – 3 місце (уч. Дяченко Т.А.).
Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад:
- з української мови та літератури: Костенкова К. (9-А клас) – 1 місце, Селедчик І. (10-А клас) – 2 місце (вч.Кияниця С.Ф.),
- з російської мови: Селедчик І. (10-А клас) – 3 місце (уч. Дяченко Т.А.).
Районний етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка: СеледчикІ. (10-А клас) – 2 місце; обласний - 2 місце; державний – 2 місце.(вч.Кияниця С.Ф.).
Міський конкурс творчих робіт, присвячених Дню вчителя, в номінаціях «Журналістика» - Селедчик І. (10-А клас) - 2 місце , «Поезія» - Чернишов Владислав (10-А клас) – 1 місце (вч.Кияниця С.Ф.).
Міський конкурс творчих робіт учнів «Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг» у номінації «Проза» - Селедчик І.(10-А клас) - І місце(вч.Кияниця С.Ф.).
Фінальний етап Міжрегіонального конкурсу ораторського мистецтва «Всех долговечней царственное слово» - ІІ місце серед учнів 10-х класів Бойко Валерія (вч. Дяченко Т.А.).
Міський конкурс «Квітневі дзвони» в номінації «Авторські твори» Селедчик Ірина (вікова категорія 15-18 років) (10-А клас) - 1 місце в номінації «Проза» (вч. Дяченко Т.А.).
2014-2015н.р.
Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад:    
- з української мови та літератури: Костенкова К. (10-А клас) – 2 місце, Чернецова К. (10-А клас) – 2 місце, Селедчик І. (11-А клас) – 1 місце, Руденко Д. (11-А клас)  – 3 місце (вч.Кияниця С.Ф.),
- з російської мови: Костенкова К.(10-А клас) – 1 місце, Пархоменко А.(10-Б клас) – 2 місце, Чернецова К. (10-А клас) – 3 місце, Селедчик І. (11-А клас) – 2 місце (уч. Дяченко Т.А.).
Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад:
- з української мови та літератури: Костенкова К. (10-А клас) –2 місце, Селедчик І. (11-А клас) – 2 місце (вч.Кияниця С.Ф.),
- з російської мови: Селедчик І. (11-А клас) –2 місце, Костенкова К. (10-А клас) –3 місце, Пархоменко А.(10-Б клас) – 3 місце (уч. Дяченко Т.А.),.
Державний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад:
- з української мови та літератури: Костенкова К. (10-А клас) –2 місце (вч.КияницяС.Ф.)
Районний етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка: СеледчикІ. (11-А клас) – 2 місце; обласний - 1 місце(вч.Кияниця С.Ф.).
2015-2016н.р.
Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад:
- з української мови та літератури: Нікіфорова В. (9-А клас) – 2 місце, Костенкова К. (11-А клас) – 2 місце, Чернецова К. (11-А клас) – 2 місце, Пархоменко А.(11-Б клас) – 2 місце (вч.Кияниця С.Ф.),
- з російської мови: Чернецова К. (11-А клас) – 3 місце, Пархоменко А.(11-Б клас) – 3 місце (уч. Дяченко Т.А.).
      Репрезентація досвіду:
    Досвід учителів-філологів Дяченко Т.А. та Кияниці С.Ф. був представлений на шкільному методичному семінарі «Новітні технології навчання» (березень 2015 р.) та районному науково-методичному семінарі «Формування критичного мислення як один із шляхів особистісного розвитку учнів» (квітень 2015 р.)
Посилання на матеріали: https://drive.google.com/file/d/0B9hdMao9F4JqUVU2bEFQbHR4NTg/view?usp=sharing

Категорія: Українська та російська філологія | Додав: shevchenko (19.01.2016)
Переглядів: 1353 | Коментарі: 3 | Теги: Шевченківський район | Рейтинг: 1.0/176
Всього коментарів: 3
3 Povitrulya  
Технологія дійсно актуальна для наших реалій.

1 kotiy_natasha  
Уважаемые, Татьяна Анатольевна и Светлана Фёдоровна! Ваш опыт очень интересный и содержательный! Желаю успехов и творческого вдохновения!  smile

2 sfkiyanica  
Дякую! Приємно читати схвальний коментар!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023